Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
601 Створення гарного враження про себе 1321
602 Створення сприятливого психологічного клімату 1578
603 Особливості конструктивної поведінкової стратегії 1230
604 Володіння мистецтвом усної та письмової ділової мови 1421
605 Імідж менеджера 2614
606 Очікувана ефективність програми 975
607 Фінансове та ресурсне забезпечення держпрограми 858
608 Пріоритети у секторі «Харчова промисловість» 834
609 Пріоритети у секторі «Промисловість будівельних матеріалів» 689
610 Пріоритети у секторі промисловість інформаційних технологій 756
611 Пріоритети комплексу паливно-енергетичного комплексу 833
612 Пріоритети у секторі легкої промисловості 756
613 Пріоритетні напрямки розвитку сектору хімічної і нафтохімічної промисловості 863
614 Пріоритетні напрямки розвитку сектору чорної та кольорової металургії 1196
615 Пріоритетні напрямки ракетно-космічного сектору 718
616 Пріоритетні напрямки розвитку сектору машинобудування 1673
617 Збільшення конкурентних можливостей промисловості 870
618 Посилення інноваційної спрямованості розвитку промисловості 957
619 Напрями розвитку промисловості 1333
620 Мета та етапи розвитку промисловості 931
621 Основні положення розвитку промисловості України 815
622 Ефективність технологічних процесів 4740
623 Організаційні й технічні основи управління якістю 1379
624 Нормативні основи управління якістю 1191
625 Номенклатура показників якості технічних об'єктів 1518
626 Документування технологічних процесів 1565
627 Організація науково-технічної підготовки виробництва (НДДКР, конструкторська, технологічна підготовка) 4158
628 Промислові роботи і робототехнічні системи 6049
629 Автоматизація виробничих процесів 1581
630 Нанотехнологія 1608
631 Економічна ефективність вітроенергетики 1362
632 Розвиток вітроенергетичної галузі України 2370
633 Вітроенергетика 1049
634 Виробництво сонячних перетворювачів в Україні 2552
635 Світовий досвід розвитку геліоенергетики 1007
636 Сучасні методи одержання енергії з відновлюванних джерел. Сонячна енергетика 2818
637 Космічні технології 1522
638 Біотехнологія 1699
639 Оптоелектроніка 1206
640 Хімічні та електрохімічні технології 1565
641 Ультрозвукова обробка 1455
642 Електронно-променева технологія 1536
643 Плазмові технології 2708
644 Лазерні технології 3710
645 Критерії прогресивності технологій, їх роль у ресурсозберіганні, енергозберіганні, створенні нової техніки і нових видів продукції 2985
646 Прогнозування нових інформаційних технологій 1216
647 Технологічні зрушення в економічному розвитку 2027
648 Розвиток поколінь техніки і технологій у світовій і національній економічних системах 2927
649 Системний підхід. Технологічна процес і лінія як система. Моделювання технологічних систем. Технічні системи та їх організація 3127
650 Класифікація і характеристика технологічних процесів і техніки. Зв'язок технологічних і виробничих процесів. Виробничо-технологічна структура 17292
651 Поняття техніки і технології. Мета і задачі технології. Основні поняття курсу 8267
652 Висновок експерта-бухгалтера, його структура 7148
653 Сімейні конфлікти батьків та дітей – одна з причин соціальних небезпек суспільства 4454
654 Глобальні зміни клімату та здоров’я людини 1900
655 Звіт про власний капітал 1426
656 Санація балансу 1495
657 Способи зменшення статутного капіталу АТ 1349
658 Зменшення статутного капіталу ТОВ 1051
659 Завдання та основні передумови зменшення статутного капіталу підприємств 1532
660 Порядок збільшення статутного капіталу на основі додаткової емісії корпоративних прав 1799
661 Курс емісії корпоративних прав 903
662 Переважне право власників на придбання акцій (часток) 1746
663 Методи та джерела збільшення статутного капіталу АТ 1714
664 Збільшення статутного капіталу ТОВ 1412
665 Основні цілі та передумови збільшення статутного капіталу 836
666 Резервний капітал підприємства, його види та джерела формування 1398
667 Привілейовані акції 779
668 Номінальний капітал підприємства 783
669 Власний капітал, його функції та складові 1572
670 Фінансування спільної діяльності підприємств на основі договорів кооперації 3445
671 Фінансова діяльність державних і казенних підприємств 2381
672 Особливості фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями 2146
673 Фінансова діяльність кооперативів 2307
674 Особливості фінансової діяльності командитних і повних товариств 1171
675 Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств 911
676 Особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою відповідальністю 1229
677 Особливості фінансової діяльності приватних підприємств 2558
678 Фінансова діяльність суб’єктів господарювання без створення юридичної особи 866
679 Критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу 1239
680 Концепція максимізації вартості капіталу власників (Shareholder-Value-Konzept) 1343
681 Неоінституційна теорія фінансування 895
682 Теорія арбітражного ціноутворення 1958
683 Теорія оптимізації портфеля інвестицій 1703
684 Теорема іррелевантності 2423
685 Класична теорія фінансування 997
686 Теоретичні джерела фінансової діяльності підприємств 846
687 Критерії прийняття фінансових рішень 2775
688 Форми фінансування підприємств 1964
689 Організація фінансової діяльності підприємств 1826
690 Фінансова діяльність у системі функціональних завдань фінансового менеджменту підприємства 971
691 Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів господарювання 1038
692 Капітал підприємства та його економічна сутність 954
693 Автоматизація проектних робіт 1154
694 Склад та порядок розробки проектної документації 1075
695 Методи управління проектами 3670
696 Формування бюджету проекту 1351
697 Ціль і стратегія проекту 2797
698 Учасники проекту 848
699 Життєвий цикл проекту 935
700 Класифікація проектів 1009
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 7 из 27