Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
601 Створення гарного враження про себе 1359
602 Створення сприятливого психологічного клімату 1627
603 Особливості конструктивної поведінкової стратегії 1248
604 Володіння мистецтвом усної та письмової ділової мови 1433
605 Імідж менеджера 2634
606 Очікувана ефективність програми 984
607 Фінансове та ресурсне забезпечення держпрограми 869
608 Пріоритети у секторі «Харчова промисловість» 845
609 Пріоритети у секторі «Промисловість будівельних матеріалів» 700
610 Пріоритети у секторі промисловість інформаційних технологій 767
611 Пріоритети комплексу паливно-енергетичного комплексу 844
612 Пріоритети у секторі легкої промисловості 766
613 Пріоритетні напрямки розвитку сектору хімічної і нафтохімічної промисловості 876
614 Пріоритетні напрямки розвитку сектору чорної та кольорової металургії 1219
615 Пріоритетні напрямки ракетно-космічного сектору 728
616 Пріоритетні напрямки розвитку сектору машинобудування 1720
617 Збільшення конкурентних можливостей промисловості 896
618 Посилення інноваційної спрямованості розвитку промисловості 974
619 Напрями розвитку промисловості 1354
620 Мета та етапи розвитку промисловості 944
621 Основні положення розвитку промисловості України 826
622 Ефективність технологічних процесів 4803
623 Організаційні й технічні основи управління якістю 1431
624 Нормативні основи управління якістю 1244
625 Номенклатура показників якості технічних об'єктів 1538
626 Документування технологічних процесів 1604
627 Організація науково-технічної підготовки виробництва (НДДКР, конструкторська, технологічна підготовка) 4212
628 Промислові роботи і робототехнічні системи 6093
629 Автоматизація виробничих процесів 1617
630 Нанотехнологія 1651
631 Економічна ефективність вітроенергетики 1373
632 Розвиток вітроенергетичної галузі України 2387
633 Вітроенергетика 1064
634 Виробництво сонячних перетворювачів в Україні 2574
635 Світовий досвід розвитку геліоенергетики 1040
636 Сучасні методи одержання енергії з відновлюванних джерел. Сонячна енергетика 2849
637 Космічні технології 1540
638 Біотехнологія 1725
639 Оптоелектроніка 1230
640 Хімічні та електрохімічні технології 1580
641 Ультрозвукова обробка 1491
642 Електронно-променева технологія 1552
643 Плазмові технології 2775
644 Лазерні технології 3745
645 Критерії прогресивності технологій, їх роль у ресурсозберіганні, енергозберіганні, створенні нової техніки і нових видів продукції 3027
646 Прогнозування нових інформаційних технологій 1247
647 Технологічні зрушення в економічному розвитку 2053
648 Розвиток поколінь техніки і технологій у світовій і національній економічних системах 2958
649 Системний підхід. Технологічна процес і лінія як система. Моделювання технологічних систем. Технічні системи та їх організація 3182
650 Класифікація і характеристика технологічних процесів і техніки. Зв'язок технологічних і виробничих процесів. Виробничо-технологічна структура 17496
651 Поняття техніки і технології. Мета і задачі технології. Основні поняття курсу 8589
652 Висновок експерта-бухгалтера, його структура 7192
653 Сімейні конфлікти батьків та дітей – одна з причин соціальних небезпек суспільства 4500
654 Глобальні зміни клімату та здоров’я людини 1924
655 Звіт про власний капітал 1454
656 Санація балансу 1507
657 Способи зменшення статутного капіталу АТ 1365
658 Зменшення статутного капіталу ТОВ 1065
659 Завдання та основні передумови зменшення статутного капіталу підприємств 1614
660 Порядок збільшення статутного капіталу на основі додаткової емісії корпоративних прав 1818
661 Курс емісії корпоративних прав 926
662 Переважне право власників на придбання акцій (часток) 1778
663 Методи та джерела збільшення статутного капіталу АТ 1745
664 Збільшення статутного капіталу ТОВ 1432
665 Основні цілі та передумови збільшення статутного капіталу 847
666 Резервний капітал підприємства, його види та джерела формування 1437
667 Привілейовані акції 799
668 Номінальний капітал підприємства 808
669 Власний капітал, його функції та складові 1598
670 Фінансування спільної діяльності підприємств на основі договорів кооперації 3486
671 Фінансова діяльність державних і казенних підприємств 2401
672 Особливості фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями 2187
673 Фінансова діяльність кооперативів 2369
674 Особливості фінансової діяльності командитних і повних товариств 1209
675 Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств 921
676 Особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою відповідальністю 1255
677 Особливості фінансової діяльності приватних підприємств 2577
678 Фінансова діяльність суб’єктів господарювання без створення юридичної особи 887
679 Критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу 1266
680 Концепція максимізації вартості капіталу власників (Shareholder-Value-Konzept) 1382
681 Неоінституційна теорія фінансування 911
682 Теорія арбітражного ціноутворення 1983
683 Теорія оптимізації портфеля інвестицій 1749
684 Теорема іррелевантності 2566
685 Класична теорія фінансування 1048
686 Теоретичні джерела фінансової діяльності підприємств 865
687 Критерії прийняття фінансових рішень 2805
688 Форми фінансування підприємств 2001
689 Організація фінансової діяльності підприємств 1846
690 Фінансова діяльність у системі функціональних завдань фінансового менеджменту підприємства 989
691 Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів господарювання 1078
692 Капітал підприємства та його економічна сутність 993
693 Автоматизація проектних робіт 1188
694 Склад та порядок розробки проектної документації 1095
695 Методи управління проектами 3689
696 Формування бюджету проекту 1380
697 Ціль і стратегія проекту 2826
698 Учасники проекту 869
699 Життєвий цикл проекту 977
700 Класифікація проектів 1029
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 7 из 27