Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
501 Реалізація норм права при програмах в законодавстві 926
502 Застосування норм права як особлива форма правореалізації 1128
503 Поняття і форми реалізації норм права 769
504 Класифікація норм права 960
505 Структура норми права 716
506 Поняття правової норми 793
507 Взаємодія норм права і норм моралі 1175
508 Місце норми права в системі соціальних норм 1848
509 Структура норми права 1103
510 Поняття норми права 1047
511 Система законодавства 863
512 Основи і принципи побудови формування системи права 2315
513 Поняття системи права і характер її структурних елементів 968
514 Функція, система і форма права 1248
515 Сутність права 867
516 Поняття права його ознаки і принципи 1310
517 Соціологічна концепція права 3138
518 Теорія природного права 4707
519 Позитивізм і нормативізм 2415
520 Основні типи правових систем 1740
521 Класифікація правових систем 877
522 Поняття типу (сім'ї) правової системи 770
523 Розвиток держави в сучасній Україні 1169
524 Історичний тип держави 2068
525 Поняття типології держав 947
526 Співвідношення політичної та державної влади 959
527 Поняття влади 696
528 Поняття і ознаки соціальної правової держави 764
529 Розуміння держави в історії державно-правової думки 2145
530 Правова держава та шляхи її формування 3000
531 Поняття суспільства 965
532 Анархізм, етатизм і держава 1623
533 Юридичні теорії держави 1123
534 Характеристика держави в доктринах соціологічного спрямування 1374
535 Державні органи 914
536 Державний апарат, його принципи і вимоги 2325
537 Поняття механізму держави 864
538 Конфедерація 916
539 Федерація 719
540 Унітарна держава 942
541 Форма державного устрою 745
542 Республіка 806
543 Монархія 1005
544 Форма правління 835
545 Форми держави 795
546 Форми і методи здійснення функцій держави 3609
547 Класифікація функцій держави. Внутрішні і зовнішні функції держави 2266
548 Поняття функцій держави 916
549 Політична система України 999
550 Поняття права 1253
551 Поняття держави 853
552 Розвиток держави в сучасній Україні. Правова держава і шляхи формування 1517
553 Нові підходи до типології держав 2079
554 Поняття держави і її соціальна цінність 2543
555 Співвідношення суспільства і держави 8346
556 Суспільство та його соціальні та політичні інститути 1287
557 Суспільство, його поняття та структура 5642
558 Держава в політичній і правовій системі 1343
559 Особа, як соціальний суб'єкт державно-правових відносин 1492
560 Поняття суспільства: соціально-економічна формація, соціальні суб'єкти, соціальні системи та соціальне регулювання 2383
561 Походження права 1058
562 Виникнення держави 1202
563 Організація соціальної влади у первіснообщинному суспільстві 1538
564 Загальна характеристика теорій походження держави і права 1023
565 Характеристика окремих видів функцій теорії держави і права 866
566 Поняття функцій теорії держави і права 814
567 Загальнотеоретичний і спеціальні методи теорії держави і права 1591
568 Поняття методології і методи теорії держави і права 1261
569 Характеристика розвитку загально-теоретичної юридичної науки в Україні 1933
570 Теорія держави і права в системі суспільних і юридичних наук 1904
571 Поняття предмету теорії держави і права 1322
572 Задачи по праву 5654
573 Шляхи виникнення держави і права 2235
574 Характеристика первісного суспільства 2321
575 Загальна характеристика теорій походження держави і права 4055
576 Взаємозв'язок і взаємодія суспільства, особиудержави і права 1643
577 Загальна характеристика теорій походження держави 2814
578 Нормотворчість Кабінету Міністрів 3235
579 Норматворча діяльність Верховної Ради України 994
580 Нормативний правовий акт 1247
581 Загальні проблеми сучасного право розуміння 3869
582 Розвиток персоналу 1130
583 Вплив, влада і лідерство в менеджменті 1087
584 Теория мотивации Л. Портера - Э. Лоулера 1904
585 Теория ожиданий В.Врума 1523
586 Теория потребностей К. Альдерфера 1134
587 Теория мотивации Фредерика Герцберга 1605
588 Теория трех нужд Д. Макклелланда 1098
589 Иерархия потребностей А. Маслоу 909
590 Темперамент, типи темперамента 1315
591 Стрес, його характеристика та стадії 9423
592 Соціометрія 1813
593 Механізм формування організаційної культури на підприємстві 1249
594 Делегування повноважень в діяльності менеджера 14072
595 Закономірності функціонування малих груп 1613
596 Групи та їх класифікація. Міжособистісні взаємини в групах 1076
597 „Акме” в контексті життєвого шляху людини 1296
598 „Акме” в професійному розвитку людини 1832
599 Феномен „акме” і його головні характеристики 1098
600 Захист від некоректних співрозмовників та партнерів 2165
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 6 из 27