Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Розрахунок запасів матеріальних ресурсів і методика їхнього нормування

Розрахунок запасів матеріальних ресурсів і методика їхнього нормування
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Розрахунок запасів матеріальних ресурсів і методика їхнього нормування

Для забезпечення нормальної роботи готель повинен мати в наявності матеріальні ресурси не лише в кількості, необхідній для його повсякденних потреб, але і мати певний запас. У зв'яз¬ку з цим у плані матеріального постачання поряд з розрахунка¬ми поточних потреб у матеріальних ресурсах враховують також розмір необхідних запасів та їх залишків на початок і кінець планованого періоду.
Запас матеріалів, що знаходяться в готелі, складається з трьох частин: поточного запасу, за рахунок якого досягається безперебійне забезпечення готелю матеріалами в період між черговими поставками, гарантійного (страхового) запасу, ство¬рюваного у готелі на випадок порушення нормальних термінів постачання: і підготовчого запасу, що створюється на час роз¬вантаження матеріалу, здійснення кількісного і якісного при¬ймання, підготовки до споживання.
З метою визначення розміру поточного запасу всі матеріа¬ли поділяються на чотири групи:
1) матеріали, що постійно і систематично споживаються в значних кількостях, які одержуються транзитом, із середньомісячним споживанням, що перевищує замовлену або транзит¬ну норму, унаслідок чого виникає необхідність у регулярних великих поставках;
2) матеріали, що одержуються транзитом, постачання яких за умовами роботи постачальників здійснюється один раз на квартал, півріччя або рік і приурочене до певного місяця цього періоду;
3) матеріали, що одержуються транзитом, середньомісяч¬на витрата яких менша від замовленої або транзитної норми;
4) матеріали, що одержуються зі збутових і постачальниць¬ких баз.
Для кожної з цих груп по-різному визначається інтервал між двома черговими поставками.
Для матеріалів, що відносяться до першої групи, інтервал встановлюється на основі типових договірних термінів постав¬ки за минулий період з урахуванням намічених змін в органі¬зації постачання.
Для матеріалів другої групи інтервали постачань прийма¬ються виходячи з умов роботи постачальників у 90, 180 або навіть 360 днів. За матеріалами третьої групи інтервал поста¬чання визначається поділом їхньої транзитної норми на серед¬ньодобову потребу в матеріалах.
За матеріалами четвертої групи інтервал постачання ви¬значається доцільним розміром партії матеріалів, що доставля¬ються готелю.
У першому випадку середній залишок матеріалів дорівнює половині терміну постачання, і коефіцієнт затримки матеріалів у запасі Кз буде складати 0,5.
У другому випадку середній запас залежить від термінів спо¬живання матеріалів. Якщо періодичність споживання матері¬алів визначена в 10 днів, рівними частками, то коефіцієнт за¬тримки матеріалів у запасі складе:
 Таким чином, поточний запас матеріалів Зпот дорівнює інтервалові постачань Іп, помноженому на середньодобову по¬требу в матеріалах Мс і на величину Кз:
Зпот = Іп« Мс • Кз                         (13.6)
Отже, поточний запас повинний забезпечити готель відпо¬відною кількістю матеріальних ресурсів, необхідних для його діяльності на період між двома черговими партіями поставок.
Однак у постачанні можуть траплятися перебої і зриви, по¬в'язані з метеорологічними або іншими непередбаченими умо¬вами. На випадок таких збоїв готель створює другий вид запасу — страховий. При визначенні страхового запасу варто ретельно продумати його граничний розмір (термін, на який він ство¬рюється), оскільки його завищення приводить до «заморожу¬вання» матеріальних і грошових ресурсів.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить