Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
501 Форма правління 750
502 Форми держави 684
503 Форми і методи здійснення функцій держави 3477
504 Класифікація функцій держави. Внутрішні і зовнішні функції держави 2139
505 Поняття функцій держави 816
506 Політична система України 876
507 Поняття права 1148
508 Поняття держави 746
509 Розвиток держави в сучасній Україні. Правова держава і шляхи формування 1416
510 Нові підходи до типології держав 1827
511 Поняття держави і її соціальна цінність 2381
512 Співвідношення суспільства і держави 7859
513 Суспільство та його соціальні та політичні інститути 1174
514 Суспільство, його поняття та структура 5457
515 Держава в політичній і правовій системі 1240
516 Особа, як соціальний суб'єкт державно-правових відносин 1357
517 Поняття суспільства: соціально-економічна формація, соціальні суб'єкти, соціальні системи та соціальне регулювання 2194
518 Походження права 932
519 Виникнення держави 1090
520 Організація соціальної влади у первіснообщинному суспільстві 1341
521 Загальна характеристика теорій походження держави і права 889
522 Характеристика окремих видів функцій теорії держави і права 768
523 Поняття функцій теорії держави і права 713
524 Загальнотеоретичний і спеціальні методи теорії держави і права 1457
525 Поняття методології і методи теорії держави і права 1157
526 Характеристика розвитку загально-теоретичної юридичної науки в Україні 1697
527 Теорія держави і права в системі суспільних і юридичних наук 1761
528 Поняття предмету теорії держави і права 1216
529 Задачи по праву 5098
530 Шляхи виникнення держави і права 2089
531 Характеристика первісного суспільства 2123
532 Загальна характеристика теорій походження держави і права 3887
533 Взаємозв'язок і взаємодія суспільства, особиудержави і права 1516
534 Загальна характеристика теорій походження держави 2689
535 Нормотворчість Кабінету Міністрів 3039
536 Норматворча діяльність Верховної Ради України 849
537 Нормативний правовий акт 1139
538 Загальні проблеми сучасного право розуміння 3436
539 Розвиток персоналу 1031
540 Вплив, влада і лідерство в менеджменті 981
541 Теория мотивации Л. Портера - Э. Лоулера 1767
542 Теория ожиданий В.Врума 1355
543 Теория потребностей К. Альдерфера 1006
544 Теория мотивации Фредерика Герцберга 1439
545 Теория трех нужд Д. Макклелланда 995
546 Иерархия потребностей А. Маслоу 816
547 Темперамент, типи темперамента 1209
548 Стрес, його характеристика та стадії 8821
549 Соціометрія 1684
550 Механізм формування організаційної культури на підприємстві 1138
551 Делегування повноважень в діяльності менеджера 13634
552 Закономірності функціонування малих груп 1444
553 Групи та їх класифікація. Міжособистісні взаємини в групах 985
554 „Акме” в контексті життєвого шляху людини 1172
555 „Акме” в професійному розвитку людини 1670
556 Феномен „акме” і його головні характеристики 952
557 Захист від некоректних співрозмовників та партнерів 1948
558 Створення гарного враження про себе 1097
559 Створення сприятливого психологічного клімату 1375
560 Особливості конструктивної поведінкової стратегії 1087
561 Володіння мистецтвом усної та письмової ділової мови 1303
562 Імідж менеджера 2453
563 Очікувана ефективність програми 861
564 Фінансове та ресурсне забезпечення держпрограми 724
565 Пріоритети у секторі «Харчова промисловість» 713
566 Пріоритети у секторі «Промисловість будівельних матеріалів» 566
567 Пріоритети у секторі промисловість інформаційних технологій 646
568 Пріоритети комплексу паливно-енергетичного комплексу 714
569 Пріоритети у секторі легкої промисловості 652
570 Пріоритетні напрямки розвитку сектору хімічної і нафтохімічної промисловості 757
571 Пріоритетні напрямки розвитку сектору чорної та кольорової металургії 1060
572 Пріоритетні напрямки ракетно-космічного сектору 608
573 Пріоритетні напрямки розвитку сектору машинобудування 1344
574 Збільшення конкурентних можливостей промисловості 768
575 Посилення інноваційної спрямованості розвитку промисловості 838
576 Напрями розвитку промисловості 1211
577 Мета та етапи розвитку промисловості 815
578 Основні положення розвитку промисловості України 693
579 Ефективність технологічних процесів 4254
580 Організаційні й технічні основи управління якістю 1223
581 Нормативні основи управління якістю 1044
582 Номенклатура показників якості технічних об'єктів 1345
583 Документування технологічних процесів 1412
584 Організація науково-технічної підготовки виробництва (НДДКР, конструкторська, технологічна підготовка) 3830
585 Промислові роботи і робототехнічні системи 5595
586 Автоматизація виробничих процесів 1380
587 Нанотехнологія 1441
588 Економічна ефективність вітроенергетики 1198
589 Розвиток вітроенергетичної галузі України 2156
590 Вітроенергетика 921
591 Виробництво сонячних перетворювачів в Україні 2355
592 Світовий досвід розвитку геліоенергетики 858
593 Сучасні методи одержання енергії з відновлюванних джерел. Сонячна енергетика 2643
594 Космічні технології 1315
595 Біотехнологія 1555
596 Оптоелектроніка 1060
597 Хімічні та електрохімічні технології 1373
598 Ультрозвукова обробка 1269
599 Електронно-променева технологія 1360
600 Плазмові технології 2359
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 6 из 26