Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Петля якості послуги

Петля якості послуги
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Петля якості послуги

Життєвий цикл послуг у відповідності зі стандартами ІСО називається петлею якості. За її допомогою здійснюється взає¬мозв'язок виробника послуг зі споживачем, з усією системою, що забезпечує управління якістю послуг.
Готель має створити методики з системи якості, щоб конк¬ретизувати експлуатаційні вимоги для всіх процесів, що стосу¬ються надання послуг, включаючи три основних процеси (мар¬кетинг, проектування і надання послуги), що функціонують у петлі якості.
На якість послуги, з точки зору споживача, безпосередньо впливають як зазначені процеси, так і дії, пов'язані з функціо¬нуванням зворотного зв'язку, що сприяє підвищенню якості послуги. Сюди належать:
• оцінка наданих послуг готелем;
• оцінка отриманої послуги споживачем;
• перевірка якості впровадження та ефективності всіх еле¬ментів системи якості.
Всі елементи послуги, вимоги і положення, що належать до системи якості, повинні бути визначені і документально оформлені як частина всієї документації даного готелю. Відпо¬відна документація щодо системи якості має включати посібник з якості, який повинен забезпечити опис системи якості та на який в подальшому буде даватися посилання. Він повинний містити:
• опис політики готелю у сфері якості;
• опис цілей готелю у сфері якості;
• структуру готелю, включаючи розподіл відповідальності;
•  опис системи якості зі всіма елементами і положеннями, що її формують;
• практику готелю у сфері якості;
• структуру і розподіл документації щодо системи якості. Необхідно встановити методику контролю за виданням, поширенням і переглядом документів,
Зазначені методики повинні забезпечити:
• затвердження документів уповноваженими на те особами;
•  видання документів і їхню наявність там, де ця інформа¬ція необхідна;
• зрозумілість і доступність документів для користувачів;
• можливість аналізу документів;
• вилучення документів у випадку їх застарілості. Внутрішні перевірки якості необхідно проводити періодич¬но як для контролю застосування та ефективності системи якості, так і для дотримання специфікацій послуг, специфікацій надання послуг і специфікацій управління якістю.
Внутрішні перевірки якості повинні плануватися, здійсню¬ватися і протоколюватися відповідно до документації компе¬тентним персоналом, незалежним від конкретної діяльності або області, що перевіряється.
Висновки перевірки повинні бути документально оформ¬лені і представлені вищому керівництву. Керівництво, що відпо¬відає за діяльність, яка перевіряється, повинне забезпечити вжиття необхідних і відповідних коригувальних дій згідно з вис¬новками перевірки.
Необхідно також дати оцінку застосуванню та ефективності коригувальних дій, проведених за результатами попередніх перевірок.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить