Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
601 Створення гарного враження про себе 1276
602 Створення сприятливого психологічного клімату 1543
603 Особливості конструктивної поведінкової стратегії 1208
604 Володіння мистецтвом усної та письмової ділової мови 1402
605 Імідж менеджера 2585
606 Очікувана ефективність програми 951
607 Фінансове та ресурсне забезпечення держпрограми 835
608 Пріоритети у секторі «Харчова промисловість» 814
609 Пріоритети у секторі «Промисловість будівельних матеріалів» 666
610 Пріоритети у секторі промисловість інформаційних технологій 736
611 Пріоритети комплексу паливно-енергетичного комплексу 804
612 Пріоритети у секторі легкої промисловості 739
613 Пріоритетні напрямки розвитку сектору хімічної і нафтохімічної промисловості 845
614 Пріоритетні напрямки розвитку сектору чорної та кольорової металургії 1174
615 Пріоритетні напрямки ракетно-космічного сектору 696
616 Пріоритетні напрямки розвитку сектору машинобудування 1640
617 Збільшення конкурентних можливостей промисловості 848
618 Посилення інноваційної спрямованості розвитку промисловості 929
619 Напрями розвитку промисловості 1307
620 Мета та етапи розвитку промисловості 907
621 Основні положення розвитку промисловості України 791
622 Ефективність технологічних процесів 4691
623 Організаційні й технічні основи управління якістю 1354
624 Нормативні основи управління якістю 1170
625 Номенклатура показників якості технічних об'єктів 1484
626 Документування технологічних процесів 1537
627 Організація науково-технічної підготовки виробництва (НДДКР, конструкторська, технологічна підготовка) 4114
628 Промислові роботи і робототехнічні системи 5976
629 Автоматизація виробничих процесів 1536
630 Нанотехнологія 1583
631 Економічна ефективність вітроенергетики 1328
632 Розвиток вітроенергетичної галузі України 2342
633 Вітроенергетика 1030
634 Виробництво сонячних перетворювачів в Україні 2530
635 Світовий досвід розвитку геліоенергетики 976
636 Сучасні методи одержання енергії з відновлюванних джерел. Сонячна енергетика 2791
637 Космічні технології 1488
638 Біотехнологія 1676
639 Оптоелектроніка 1188
640 Хімічні та електрохімічні технології 1533
641 Ультрозвукова обробка 1422
642 Електронно-променева технологія 1508
643 Плазмові технології 2655
644 Лазерні технології 3677
645 Критерії прогресивності технологій, їх роль у ресурсозберіганні, енергозберіганні, створенні нової техніки і нових видів продукції 2955
646 Прогнозування нових інформаційних технологій 1195
647 Технологічні зрушення в економічному розвитку 2004
648 Розвиток поколінь техніки і технологій у світовій і національній економічних системах 2905
649 Системний підхід. Технологічна процес і лінія як система. Моделювання технологічних систем. Технічні системи та їх організація 3090
650 Класифікація і характеристика технологічних процесів і техніки. Зв'язок технологічних і виробничих процесів. Виробничо-технологічна структура 17156
651 Поняття техніки і технології. Мета і задачі технології. Основні поняття курсу 8063
652 Висновок експерта-бухгалтера, його структура 7123
653 Сімейні конфлікти батьків та дітей – одна з причин соціальних небезпек суспільства 4432
654 Глобальні зміни клімату та здоров’я людини 1877
655 Звіт про власний капітал 1398
656 Санація балансу 1473
657 Способи зменшення статутного капіталу АТ 1316
658 Зменшення статутного капіталу ТОВ 1025
659 Завдання та основні передумови зменшення статутного капіталу підприємств 1473
660 Порядок збільшення статутного капіталу на основі додаткової емісії корпоративних прав 1775
661 Курс емісії корпоративних прав 872
662 Переважне право власників на придбання акцій (часток) 1697
663 Методи та джерела збільшення статутного капіталу АТ 1694
664 Збільшення статутного капіталу ТОВ 1385
665 Основні цілі та передумови збільшення статутного капіталу 815
666 Резервний капітал підприємства, його види та джерела формування 1375
667 Привілейовані акції 759
668 Номінальний капітал підприємства 753
669 Власний капітал, його функції та складові 1550
670 Фінансування спільної діяльності підприємств на основі договорів кооперації 3423
671 Фінансова діяльність державних і казенних підприємств 2360
672 Особливості фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями 2122
673 Фінансова діяльність кооперативів 2239
674 Особливості фінансової діяльності командитних і повних товариств 1137
675 Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств 891
676 Особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою відповідальністю 1208
677 Особливості фінансової діяльності приватних підприємств 2533
678 Фінансова діяльність суб’єктів господарювання без створення юридичної особи 841
679 Критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу 1206
680 Концепція максимізації вартості капіталу власників (Shareholder-Value-Konzept) 1319
681 Неоінституційна теорія фінансування 871
682 Теорія арбітражного ціноутворення 1937
683 Теорія оптимізації портфеля інвестицій 1662
684 Теорема іррелевантності 2338
685 Класична теорія фінансування 962
686 Теоретичні джерела фінансової діяльності підприємств 822
687 Критерії прийняття фінансових рішень 2746
688 Форми фінансування підприємств 1943
689 Організація фінансової діяльності підприємств 1801
690 Фінансова діяльність у системі функціональних завдань фінансового менеджменту підприємства 947
691 Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів господарювання 1016
692 Капітал підприємства та його економічна сутність 933
693 Автоматизація проектних робіт 1126
694 Склад та порядок розробки проектної документації 1059
695 Методи управління проектами 3638
696 Формування бюджету проекту 1323
697 Ціль і стратегія проекту 2755
698 Учасники проекту 829
699 Життєвий цикл проекту 901
700 Класифікація проектів 989
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 7 из 27