Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
501 Форма правління 811
502 Форми держави 765
503 Форми і методи здійснення функцій держави 3578
504 Класифікація функцій держави. Внутрішні і зовнішні функції держави 2235
505 Поняття функцій держави 889
506 Політична система України 963
507 Поняття права 1222
508 Поняття держави 829
509 Розвиток держави в сучасній Україні. Правова держава і шляхи формування 1490
510 Нові підходи до типології держав 2005
511 Поняття держави і її соціальна цінність 2498
512 Співвідношення суспільства і держави 8222
513 Суспільство та його соціальні та політичні інститути 1255
514 Суспільство, його поняття та структура 5598
515 Держава в політичній і правовій системі 1314
516 Особа, як соціальний суб'єкт державно-правових відносин 1435
517 Поняття суспільства: соціально-економічна формація, соціальні суб'єкти, соціальні системи та соціальне регулювання 2313
518 Походження права 1019
519 Виникнення держави 1169
520 Організація соціальної влади у первіснообщинному суспільстві 1491
521 Загальна характеристика теорій походження держави і права 981
522 Характеристика окремих видів функцій теорії держави і права 832
523 Поняття функцій теорії держави і права 785
524 Загальнотеоретичний і спеціальні методи теорії держави і права 1543
525 Поняття методології і методи теорії держави і права 1237
526 Характеристика розвитку загально-теоретичної юридичної науки в Україні 1867
527 Теорія держави і права в системі суспільних і юридичних наук 1867
528 Поняття предмету теорії держави і права 1298
529 Задачи по праву 5587
530 Шляхи виникнення держави і права 2195
531 Характеристика первісного суспільства 2276
532 Загальна характеристика теорій походження держави і права 4013
533 Взаємозв'язок і взаємодія суспільства, особиудержави і права 1604
534 Загальна характеристика теорій походження держави 2783
535 Нормотворчість Кабінету Міністрів 3192
536 Норматворча діяльність Верховної Ради України 937
537 Нормативний правовий акт 1219
538 Загальні проблеми сучасного право розуміння 3753
539 Розвиток персоналу 1107
540 Вплив, влада і лідерство в менеджменті 1057
541 Теория мотивации Л. Портера - Э. Лоулера 1861
542 Теория ожиданий В.Врума 1465
543 Теория потребностей К. Альдерфера 1085
544 Теория мотивации Фредерика Герцберга 1561
545 Теория трех нужд Д. Макклелланда 1063
546 Иерархия потребностей А. Маслоу 883
547 Темперамент, типи темперамента 1283
548 Стрес, його характеристика та стадії 9355
549 Соціометрія 1777
550 Механізм формування організаційної культури на підприємстві 1211
551 Делегування повноважень в діяльності менеджера 13947
552 Закономірності функціонування малих груп 1550
553 Групи та їх класифікація. Міжособистісні взаємини в групах 1049
554 „Акме” в контексті життєвого шляху людини 1254
555 „Акме” в професійному розвитку людини 1788
556 Феномен „акме” і його головні характеристики 1058
557 Захист від некоректних співрозмовників та партнерів 2105
558 Створення гарного враження про себе 1207
559 Створення сприятливого психологічного клімату 1486
560 Особливості конструктивної поведінкової стратегії 1183
561 Володіння мистецтвом усної та письмової ділової мови 1374
562 Імідж менеджера 2549
563 Очікувана ефективність програми 928
564 Фінансове та ресурсне забезпечення держпрограми 805
565 Пріоритети у секторі «Харчова промисловість» 793
566 Пріоритети у секторі «Промисловість будівельних матеріалів» 643
567 Пріоритети у секторі промисловість інформаційних технологій 714
568 Пріоритети комплексу паливно-енергетичного комплексу 786
569 Пріоритети у секторі легкої промисловості 719
570 Пріоритетні напрямки розвитку сектору хімічної і нафтохімічної промисловості 821
571 Пріоритетні напрямки розвитку сектору чорної та кольорової металургії 1143
572 Пріоритетні напрямки ракетно-космічного сектору 673
573 Пріоритетні напрямки розвитку сектору машинобудування 1599
574 Збільшення конкурентних можливостей промисловості 829
575 Посилення інноваційної спрямованості розвитку промисловості 904
576 Напрями розвитку промисловості 1280
577 Мета та етапи розвитку промисловості 884
578 Основні положення розвитку промисловості України 762
579 Ефективність технологічних процесів 4606
580 Організаційні й технічні основи управління якістю 1317
581 Нормативні основи управління якістю 1130
582 Номенклатура показників якості технічних об'єктів 1436
583 Документування технологічних процесів 1484
584 Організація науково-технічної підготовки виробництва (НДДКР, конструкторська, технологічна підготовка) 4042
585 Промислові роботи і робототехнічні системи 5859
586 Автоматизація виробничих процесів 1473
587 Нанотехнологія 1537
588 Економічна ефективність вітроенергетики 1273
589 Розвиток вітроенергетичної галузі України 2293
590 Вітроенергетика 998
591 Виробництво сонячних перетворювачів в Україні 2499
592 Світовий досвід розвитку геліоенергетики 937
593 Сучасні методи одержання енергії з відновлюванних джерел. Сонячна енергетика 2756
594 Космічні технології 1413
595 Біотехнологія 1648
596 Оптоелектроніка 1149
597 Хімічні та електрохімічні технології 1490
598 Ультрозвукова обробка 1364
599 Електронно-променева технологія 1462
600 Плазмові технології 2563
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 6 из 26