Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
501 Форма правління 767
502 Форми держави 702
503 Форми і методи здійснення функцій держави 3513
504 Класифікація функцій держави. Внутрішні і зовнішні функції держави 2176
505 Поняття функцій держави 839
506 Політична система України 901
507 Поняття права 1166
508 Поняття держави 780
509 Розвиток держави в сучасній Україні. Правова держава і шляхи формування 1436
510 Нові підходи до типології держав 1883
511 Поняття держави і її соціальна цінність 2408
512 Співвідношення суспільства і держави 8006
513 Суспільство та його соціальні та політичні інститути 1197
514 Суспільство, його поняття та структура 5497
515 Держава в політичній і правовій системі 1259
516 Особа, як соціальний суб'єкт державно-правових відносин 1385
517 Поняття суспільства: соціально-економічна формація, соціальні суб'єкти, соціальні системи та соціальне регулювання 2225
518 Походження права 956
519 Виникнення держави 1115
520 Організація соціальної влади у первіснообщинному суспільстві 1393
521 Загальна характеристика теорій походження держави і права 915
522 Характеристика окремих видів функцій теорії держави і права 787
523 Поняття функцій теорії держави і права 732
524 Загальнотеоретичний і спеціальні методи теорії держави і права 1479
525 Поняття методології і методи теорії держави і права 1186
526 Характеристика розвитку загально-теоретичної юридичної науки в Україні 1760
527 Теорія держави і права в системі суспільних і юридичних наук 1803
528 Поняття предмету теорії держави і права 1237
529 Задачи по праву 5298
530 Шляхи виникнення держави і права 2126
531 Характеристика первісного суспільства 2164
532 Загальна характеристика теорій походження держави і права 3920
533 Взаємозв'язок і взаємодія суспільства, особиудержави і права 1540
534 Загальна характеристика теорій походження держави 2713
535 Нормотворчість Кабінету Міністрів 3078
536 Норматворча діяльність Верховної Ради України 867
537 Нормативний правовий акт 1160
538 Загальні проблеми сучасного право розуміння 3494
539 Розвиток персоналу 1053
540 Вплив, влада і лідерство в менеджменті 1000
541 Теория мотивации Л. Портера - Э. Лоулера 1786
542 Теория ожиданий В.Врума 1380
543 Теория потребностей К. Альдерфера 1023
544 Теория мотивации Фредерика Герцберга 1465
545 Теория трех нужд Д. Макклелланда 1011
546 Иерархия потребностей А. Маслоу 836
547 Темперамент, типи темперамента 1227
548 Стрес, його характеристика та стадії 9030
549 Соціометрія 1717
550 Механізм формування організаційної культури на підприємстві 1158
551 Делегування повноважень в діяльності менеджера 13712
552 Закономірності функціонування малих груп 1471
553 Групи та їх класифікація. Міжособистісні взаємини в групах 1005
554 „Акме” в контексті життєвого шляху людини 1193
555 „Акме” в професійному розвитку людини 1700
556 Феномен „акме” і його головні характеристики 988
557 Захист від некоректних співрозмовників та партнерів 1997
558 Створення гарного враження про себе 1124
559 Створення сприятливого психологічного клімату 1400
560 Особливості конструктивної поведінкової стратегії 1115
561 Володіння мистецтвом усної та письмової ділової мови 1326
562 Імідж менеджера 2485
563 Очікувана ефективність програми 879
564 Фінансове та ресурсне забезпечення держпрограми 750
565 Пріоритети у секторі «Харчова промисловість» 746
566 Пріоритети у секторі «Промисловість будівельних матеріалів» 588
567 Пріоритети у секторі промисловість інформаційних технологій 667
568 Пріоритети комплексу паливно-енергетичного комплексу 735
569 Пріоритети у секторі легкої промисловості 672
570 Пріоритетні напрямки розвитку сектору хімічної і нафтохімічної промисловості 779
571 Пріоритетні напрямки розвитку сектору чорної та кольорової металургії 1089
572 Пріоритетні напрямки ракетно-космічного сектору 628
573 Пріоритетні напрямки розвитку сектору машинобудування 1396
574 Збільшення конкурентних можливостей промисловості 788
575 Посилення інноваційної спрямованості розвитку промисловості 856
576 Напрями розвитку промисловості 1227
577 Мета та етапи розвитку промисловості 830
578 Основні положення розвитку промисловості України 707
579 Ефективність технологічних процесів 4340
580 Організаційні й технічні основи управління якістю 1252
581 Нормативні основи управління якістю 1070
582 Номенклатура показників якості технічних об'єктів 1366
583 Документування технологічних процесів 1430
584 Організація науково-технічної підготовки виробництва (НДДКР, конструкторська, технологічна підготовка) 3887
585 Промислові роботи і робототехнічні системи 5667
586 Автоматизація виробничих процесів 1401
587 Нанотехнологія 1461
588 Економічна ефективність вітроенергетики 1216
589 Розвиток вітроенергетичної галузі України 2195
590 Вітроенергетика 939
591 Виробництво сонячних перетворювачів в Україні 2399
592 Світовий досвід розвитку геліоенергетики 877
593 Сучасні методи одержання енергії з відновлюванних джерел. Сонячна енергетика 2670
594 Космічні технології 1337
595 Біотехнологія 1584
596 Оптоелектроніка 1082
597 Хімічні та електрохімічні технології 1413
598 Ультрозвукова обробка 1302
599 Електронно-променева технологія 1384
600 Плазмові технології 2417
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 6 из 26