Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
501 Форма правління 761
502 Форми держави 695
503 Форми і методи здійснення функцій держави 3496
504 Класифікація функцій держави. Внутрішні і зовнішні функції держави 2158
505 Поняття функцій держави 829
506 Політична система України 893
507 Поняття права 1161
508 Поняття держави 774
509 Розвиток держави в сучасній Україні. Правова держава і шляхи формування 1428
510 Нові підходи до типології держав 1853
511 Поняття держави і її соціальна цінність 2398
512 Співвідношення суспільства і держави 7947
513 Суспільство та його соціальні та політичні інститути 1189
514 Суспільство, його поняття та структура 5482
515 Держава в політичній і правовій системі 1252
516 Особа, як соціальний суб'єкт державно-правових відносин 1375
517 Поняття суспільства: соціально-економічна формація, соціальні суб'єкти, соціальні системи та соціальне регулювання 2215
518 Походження права 946
519 Виникнення держави 1107
520 Організація соціальної влади у первіснообщинному суспільстві 1375
521 Загальна характеристика теорій походження держави і права 906
522 Характеристика окремих видів функцій теорії держави і права 781
523 Поняття функцій теорії держави і права 726
524 Загальнотеоретичний і спеціальні методи теорії держави і права 1468
525 Поняття методології і методи теорії держави і права 1171
526 Характеристика розвитку загально-теоретичної юридичної науки в Україні 1728
527 Теорія держави і права в системі суспільних і юридичних наук 1780
528 Поняття предмету теорії держави і права 1226
529 Задачи по праву 5194
530 Шляхи виникнення держави і права 2112
531 Характеристика первісного суспільства 2148
532 Загальна характеристика теорій походження держави і права 3908
533 Взаємозв'язок і взаємодія суспільства, особиудержави і права 1529
534 Загальна характеристика теорій походження держави 2701
535 Нормотворчість Кабінету Міністрів 3060
536 Норматворча діяльність Верховної Ради України 860
537 Нормативний правовий акт 1153
538 Загальні проблеми сучасного право розуміння 3460
539 Розвиток персоналу 1044
540 Вплив, влада і лідерство в менеджменті 995
541 Теория мотивации Л. Портера - Э. Лоулера 1781
542 Теория ожиданий В.Врума 1371
543 Теория потребностей К. Альдерфера 1018
544 Теория мотивации Фредерика Герцберга 1453
545 Теория трех нужд Д. Макклелланда 1006
546 Иерархия потребностей А. Маслоу 828
547 Темперамент, типи темперамента 1222
548 Стрес, його характеристика та стадії 8941
549 Соціометрія 1703
550 Механізм формування організаційної культури на підприємстві 1151
551 Делегування повноважень в діяльності менеджера 13688
552 Закономірності функціонування малих груп 1462
553 Групи та їх класифікація. Міжособистісні взаємини в групах 998
554 „Акме” в контексті життєвого шляху людини 1184
555 „Акме” в професійному розвитку людини 1693
556 Феномен „акме” і його головні характеристики 966
557 Захист від некоректних співрозмовників та партнерів 1969
558 Створення гарного враження про себе 1109
559 Створення сприятливого психологічного клімату 1392
560 Особливості конструктивної поведінкової стратегії 1107
561 Володіння мистецтвом усної та письмової ділової мови 1318
562 Імідж менеджера 2471
563 Очікувана ефективність програми 871
564 Фінансове та ресурсне забезпечення держпрограми 736
565 Пріоритети у секторі «Харчова промисловість» 738
566 Пріоритети у секторі «Промисловість будівельних матеріалів» 579
567 Пріоритети у секторі промисловість інформаційних технологій 656
568 Пріоритети комплексу паливно-енергетичного комплексу 726
569 Пріоритети у секторі легкої промисловості 663
570 Пріоритетні напрямки розвитку сектору хімічної і нафтохімічної промисловості 771
571 Пріоритетні напрямки розвитку сектору чорної та кольорової металургії 1075
572 Пріоритетні напрямки ракетно-космічного сектору 618
573 Пріоритетні напрямки розвитку сектору машинобудування 1366
574 Збільшення конкурентних можливостей промисловості 778
575 Посилення інноваційної спрямованості розвитку промисловості 849
576 Напрями розвитку промисловості 1219
577 Мета та етапи розвитку промисловості 824
578 Основні положення розвитку промисловості України 702
579 Ефективність технологічних процесів 4307
580 Організаційні й технічні основи управління якістю 1239
581 Нормативні основи управління якістю 1060
582 Номенклатура показників якості технічних об'єктів 1357
583 Документування технологічних процесів 1423
584 Організація науково-технічної підготовки виробництва (НДДКР, конструкторська, технологічна підготовка) 3861
585 Промислові роботи і робототехнічні системи 5630
586 Автоматизація виробничих процесів 1395
587 Нанотехнологія 1452
588 Економічна ефективність вітроенергетики 1210
589 Розвиток вітроенергетичної галузі України 2184
590 Вітроенергетика 933
591 Виробництво сонячних перетворювачів в Україні 2376
592 Світовий досвід розвитку геліоенергетики 868
593 Сучасні методи одержання енергії з відновлюванних джерел. Сонячна енергетика 2658
594 Космічні технології 1329
595 Біотехнологія 1570
596 Оптоелектроніка 1073
597 Хімічні та електрохімічні технології 1391
598 Ультрозвукова обробка 1285
599 Електронно-променева технологія 1371
600 Плазмові технології 2396
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 6 из 26