Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
501 Форма правління 779
502 Форми держави 723
503 Форми і методи здійснення функцій держави 3532
504 Класифікація функцій держави. Внутрішні і зовнішні функції держави 2193
505 Поняття функцій держави 851
506 Політична система України 916
507 Поняття права 1180
508 Поняття держави 792
509 Розвиток держави в сучасній Україні. Правова держава і шляхи формування 1448
510 Нові підходи до типології держав 1911
511 Поняття держави і її соціальна цінність 2429
512 Співвідношення суспільства і держави 8058
513 Суспільство та його соціальні та політичні інститути 1212
514 Суспільство, його поняття та структура 5517
515 Держава в політичній і правовій системі 1273
516 Особа, як соціальний суб'єкт державно-правових відносин 1398
517 Поняття суспільства: соціально-економічна формація, соціальні суб'єкти, соціальні системи та соціальне регулювання 2247
518 Походження права 971
519 Виникнення держави 1128
520 Організація соціальної влади у первіснообщинному суспільстві 1416
521 Загальна характеристика теорій походження держави і права 929
522 Характеристика окремих видів функцій теорії держави і права 800
523 Поняття функцій теорії держави і права 746
524 Загальнотеоретичний і спеціальні методи теорії держави і права 1494
525 Поняття методології і методи теорії держави і права 1200
526 Характеристика розвитку загально-теоретичної юридичної науки в Україні 1783
527 Теорія держави і права в системі суспільних і юридичних наук 1819
528 Поняття предмету теорії держави і права 1253
529 Задачи по праву 5367
530 Шляхи виникнення держави і права 2149
531 Характеристика первісного суспільства 2186
532 Загальна характеристика теорій походження держави і права 3940
533 Взаємозв'язок і взаємодія суспільства, особиудержави і права 1554
534 Загальна характеристика теорій походження держави 2733
535 Нормотворчість Кабінету Міністрів 3100
536 Норматворча діяльність Верховної Ради України 890
537 Нормативний правовий акт 1179
538 Загальні проблеми сучасного право розуміння 3548
539 Розвиток персоналу 1073
540 Вплив, влада і лідерство в менеджменті 1012
541 Теория мотивации Л. Портера - Э. Лоулера 1804
542 Теория ожиданий В.Врума 1397
543 Теория потребностей К. Альдерфера 1038
544 Теория мотивации Фредерика Герцберга 1490
545 Теория трех нужд Д. Макклелланда 1024
546 Иерархия потребностей А. Маслоу 848
547 Темперамент, типи темперамента 1240
548 Стрес, його характеристика та стадії 9124
549 Соціометрія 1732
550 Механізм формування організаційної культури на підприємстві 1173
551 Делегування повноважень в діяльності менеджера 13755
552 Закономірності функціонування малих груп 1495
553 Групи та їх класифікація. Міжособистісні взаємини в групах 1015
554 „Акме” в контексті життєвого шляху людини 1208
555 „Акме” в професійному розвитку людини 1721
556 Феномен „акме” і його головні характеристики 1003
557 Захист від некоректних співрозмовників та партнерів 2024
558 Створення гарного враження про себе 1143
559 Створення сприятливого психологічного клімату 1421
560 Особливості конструктивної поведінкової стратегії 1131
561 Володіння мистецтвом усної та письмової ділової мови 1339
562 Імідж менеджера 2503
563 Очікувана ефективність програми 892
564 Фінансове та ресурсне забезпечення держпрограми 766
565 Пріоритети у секторі «Харчова промисловість» 758
566 Пріоритети у секторі «Промисловість будівельних матеріалів» 601
567 Пріоритети у секторі промисловість інформаційних технологій 678
568 Пріоритети комплексу паливно-енергетичного комплексу 748
569 Пріоритети у секторі легкої промисловості 683
570 Пріоритетні напрямки розвитку сектору хімічної і нафтохімічної промисловості 789
571 Пріоритетні напрямки розвитку сектору чорної та кольорової металургії 1103
572 Пріоритетні напрямки ракетно-космічного сектору 640
573 Пріоритетні напрямки розвитку сектору машинобудування 1423
574 Збільшення конкурентних можливостей промисловості 797
575 Посилення інноваційної спрямованості розвитку промисловості 867
576 Напрями розвитку промисловості 1239
577 Мета та етапи розвитку промисловості 843
578 Основні положення розвитку промисловості України 720
579 Ефективність технологічних процесів 4393
580 Організаційні й технічні основи управління якістю 1263
581 Нормативні основи управління якістю 1086
582 Номенклатура показників якості технічних об'єктів 1384
583 Документування технологічних процесів 1440
584 Організація науково-технічної підготовки виробництва (НДДКР, конструкторська, технологічна підготовка) 3922
585 Промислові роботи і робототехнічні системи 5713
586 Автоматизація виробничих процесів 1427
587 Нанотехнологія 1481
588 Економічна ефективність вітроенергетики 1231
589 Розвиток вітроенергетичної галузі України 2217
590 Вітроенергетика 955
591 Виробництво сонячних перетворювачів в Україні 2422
592 Світовий досвід розвитку геліоенергетики 887
593 Сучасні методи одержання енергії з відновлюванних джерел. Сонячна енергетика 2687
594 Космічні технології 1356
595 Біотехнологія 1603
596 Оптоелектроніка 1099
597 Хімічні та електрохімічні технології 1434
598 Ультрозвукова обробка 1314
599 Електронно-променева технологія 1406
600 Плазмові технології 2443
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 6 из 26