Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Організація і алгоритм процесу розробки управлінського рішення

Організація і алгоритм процесу розробки управлінського рішення
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Організація і алгоритм процесу розробки управлінського рішення

В кожній організації є особливості ухвалення управлінських рішень, визначувані характером і специфікою її діяльності, організаційною структурою, системою внутрішньофірмової комунікації. Проте, процес розробки управлінського рішення має щось загальне для будь-якої організації, де б він не здійснювався, яка б модель проблемної ситуації і вид управлінського рішення не використовувалися при цьому. Це алгоритм або основні етапи, опосредующие організацію процесу розробки управлінського рішення.
Перший етап – підготовка до розробки управлінського рішення включає такі елементи як отримання інформації про ситуацію, визначення цілей, розробка оцінної системи, аналіз управлінської ситуації, діагностика ситуації і розробка прогнозу розвитку ситуації.
Інформація про ситуацію повинна бути достовірною, достатньо повної і, в той же час, не надмірної. Аналітичний матеріал повинен готуватися фахівцями, що мають знання і досвід діяльності в області вирішуваної управлінської проблеми.
Важливе значення належить виробленню цілей управлінської дії. Визначення цілей повинне здійснюватися при безпосередній участі обличчя ухвалюючого рішення.
В процесі вироблення управлінських рішень важливу роль грає адекватна оцінка ситуації і різних чинників, що надають дію на її розвиток.
З цією метою необхідно сформувати оцінну систему, до складу якої повинні входити:
- критерії, що характеризують об'єкт оцінки;
- система показників і шкали, за допомогою яких оцінюється об'єкт по кожному з критеріїв;
- принципи проведення порівняльної оцінки варіантів управлінського рішення і їх вибору.
Аналіз ситуації припускає виявлення чинників, що визначають динаміку її розвитку. При цьому можуть використовуватися методи і кореляційного аналізу чинника.
Задача діагностики ситуації полягає у виділенні її ключових проблем і характеру їх впливу. Даний елемент покликаний визначити закономірності розвитку ситуації; механізми цілеспрямованої дії на її розвиток; необхідність в різних ресурсах, потрібних для реалізації управлінського рішення.
Велике значення має представлення передбачуваних результатів управлінської дії, що досягається в результаті розробки прогнозу розвитку ситуації.
Другий етап – розробка управлінського рішення – полягає в генерації альтернативних варіантів рішень, відборі основних варіантів управляючих дій, розробці сценаріїв розвитку ситуації і експертній оцінці основних варіантів управляючих дій.
Широко поширені такі процедури генерації альтернативних варіантів як метод аналогів, мозкової атаки, синтезу управлінських рішень і т.п. В останні десятиріччя сталі розвиватися автоматизовані системи генерації варіантів рішень.
В ході відбору проводиться відсів явно нежиттєздатних або неконкурентоздатних варіантів. При відборі необхідно керуватися рівнем порівняльної оцінки і вимогою відсутності дублювання.
Головною задачею розробки сценаріїв є забезпечення розуміння ситуації і найвірогідніших шляхів її розвитку особою, що ухвалює рішення. Доцільно розглянути різні варіанти динаміки зміни основних чинників розвитку ситуації.
Наступна стадія – експертна оцінка основних варіантів управляючих дій. Її задача – дати оцінку реалізовуваної даних варіантів управлінських дій і досягнення поставлених цілей. На цій основі здійснюється ранжирування даних варіантів.
Третій етап –прийняття рішення складається з трьох елементів: колективної експертної оцінки, ухвалення рішення особою, що ухвалює рішення, розробки плану дій.
Колективні експертизи забезпечують кращу обгрунтованість і ефективність ухвалюваних управлінських рішень. До числа методів її проведення відносяться: методи Дельфі, мозкової атаки, комісій, ПАТЕРН і ін.
За наслідками експертиз альтернативних варіантів, з урахуванням додаткової інформації, на основі особистого досвіду і інтуїції особа, що ухвалює рішення, ухвалює управлінське рішення. При цьому воно може корінним чином відрізнятися від всіх запропонованих варіантів.
Перехід до реалізації ухваленого рішення вимагає узгодження дій і ресурсів за часом і місцю. Це досягається за рахунок планування реалізації ухваленого управлінського рішення. Плани необхідно коректувати в процесі реалізації управлінських рішень. В основі цього – можливість зміни зовнішніх і внутрішніх умов, законодавства, кон'юнктури, стратегії підприємства і т.п.
Четвертим етапом - є реалізація управлінського рішення на основі розробленого плану заходів. Етап реалізації рішення припускає доведення рішення до виконавців, наділювання виконавців ресурсами, делегування повноважень і координацію дій виконавців на всіх ділянках реалізації рішення.
Доведення рішення до виконавців є одним з найважливіших елементів організації виконання рішення. Воно здійснюється за допомогою постановки задач особою, що ухвалює рішення у вигляді наказу, розпорядження, вказівки і т.п. При цьому керівник повинен переконатися в точності розуміння істоти поставлених виконавцям задач і термінів виконання, їх значення для досягнення загальної мети, добитися з'ясування кожним виконавцем прав і обов'язків, порядку взаємодії з іншими виконавцями.
Ефективність реалізації ухваленого рішення багато в чому залежить від своєчасного забезпечення виконавців запланованими для вирішення конкретних задач ресурсами.
Кожний виконавець повинен бути наділений певними повноваженнями і володіти деякою свободою дій на випадок непередбаченої зміни умов реалізації рішення. Необхідно визначити ситуації, в яких виконавець має право ухвалення ситуативних рішень, що є прерогативою більш високого рівня управління.
Ефективність реалізації управлінського рішення визначається так само узгодженістю дій всіх виконавців. Як правило, в процесі реалізації управлінського рішення якісь задачі виконуються з випередженням планових термінів, якісь з відставанням. Дозвіл цього може бути досягнуте лише за рахунок безперервної координації виконуваних робіт, перерозподілу тих або інших ресурсів (часу, фінансових і матеріальних коштів, співробітників і т.п.).
П'ятим етапом - є етап контролю реалізації і аналізу результатів розвитку ситуації після управлінської дії.
Контроль реалізації запланованих заходів і дій забезпечує ефективність діяльності організації. Залежно від характеру об'єкту управління застосовують різні види контролю. Основними видами контролю є безперервний і дискретний контроль. При неможливості здійснення контролю в процесі виконання управлінських рішень застосовується контроль підсумкових результатів управлінської дії. Основною задачею контролю є своєчасна фіксація відхилень від оптимального розвитку процесу, запланованого проміжного або кінцевого результату. За наслідками контролю проводиться коректування плану, управляючих дій з метою більш повного досягнення поставленої управлінської мети.
Своєчасна координація дій можлива лише на основі безперервного контролю реалізації прийнятих планів, відхиленнями від поставлених цілей.
Аналіз призначений для оцінки ефективності ухвалених управлінських рішень і повинен включати:
- оцінку сильних і слабких місць рішень і планів;
- додаткових можливостей і перспектив;
- додаткових ризиків.
Результати аналізу можуть послужити спонукальним мотивом для переоцінки можливостей організації, схилити керівництво до переосмислення і зміни її місії і стратегії.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить