Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
501 Форма правління 786
502 Форми держави 738
503 Форми і методи здійснення функцій держави 3549
504 Класифікація функцій держави. Внутрішні і зовнішні функції держави 2205
505 Поняття функцій держави 861
506 Політична система України 927
507 Поняття права 1194
508 Поняття держави 801
509 Розвиток держави в сучасній Україні. Правова держава і шляхи формування 1459
510 Нові підходи до типології держав 1942
511 Поняття держави і її соціальна цінність 2452
512 Співвідношення суспільства і держави 8101
513 Суспільство та його соціальні та політичні інститути 1225
514 Суспільство, його поняття та структура 5535
515 Держава в політичній і правовій системі 1283
516 Особа, як соціальний суб'єкт державно-правових відносин 1408
517 Поняття суспільства: соціально-економічна формація, соціальні суб'єкти, соціальні системи та соціальне регулювання 2262
518 Походження права 984
519 Виникнення держави 1136
520 Організація соціальної влади у первіснообщинному суспільстві 1430
521 Загальна характеристика теорій походження держави і права 944
522 Характеристика окремих видів функцій теорії держави і права 810
523 Поняття функцій теорії держави і права 758
524 Загальнотеоретичний і спеціальні методи теорії держави і права 1507
525 Поняття методології і методи теорії держави і права 1209
526 Характеристика розвитку загально-теоретичної юридичної науки в Україні 1802
527 Теорія держави і права в системі суспільних і юридичних наук 1834
528 Поняття предмету теорії держави і права 1264
529 Задачи по праву 5420
530 Шляхи виникнення держави і права 2159
531 Характеристика первісного суспільства 2212
532 Загальна характеристика теорій походження держави і права 3971
533 Взаємозв'язок і взаємодія суспільства, особиудержави і права 1565
534 Загальна характеристика теорій походження держави 2753
535 Нормотворчість Кабінету Міністрів 3120
536 Норматворча діяльність Верховної Ради України 903
537 Нормативний правовий акт 1188
538 Загальні проблеми сучасного право розуміння 3609
539 Розвиток персоналу 1081
540 Вплив, влада і лідерство в менеджменті 1028
541 Теория мотивации Л. Портера - Э. Лоулера 1818
542 Теория ожиданий В.Врума 1417
543 Теория потребностей К. Альдерфера 1051
544 Теория мотивации Фредерика Герцберга 1513
545 Теория трех нужд Д. Макклелланда 1033
546 Иерархия потребностей А. Маслоу 857
547 Темперамент, типи темперамента 1251
548 Стрес, його характеристика та стадії 9190
549 Соціометрія 1741
550 Механізм формування організаційної культури на підприємстві 1183
551 Делегування повноважень в діяльності менеджера 13794
552 Закономірності функціонування малих груп 1508
553 Групи та їх класифікація. Міжособистісні взаємини в групах 1023
554 „Акме” в контексті життєвого шляху людини 1218
555 „Акме” в професійному розвитку людини 1735
556 Феномен „акме” і його головні характеристики 1014
557 Захист від некоректних співрозмовників та партнерів 2043
558 Створення гарного враження про себе 1157
559 Створення сприятливого психологічного клімату 1441
560 Особливості конструктивної поведінкової стратегії 1143
561 Володіння мистецтвом усної та письмової ділової мови 1347
562 Імідж менеджера 2519
563 Очікувана ефективність програми 902
564 Фінансове та ресурсне забезпечення держпрограми 776
565 Пріоритети у секторі «Харчова промисловість» 767
566 Пріоритети у секторі «Промисловість будівельних матеріалів» 614
567 Пріоритети у секторі промисловість інформаційних технологій 689
568 Пріоритети комплексу паливно-енергетичного комплексу 759
569 Пріоритети у секторі легкої промисловості 691
570 Пріоритетні напрямки розвитку сектору хімічної і нафтохімічної промисловості 798
571 Пріоритетні напрямки розвитку сектору чорної та кольорової металургії 1115
572 Пріоритетні напрямки ракетно-космічного сектору 653
573 Пріоритетні напрямки розвитку сектору машинобудування 1475
574 Збільшення конкурентних можливостей промисловості 804
575 Посилення інноваційної спрямованості розвитку промисловості 878
576 Напрями розвитку промисловості 1248
577 Мета та етапи розвитку промисловості 852
578 Основні положення розвитку промисловості України 726
579 Ефективність технологічних процесів 4434
580 Організаційні й технічні основи управління якістю 1277
581 Нормативні основи управління якістю 1096
582 Номенклатура показників якості технічних об'єктів 1397
583 Документування технологічних процесів 1452
584 Організація науково-технічної підготовки виробництва (НДДКР, конструкторська, технологічна підготовка) 3957
585 Промислові роботи і робототехнічні системи 5737
586 Автоматизація виробничих процесів 1437
587 Нанотехнологія 1493
588 Економічна ефективність вітроенергетики 1242
589 Розвиток вітроенергетичної галузі України 2239
590 Вітроенергетика 963
591 Виробництво сонячних перетворювачів в Україні 2445
592 Світовий досвід розвитку геліоенергетики 900
593 Сучасні методи одержання енергії з відновлюванних джерел. Сонячна енергетика 2702
594 Космічні технології 1370
595 Біотехнологія 1617
596 Оптоелектроніка 1110
597 Хімічні та електрохімічні технології 1448
598 Ультрозвукова обробка 1326
599 Електронно-променева технологія 1419
600 Плазмові технології 2468
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 6 из 26