Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
601 Створення гарного враження про себе 1415
602 Створення сприятливого психологічного клімату 1692
603 Особливості конструктивної поведінкової стратегії 1270
604 Володіння мистецтвом усної та письмової ділової мови 1460
605 Імідж менеджера 2664
606 Очікувана ефективність програми 1006
607 Фінансове та ресурсне забезпечення держпрограми 888
608 Пріоритети у секторі «Харчова промисловість» 866
609 Пріоритети у секторі «Промисловість будівельних матеріалів» 717
610 Пріоритети у секторі промисловість інформаційних технологій 789
611 Пріоритети комплексу паливно-енергетичного комплексу 867
612 Пріоритети у секторі легкої промисловості 783
613 Пріоритетні напрямки розвитку сектору хімічної і нафтохімічної промисловості 907
614 Пріоритетні напрямки розвитку сектору чорної та кольорової металургії 1242
615 Пріоритетні напрямки ракетно-космічного сектору 746
616 Пріоритетні напрямки розвитку сектору машинобудування 1744
617 Збільшення конкурентних можливостей промисловості 919
618 Посилення інноваційної спрямованості розвитку промисловості 996
619 Напрями розвитку промисловості 1377
620 Мета та етапи розвитку промисловості 964
621 Основні положення розвитку промисловості України 850
622 Ефективність технологічних процесів 4967
623 Організаційні й технічні основи управління якістю 1462
624 Нормативні основи управління якістю 1272
625 Номенклатура показників якості технічних об'єктів 1566
626 Документування технологічних процесів 1656
627 Організація науково-технічної підготовки виробництва (НДДКР, конструкторська, технологічна підготовка) 4277
628 Промислові роботи і робототехнічні системи 6161
629 Автоматизація виробничих процесів 1652
630 Нанотехнологія 1680
631 Економічна ефективність вітроенергетики 1399
632 Розвиток вітроенергетичної галузі України 2417
633 Вітроенергетика 1091
634 Виробництво сонячних перетворювачів в Україні 2598
635 Світовий досвід розвитку геліоенергетики 1079
636 Сучасні методи одержання енергії з відновлюванних джерел. Сонячна енергетика 2884
637 Космічні технології 1573
638 Біотехнологія 1750
639 Оптоелектроніка 1260
640 Хімічні та електрохімічні технології 1602
641 Ультрозвукова обробка 1521
642 Електронно-променева технологія 1582
643 Плазмові технології 2855
644 Лазерні технології 3802
645 Критерії прогресивності технологій, їх роль у ресурсозберіганні, енергозберіганні, створенні нової техніки і нових видів продукції 3103
646 Прогнозування нових інформаційних технологій 1289
647 Технологічні зрушення в економічному розвитку 2131
648 Розвиток поколінь техніки і технологій у світовій і національній економічних системах 3081
649 Системний підхід. Технологічна процес і лінія як система. Моделювання технологічних систем. Технічні системи та їх організація 3234
650 Класифікація і характеристика технологічних процесів і техніки. Зв'язок технологічних і виробничих процесів. Виробничо-технологічна структура 17712
651 Поняття техніки і технології. Мета і задачі технології. Основні поняття курсу 9140
652 Висновок експерта-бухгалтера, його структура 7245
653 Сімейні конфлікти батьків та дітей – одна з причин соціальних небезпек суспільства 4541
654 Глобальні зміни клімату та здоров’я людини 1947
655 Звіт про власний капітал 1488
656 Санація балансу 1537
657 Способи зменшення статутного капіталу АТ 1395
658 Зменшення статутного капіталу ТОВ 1092
659 Завдання та основні передумови зменшення статутного капіталу підприємств 1695
660 Порядок збільшення статутного капіталу на основі додаткової емісії корпоративних прав 1842
661 Курс емісії корпоративних прав 959
662 Переважне право власників на придбання акцій (часток) 1811
663 Методи та джерела збільшення статутного капіталу АТ 1769
664 Збільшення статутного капіталу ТОВ 1458
665 Основні цілі та передумови збільшення статутного капіталу 870
666 Резервний капітал підприємства, його види та джерела формування 1464
667 Привілейовані акції 823
668 Номінальний капітал підприємства 842
669 Власний капітал, його функції та складові 1626
670 Фінансування спільної діяльності підприємств на основі договорів кооперації 3522
671 Фінансова діяльність державних і казенних підприємств 2424
672 Особливості фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями 2216
673 Фінансова діяльність кооперативів 2417
674 Особливості фінансової діяльності командитних і повних товариств 1246
675 Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств 949
676 Особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою відповідальністю 1279
677 Особливості фінансової діяльності приватних підприємств 2600
678 Фінансова діяльність суб’єктів господарювання без створення юридичної особи 914
679 Критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу 1306
680 Концепція максимізації вартості капіталу власників (Shareholder-Value-Konzept) 1424
681 Неоінституційна теорія фінансування 930
682 Теорія арбітражного ціноутворення 2007
683 Теорія оптимізації портфеля інвестицій 1787
684 Теорема іррелевантності 2673
685 Класична теорія фінансування 1102
686 Теоретичні джерела фінансової діяльності підприємств 889
687 Критерії прийняття фінансових рішень 2860
688 Форми фінансування підприємств 2023
689 Організація фінансової діяльності підприємств 1867
690 Фінансова діяльність у системі функціональних завдань фінансового менеджменту підприємства 1026
691 Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів господарювання 1110
692 Капітал підприємства та його економічна сутність 1025
693 Автоматизація проектних робіт 1232
694 Склад та порядок розробки проектної документації 1118
695 Методи управління проектами 3709
696 Формування бюджету проекту 1413
697 Ціль і стратегія проекту 2858
698 Учасники проекту 893
699 Життєвий цикл проекту 999
700 Класифікація проектів 1062
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 7 из 27