Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
501 Форма правління 806
502 Форми держави 760
503 Форми і методи здійснення функцій держави 3571
504 Класифікація функцій держави. Внутрішні і зовнішні функції держави 2229
505 Поняття функцій держави 882
506 Політична система України 955
507 Поняття права 1214
508 Поняття держави 824
509 Розвиток держави в сучасній Україні. Правова держава і шляхи формування 1487
510 Нові підходи до типології держав 1986
511 Поняття держави і її соціальна цінність 2480
512 Співвідношення суспільства і держави 8187
513 Суспільство та його соціальні та політичні інститути 1248
514 Суспільство, його поняття та структура 5582
515 Держава в політичній і правовій системі 1303
516 Особа, як соціальний суб'єкт державно-правових відносин 1424
517 Поняття суспільства: соціально-економічна формація, соціальні суб'єкти, соціальні системи та соціальне регулювання 2290
518 Походження права 1007
519 Виникнення держави 1162
520 Організація соціальної влади у первіснообщинному суспільстві 1470
521 Загальна характеристика теорій походження держави і права 973
522 Характеристика окремих видів функцій теорії держави і права 826
523 Поняття функцій теорії держави і права 774
524 Загальнотеоретичний і спеціальні методи теорії держави і права 1537
525 Поняття методології і методи теорії держави і права 1228
526 Характеристика розвитку загально-теоретичної юридичної науки в Україні 1853
527 Теорія держави і права в системі суспільних і юридичних наук 1858
528 Поняття предмету теорії держави і права 1290
529 Задачи по праву 5545
530 Шляхи виникнення держави і права 2186
531 Характеристика первісного суспільства 2262
532 Загальна характеристика теорій походження держави і права 4004
533 Взаємозв'язок і взаємодія суспільства, особиудержави і права 1589
534 Загальна характеристика теорій походження держави 2774
535 Нормотворчість Кабінету Міністрів 3177
536 Норматворча діяльність Верховної Ради України 926
537 Нормативний правовий акт 1212
538 Загальні проблеми сучасного право розуміння 3730
539 Розвиток персоналу 1101
540 Вплив, влада і лідерство в менеджменті 1050
541 Теория мотивации Л. Портера - Э. Лоулера 1844
542 Теория ожиданий В.Врума 1448
543 Теория потребностей К. Альдерфера 1078
544 Теория мотивации Фредерика Герцберга 1546
545 Теория трех нужд Д. Макклелланда 1052
546 Иерархия потребностей А. Маслоу 877
547 Темперамент, типи темперамента 1275
548 Стрес, його характеристика та стадії 9319
549 Соціометрія 1768
550 Механізм формування організаційної культури на підприємстві 1204
551 Делегування повноважень в діяльності менеджера 13900
552 Закономірності функціонування малих груп 1539
553 Групи та їх класифікація. Міжособистісні взаємини в групах 1043
554 „Акме” в контексті життєвого шляху людини 1240
555 „Акме” в професійному розвитку людини 1768
556 Феномен „акме” і його головні характеристики 1042
557 Захист від некоректних співрозмовників та партнерів 2080
558 Створення гарного враження про себе 1193
559 Створення сприятливого психологічного клімату 1470
560 Особливості конструктивної поведінкової стратегії 1167
561 Володіння мистецтвом усної та письмової ділової мови 1366
562 Імідж менеджера 2544
563 Очікувана ефективність програми 922
564 Фінансове та ресурсне забезпечення держпрограми 799
565 Пріоритети у секторі «Харчова промисловість» 785
566 Пріоритети у секторі «Промисловість будівельних матеріалів» 636
567 Пріоритети у секторі промисловість інформаційних технологій 705
568 Пріоритети комплексу паливно-енергетичного комплексу 781
569 Пріоритети у секторі легкої промисловості 708
570 Пріоритетні напрямки розвитку сектору хімічної і нафтохімічної промисловості 815
571 Пріоритетні напрямки розвитку сектору чорної та кольорової металургії 1136
572 Пріоритетні напрямки ракетно-космічного сектору 668
573 Пріоритетні напрямки розвитку сектору машинобудування 1570
574 Збільшення конкурентних можливостей промисловості 821
575 Посилення інноваційної спрямованості розвитку промисловості 895
576 Напрями розвитку промисловості 1271
577 Мета та етапи розвитку промисловості 877
578 Основні положення розвитку промисловості України 756
579 Ефективність технологічних процесів 4560
580 Організаційні й технічні основи управління якістю 1310
581 Нормативні основи управління якістю 1121
582 Номенклатура показників якості технічних об'єктів 1424
583 Документування технологічних процесів 1477
584 Організація науково-технічної підготовки виробництва (НДДКР, конструкторська, технологічна підготовка) 4021
585 Промислові роботи і робототехнічні системи 5808
586 Автоматизація виробничих процесів 1460
587 Нанотехнологія 1527
588 Економічна ефективність вітроенергетики 1261
589 Розвиток вітроенергетичної галузі України 2273
590 Вітроенергетика 988
591 Виробництво сонячних перетворювачів в Україні 2487
592 Світовий досвід розвитку геліоенергетики 930
593 Сучасні методи одержання енергії з відновлюванних джерел. Сонячна енергетика 2742
594 Космічні технології 1397
595 Біотехнологія 1639
596 Оптоелектроніка 1141
597 Хімічні та електрохімічні технології 1477
598 Ультрозвукова обробка 1351
599 Електронно-променева технологія 1446
600 Плазмові технології 2525
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 6 из 26