Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
501 Форма правління 819
502 Форми держави 773
503 Форми і методи здійснення функцій держави 3586
504 Класифікація функцій держави. Внутрішні і зовнішні функції держави 2249
505 Поняття функцій держави 900
506 Політична система України 979
507 Поняття права 1237
508 Поняття держави 837
509 Розвиток держави в сучасній Україні. Правова держава і шляхи формування 1499
510 Нові підходи до типології держав 2030
511 Поняття держави і її соціальна цінність 2511
512 Співвідношення суспільства і держави 8269
513 Суспільство та його соціальні та політичні інститути 1266
514 Суспільство, його поняття та структура 5618
515 Держава в політичній і правовій системі 1324
516 Особа, як соціальний суб'єкт державно-правових відносин 1456
517 Поняття суспільства: соціально-економічна формація, соціальні суб'єкти, соціальні системи та соціальне регулювання 2347
518 Походження права 1032
519 Виникнення держави 1182
520 Організація соціальної влади у первіснообщинному суспільстві 1506
521 Загальна характеристика теорій походження держави і права 995
522 Характеристика окремих видів функцій теорії держави і права 842
523 Поняття функцій теорії держави і права 791
524 Загальнотеоретичний і спеціальні методи теорії держави і права 1561
525 Поняття методології і методи теорії держави і права 1246
526 Характеристика розвитку загально-теоретичної юридичної науки в Україні 1887
527 Теорія держави і права в системі суспільних і юридичних наук 1881
528 Поняття предмету теорії держави і права 1306
529 Задачи по праву 5619
530 Шляхи виникнення держави і права 2209
531 Характеристика первісного суспільства 2293
532 Загальна характеристика теорій походження держави і права 4026
533 Взаємозв'язок і взаємодія суспільства, особиудержави і права 1620
534 Загальна характеристика теорій походження держави 2796
535 Нормотворчість Кабінету Міністрів 3205
536 Норматворча діяльність Верховної Ради України 950
537 Нормативний правовий акт 1228
538 Загальні проблеми сучасного право розуміння 3783
539 Розвиток персоналу 1115
540 Вплив, влада і лідерство в менеджменті 1066
541 Теория мотивации Л. Портера - Э. Лоулера 1877
542 Теория ожиданий В.Врума 1483
543 Теория потребностей К. Альдерфера 1100
544 Теория мотивации Фредерика Герцберга 1576
545 Теория трех нужд Д. Макклелланда 1072
546 Иерархия потребностей А. Маслоу 894
547 Темперамент, типи темперамента 1296
548 Стрес, його характеристика та стадії 9379
549 Соціометрія 1788
550 Механізм формування організаційної культури на підприємстві 1225
551 Делегування повноважень в діяльності менеджера 13991
552 Закономірності функціонування малих груп 1564
553 Групи та їх класифікація. Міжособистісні взаємини в групах 1058
554 „Акме” в контексті життєвого шляху людини 1264
555 „Акме” в професійному розвитку людини 1804
556 Феномен „акме” і його головні характеристики 1071
557 Захист від некоректних співрозмовників та партнерів 2124
558 Створення гарного враження про себе 1225
559 Створення сприятливого психологічного клімату 1504
560 Особливості конструктивної поведінкової стратегії 1191
561 Володіння мистецтвом усної та письмової ділової мови 1381
562 Імідж менеджера 2562
563 Очікувана ефективність програми 935
564 Фінансове та ресурсне забезпечення держпрограми 812
565 Пріоритети у секторі «Харчова промисловість» 799
566 Пріоритети у секторі «Промисловість будівельних матеріалів» 653
567 Пріоритети у секторі промисловість інформаційних технологій 720
568 Пріоритети комплексу паливно-енергетичного комплексу 791
569 Пріоритети у секторі легкої промисловості 725
570 Пріоритетні напрямки розвитку сектору хімічної і нафтохімічної промисловості 829
571 Пріоритетні напрямки розвитку сектору чорної та кольорової металургії 1152
572 Пріоритетні напрямки ракетно-космічного сектору 681
573 Пріоритетні напрямки розвитку сектору машинобудування 1615
574 Збільшення конкурентних можливостей промисловості 834
575 Посилення інноваційної спрямованості розвитку промисловості 911
576 Напрями розвитку промисловості 1289
577 Мета та етапи розвитку промисловості 893
578 Основні положення розвитку промисловості України 770
579 Ефективність технологічних процесів 4640
580 Організаційні й технічні основи управління якістю 1327
581 Нормативні основи управління якістю 1143
582 Номенклатура показників якості технічних об'єктів 1449
583 Документування технологічних процесів 1495
584 Організація науково-технічної підготовки виробництва (НДДКР, конструкторська, технологічна підготовка) 4055
585 Промислові роботи і робототехнічні системи 5895
586 Автоматизація виробничих процесів 1492
587 Нанотехнологія 1553
588 Економічна ефективність вітроенергетики 1288
589 Розвиток вітроенергетичної галузі України 2312
590 Вітроенергетика 1003
591 Виробництво сонячних перетворювачів в Україні 2511
592 Світовий досвід розвитку геліоенергетики 950
593 Сучасні методи одержання енергії з відновлюванних джерел. Сонячна енергетика 2771
594 Космічні технології 1433
595 Біотехнологія 1657
596 Оптоелектроніка 1159
597 Хімічні та електрохімічні технології 1502
598 Ультрозвукова обробка 1381
599 Електронно-променева технологія 1484
600 Плазмові технології 2607
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 6 из 26