Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
501 Форма правління 796
502 Форми держави 746
503 Форми і методи здійснення функцій держави 3559
504 Класифікація функцій держави. Внутрішні і зовнішні функції держави 2216
505 Поняття функцій держави 873
506 Політична система України 939
507 Поняття права 1203
508 Поняття держави 815
509 Розвиток держави в сучасній Україні. Правова держава і шляхи формування 1472
510 Нові підходи до типології держав 1967
511 Поняття держави і її соціальна цінність 2467
512 Співвідношення суспільства і держави 8148
513 Суспільство та його соціальні та політичні інститути 1237
514 Суспільство, його поняття та структура 5560
515 Держава в політичній і правовій системі 1292
516 Особа, як соціальний суб'єкт державно-правових відносин 1417
517 Поняття суспільства: соціально-економічна формація, соціальні суб'єкти, соціальні системи та соціальне регулювання 2275
518 Походження права 997
519 Виникнення держави 1150
520 Організація соціальної влади у первіснообщинному суспільстві 1453
521 Загальна характеристика теорій походження держави і права 958
522 Характеристика окремих видів функцій теорії держави і права 820
523 Поняття функцій теорії держави і права 768
524 Загальнотеоретичний і спеціальні методи теорії держави і права 1520
525 Поняття методології і методи теорії держави і права 1219
526 Характеристика розвитку загально-теоретичної юридичної науки в Україні 1827
527 Теорія держави і права в системі суспільних і юридичних наук 1847
528 Поняття предмету теорії держави і права 1277
529 Задачи по праву 5484
530 Шляхи виникнення держави і права 2174
531 Характеристика первісного суспільства 2250
532 Загальна характеристика теорій походження держави і права 3989
533 Взаємозв'язок і взаємодія суспільства, особиудержави і права 1578
534 Загальна характеристика теорій походження держави 2763
535 Нормотворчість Кабінету Міністрів 3150
536 Норматворча діяльність Верховної Ради України 915
537 Нормативний правовий акт 1202
538 Загальні проблеми сучасного право розуміння 3660
539 Розвиток персоналу 1092
540 Вплив, влада і лідерство в менеджменті 1042
541 Теория мотивации Л. Портера - Э. Лоулера 1833
542 Теория ожиданий В.Врума 1437
543 Теория потребностей К. Альдерфера 1064
544 Теория мотивации Фредерика Герцберга 1531
545 Теория трех нужд Д. Макклелланда 1042
546 Иерархия потребностей А. Маслоу 867
547 Темперамент, типи темперамента 1263
548 Стрес, його характеристика та стадії 9262
549 Соціометрія 1756
550 Механізм формування організаційної культури на підприємстві 1195
551 Делегування повноважень в діяльності менеджера 13839
552 Закономірності функціонування малих груп 1525
553 Групи та їх класифікація. Міжособистісні взаємини в групах 1033
554 „Акме” в контексті життєвого шляху людини 1229
555 „Акме” в професійному розвитку людини 1746
556 Феномен „акме” і його головні характеристики 1028
557 Захист від некоректних співрозмовників та партнерів 2059
558 Створення гарного враження про себе 1172
559 Створення сприятливого психологічного клімату 1457
560 Особливості конструктивної поведінкової стратегії 1156
561 Володіння мистецтвом усної та письмової ділової мови 1357
562 Імідж менеджера 2534
563 Очікувана ефективність програми 914
564 Фінансове та ресурсне забезпечення держпрограми 789
565 Пріоритети у секторі «Харчова промисловість» 777
566 Пріоритети у секторі «Промисловість будівельних матеріалів» 626
567 Пріоритети у секторі промисловість інформаційних технологій 697
568 Пріоритети комплексу паливно-енергетичного комплексу 768
569 Пріоритети у секторі легкої промисловості 700
570 Пріоритетні напрямки розвитку сектору хімічної і нафтохімічної промисловості 806
571 Пріоритетні напрямки розвитку сектору чорної та кольорової металургії 1126
572 Пріоритетні напрямки ракетно-космічного сектору 662
573 Пріоритетні напрямки розвитку сектору машинобудування 1529
574 Збільшення конкурентних можливостей промисловості 814
575 Посилення інноваційної спрямованості розвитку промисловості 889
576 Напрями розвитку промисловості 1258
577 Мета та етапи розвитку промисловості 867
578 Основні положення розвитку промисловості України 737
579 Ефективність технологічних процесів 4497
580 Організаційні й технічні основи управління якістю 1296
581 Нормативні основи управління якістю 1107
582 Номенклатура показників якості технічних об'єктів 1409
583 Документування технологічних процесів 1467
584 Організація науково-технічної підготовки виробництва (НДДКР, конструкторська, технологічна підготовка) 3987
585 Промислові роботи і робототехнічні системи 5768
586 Автоматизація виробничих процесів 1447
587 Нанотехнологія 1506
588 Економічна ефективність вітроенергетики 1251
589 Розвиток вітроенергетичної галузі України 2255
590 Вітроенергетика 979
591 Виробництво сонячних перетворювачів в Україні 2463
592 Світовий досвід розвитку геліоенергетики 918
593 Сучасні методи одержання енергії з відновлюванних джерел. Сонячна енергетика 2722
594 Космічні технології 1382
595 Біотехнологія 1627
596 Оптоелектроніка 1123
597 Хімічні та електрохімічні технології 1462
598 Ультрозвукова обробка 1339
599 Електронно-променева технологія 1431
600 Плазмові технології 2499
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 6 из 26