Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Сегментація ринку готельних послуг

Сегментація ринку готельних послуг
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Сегментація ринку готельних послуг


Сегментація ринку готельних послуг — важливий елемент при виборі маркетингової стратегії. Готелі діють у складних умовах ринку, тому варто уважно ставитися до питань, кого і як обслуговувати, дбати про свій імідж, про надані послуги, про переваги і смаки клієнтів. За допомогою сегментації з загального числа споживачів вибираються певні типи (ринкові сегменти). Сегментація ринку — це процес розподілу ринку на різні групи споживачів, для кожної з яких можуть вимагатися різні послуги або маркетингові комплекси (marketing-mix).
Сегмент ринку готельних послуг — це особливим чином виділена частина ринку, група споживачів, що мають певні загальні ознаки. Сегментація є основою для визначення цілей, що у майбутньому перетворяться в об'єкти маркетингових досліджень.
Сегментація ринку готельних послуг дозволяє:
• вибрати найбільш перспективний (привабливий) цільовий ринковий сегмент;
• максимально задовольнити потреби клієнтів;
• встановити досяжні і реальні цілі;
• вибрати оптимальну маркетингову стратегію;
• підвищити конкурентоздатність готелю;
• оптимізувати маркетингові витрати.
Критерій сегментації - це спосіб оцінки обґрунтованості того або іншого сегмента ринку для даного готелю.
Критеріями сегментації є: ємність сегмента, істотність сегмента, доступність сегмента, прибутковість сегмента, ефективність роботи, захищеність сегмента від конкуренції.
Сегментація ринку здійснюється за різними ознаками.
За укрупненими ознаками можливі три варіанти сегментації ринку готельних послуг:
1) за групами споживачів;
2) за параметрами продукції;
3) за основними конкурентами.
Найбільш універсальним і узагальнюючим є перший з трьох перерахованих варіантів - сегментація за групами споживачів.
Існує ряд способів поділу споживачів на сегменти. Спочатку мають на увазі все населення в цілому, а потім за допомогою спостережень аналізують поведінку певних людей, систематизуючи отримані характеристики.
Сегментація ринку готельних послуг проводиться за такими ознаками:
• географічною;
• демографічною;
• психографічною;
• поведінковою.
Кожна з цих ознак має свої особливості, які необхідно враховувати при аналізі ринку.
Географічна сегментація - це розподіл ринку на різні географічні одиниці: країни, штати, області, округи, райони, міста тощо.
Демографічна сегментація — це розподіл ринку на групи споживачів на базі демографічних ознак: вік, стать, склад родини, життєвий цикл родини, рівень доходів, вид занять, освіта, релігія, раса, національність.
Психографічна сегментація - це розподіл ринку на різні групи споживачів на основі ознаки приналежності до суспільного класу, способу життя, типу особистості.
Поведінкова сегментація — це розподіл ринку на групи споживачів на основі їх інформованості про готель, ставлення до його послуг, статусу споживача тощо.
Раніше сегментація проводилася головним чином за географічною ознакою, однак з розвитком комунікативних процесів вплив територіальних факторів значно зменшився. Сьогодні доцільно орієнтуватися на інші істотні фактори, такі, як ієрархія мотивів, потреб, смаків, переваг і стилів життя. Важливі сьогодні також і демографічні фактори — вікові групи, освіта, виховання, традиції.
У сучасних маркетингових дослідженнях існує тенденція виділення однорідних сегментів з погляду таких кількісних факторів, як ціна охоплення, тривалість відпочинку, вікові групи, доходи,витрати.
Крім того, використовується сегментація і за якісними характеристиками: національність, групові та індивідуальні особливості. Розробляються способи сегментації ринку з погляду потреб і вигод.


 

You have no rights to post comments