Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы Функції управління персоналом готелю

Функції управління персоналом готелю
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Функції управління персоналом готелю


Необхідність узгодження між собою стратегії управління персоналом і стратегії підприємництва охоплює основні функції управління і містить у собі:
• підбір, наймання і формування персоналу для найкращого надання послуг готелем;
• оцінку персоналу;
•  найкраще використання потенціалу працівників і їх винагорода;
• забезпечення гарантій соціальної відповідальності готелю перед кожним працівником.
У практичному плані можна виділити такі основні функції управління персоналом:
• прогнозування ситуації на ринку праці та у власному колективі для вжиття попереджувальних заходів;
•  аналіз наявного кадрового потенціалу і планування його розвитку з урахуванням перспективи;
• мотивація персоналу, оцінка і навчання кадрів, сприяння адаптації працівників до нововведень, створення соціально комфортних умов у колективі, вирішення приватних питань психологічної сумісності працівників тощо.
При цьому зберігаються і традиційні завдання з адміністративної роботи з кадрами.
Функції управління персоналом тісно пов'язані між собою й утворюють у сукупності певну систему роботи з персоналом, де зміни, що відбуваються в складі кожної з функцій, викликають необхідність коригування всіх інших поєднаних функціональних завдань і обов'язків. Так, наприклад, широке поширення у світовій практиці контрактної форми наймання персоналу привело до помітної зміни функціональних обов'язків [58].
За таких умов наймання, природно, підвищується значення функціональних обов'язків, розширюється коло обов'язків у рамках функцій наймання, працевлаштування, матеріальної винагороди.
У теорії управління персоналом звичайно виділяють вісім основних функцій: планування потреб, добір, наймання, розвиток, орієнтація, просування по службі, оцінка і винагорода.
Система управління персоналом включає ряд стадій: формування, використання, стабілізацію і власне управління.
Формування (становлення) персоналу організації — це особлива стадія, у процесі якої закладається основа його інноваційного потенціалу і перспективи подальшого нарощування. Відхилення чисельності персоналу від науково обгрунтованої потреби в ній, як у менший, так і в більший бік впливає на рівень трудового потенціалу. Це значить, що як дефіцит, так і надлишок персоналу однаково негативно впливають на трудовий потенціал. Недостача персоналу приводить до недовикористання виробничого потенціалу і надмірного навантаження на працівників. Надлишок персоналу призводить до важкої керованості, дублювання функцій тощо.
Таким чином, мета формування персоналу готелю — звести до мінімуму резерв нереалізованих можливостей, що обумовлений розбіжністю потенційно формованих у процесі навчання здібностей до праці та особистих якостей з можливостями їхнього використання при виконанні конкретних видів робіт, потенційної і фактичної зайнятості в кількісному і якісному відношенні.
Стадія формування персоналу покликана вирішувати такі завдання:
• забезпечення оптимального ступеня завантаження працівників з метою повного використання їхнього трудового потенціалу і підвищення ефективності їхньої праці;
• оптимізацію структури працівників з різним функціональним змістом праці.
В основу вирішення цих задач можуть бути покладені основні принципи використання персоналу в організації:
• відповідність чисельності працівників обсягу виконаних робіт;
• узгодження працівника зі ступенем складності його трудових функцій;
• обумовленість структури персоналу готелю об'єктивними факторами надання послуг;
• максимальна ефективність використання робочого часу;
• створення умов для постійного підвищення кваліфікації і розширення профілю працівників з надання послуг.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить