Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Формування стилю готелю

Формування стилю готелю
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Формування стилю готелю

Стиль готелю — це єдність постійних художніх і текстових елементів (констант) у всіх рекламних розробках і засобах ре¬клами готелю. В останнє десятиліття сформувався цілий напря¬мок маркетингових комунікацій — формування фірмового сти¬лю.
Розробка фірмового стилю, до якої залучають фахівців як з самого готелю, так і ззовні, повинна вестися з урахуванням того, що:
1) зорове сприйняття є першим, а часом і останнім при оцінці атрибутики готелю;
2) кожен готель повинний мати особливий, тільки йому властивий символ. Фірмовий стиль готелю повинен пізнавано виділятися з загальної маси;
3) для створення фірмового стилю готелю необхідно виби¬рати такі символи і кольори, що впливали б на емоційному рівні на людей, викликаючи почуття симпатії і довіри до готелю;
4) аксесуари фірмового стилю готелю повинні давати уяв¬лення про масштаби його діяльності, слід як можна яскравіше підтримувати своєрідність готелю і його відмінність від конку¬рентів;
5)  грамотно розроблений фірмовий стиль робить готель найбільш авторитетним і привабливим в очах партнерів і клієнтів;
6) витримані в єдиному фірмовому стилі інтер'єр і екстер'єр готелю сприятливо впливають на сприйняття й емоційну оцін¬ку готелю, створюють позитивний образ готелю серед співроб¬ітників, а також у громадськості;
7) фірмовий стиль формує уявлення про готель в цілому, тобто охоплює всі напрямки його діяльності, що є дуже значи¬мим.
При розробці фірмового стилю готелю враховують резуль¬тати маркетингових досліджень, рекомендації філологів, пси¬хологів, фахівців PR.
Розробка фірмового стилю готелю включає:
•  всебічне лінгвістичне дослідження товарного знаку і то¬варної марки в заданих регіонах реалізації готельних по¬слуг;
• розробка слогану (девізу) або системи слоганів для діяль¬ності готелю;
• розробка фірмового знаку;
• розробка комбінованого поєднання констант фірмового стилю готелю (фірмовий блок);
• розробка фірмової гарнітури шрифту;
• колірне вирішення знаку, логотипу;
• об'ємно-просторові вирішення логотипу і знаку;
• графічні трансформації фірмового блоку;
• розробка фірмових форматів усіх видів видань;
• розробка фірмової системи верстки;
•  розробка готельних бланків, конвертів, візитних карток, готельного бейджа (табличка, що приколюється до костю¬ма), запрошень, поздоровлень і конвертів для них;
• розробка прес-релізу;
•  розробка папок для рекламних матеріалів і ділової доку¬ментації;
• розробка сувенірної і рекламної продукції: листівки, пла¬кати, буклети, наклейки, значки, написи і малюнки на руч¬ки, годинники, запальнички, майки тощо;
• дизайнерські розробки інтер'єру номерів, офісних та ро¬бочих приміщень;
• розробка внутрішньої і зовнішньої візуальної інформації;
• дизайн костюмів і спецодягу;
• розробка упакування.
Основними цілями формування готельного стилю є:
• виділення готелю з загальної маси готелів-конкурентів;
•  формування чіткої ринкової позиції послуг готелю на ринку.
Фірмовий стиль готелю забезпечує йому ряд переваг, а саме: допомагає клієнтам орієнтуватися в потоці інформації і швид¬ко знаходити необхідний готель; підвищує ефективність рек¬лами; знижує витрати на формування комунікацій; забезпечує досягнення необхідної єдності всієї реклами та інших засобів маркетингових комунікацій готелю; сприяє підвищенню корпоративного духу, поєднує персонал, викликає почуття гордості за готель; позитивно впливає на естетичні почуття клієнтів та персоналу і загальний естетичний рівень готелю.
Найважливішими елементами готельного стилю є:
 • товарний знак (ім'я, знак, символ або їхнє поєднання, якими позначають готельні послуги, що пропонуються спожи¬вачеві. Іноді застосовується торговельний знак, що є типом по¬значення товарної марки, яка юридично захищена. Зареєстро¬ваний торговельний знак у цьому випадку супроводжується спеціальним символом ®);
•  фірмовий шрифтовий напис (логотип) (оригінальне на¬креслення найменування рекламодавця, що використо¬вується як символ готелю, найчастіше виконує роль товар¬ної марки);
• фірмове гасло (слоган • рекламне гасло, девіз, афористич¬но висловлена думка, що виконує роль рекламного послан¬ня; іноді стає ідеєю цілої рекламної кампанії, втягуючи у свою орбіту багато інших видів реклами);
• фірмовий блок (традиційне або часто уживане поєднання декількох елементів фірмового стилю (товарна емблема);
•  фірмовий колір (один з компонентів загального образу готелю, він також може мати правовий захист у випадку реєстрації товарного знаку в цьому кольорі);
• інші фірмові константи: листівки, буклети, каталоги, блан¬ки (листи, конверти, листівки), прапори і рекламні щити, різні емблеми готелю, що не є товарними знаками, оригі¬нальні піктограми (абстрактні графічні символи), певні внутрішньоготельні стандарти, формат видань друкованої продукції і рекламних матеріалів.
Особливу роль у системі фірмового стилю виконує уніфор¬ма, основним і ключовим призначенням якої є встановлення єдиних правил поведінки.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить