Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
401 Національні релігії 651
402 Землеробські культури 2253
403 Тотемізм, фетишизм, магія 878
404 Закони формальної логіки 673
405 Завдання і зміст морального виховання. Шляхи і засоби морального виховання 8478
406 Сутність технологій у соціальній роботі 4314
407 Впровадження активної державної політики на ринку праці 707
408 Світова історія розвитку поглядів на патологію та її лікування 994
409 Типологія націй 748
410 Функції мови 13662
411 Мова в житті суспільства 5991
412 Формы занятости 1356
413 Безработица и её виды 1016
414 Механизм функционирования рынка труда 1538
415 Розробка маркетингової стратегії для ВАТ «Бериславський хлібозавод» 1761
416 Співвідношення об'єктивного і суб'єктивного права 7930
417 Співвідношення держави і особистості 4799
418 Види тлумачення правових норм 992
419 Проблеми у праві і способи їх поповнення 840
420 Поняття правової норми 757
421 Процесуальні правовідносини 846
422 Система процесуального права 3723
423 Поняття і види юридичного процесу 5998
424 Нормативні акти, які регламентують діяльність судових та правоохоронних органів 4509
425 Силові інстанції в Україні 830
426 Роль правоохоронних органів в забезпеченні суспільної безпеки і громадського порядку 794
427 Правоохоронна діяльність. Основні функції правоохоронної діяльності 7924
428 Поняття охоронної діяльності держави 1246
429 Англо-американська правова система 3473
430 Романо-германська правова система 1679
431 Типологія правових систем 2387
432 Ефективність правового регулювання суспільних відносин 1798
433 Місце і роль держави у функціонуванні механізму правового регулювання суспільних відносин 1475
434 Характеристика елементів механізму правового регулювання 1698
435 Поняття, предмет, прийоми і типи правового регулювання 1630
436 Виховання у працівників правохоронних органів професійного рівня правосвідомості і правової культури 1641
437 Правове виховання: поняття і форми 4176
438 Правосвідомість і правова культура: поняття, структура, види 2306
439 Роль правоохоронних органів у охороні законності і правопорядку 1333
440 Співвідношення законності та правопорядку, суспільним порядком та дисципліною 3388
441 Поняття законності, її принципи та гарантії 3941
442 Юридична відповідальність 948
443 Протиправна поведінка (правопорушення) 2983
444 Правомірна поведінка 896
445 Юридична відповідальність 892
446 Протиправна поведінка (правопорушення) 994
447 Правомірна поведінка 916
448 Правова поведінка 772
449 Види нормативно-правових актів 1228
450 Зовнішня форма. Джерела права 1647
451 Правоутворення. Поняття і види 4823
452 Правосуб’єктність юридичних осіб 1097
453 Правосуб’єктність фізичних осіб 1139
454 Поняття суб’єкта правовідносин 768
455 Юридичні факти 1083
456 Суб'єкти правових відносин їх правоздатність та дієздатність 855
457 Поняття, зміст і види правових відносин 1464
458 Реалізація норм права при програмах в законодавстві 896
459 Застосування норм права як особлива форма правореалізації 1088
460 Поняття і форми реалізації норм права 747
461 Класифікація норм права 913
462 Структура норми права 690
463 Поняття правової норми 771
464 Взаємодія норм права і норм моралі 1153
465 Місце норми права в системі соціальних норм 1809
466 Структура норми права 1065
467 Поняття норми права 1004
468 Система законодавства 833
469 Основи і принципи побудови формування системи права 2228
470 Поняття системи права і характер її структурних елементів 941
471 Функція, система і форма права 1219
472 Сутність права 840
473 Поняття права його ознаки і принципи 1276
474 Соціологічна концепція права 3075
475 Теорія природного права 4597
476 Позитивізм і нормативізм 2365
477 Основні типи правових систем 1687
478 Класифікація правових систем 855
479 Поняття типу (сім'ї) правової системи 743
480 Розвиток держави в сучасній Україні 1114
481 Історичний тип держави 2018
482 Поняття типології держав 919
483 Співвідношення політичної та державної влади 933
484 Поняття влади 664
485 Поняття і ознаки соціальної правової держави 733
486 Розуміння держави в історії державно-правової думки 2090
487 Правова держава та шляхи її формування 2968
488 Поняття суспільства 940
489 Анархізм, етатизм і держава 1572
490 Юридичні теорії держави 1097
491 Характеристика держави в доктринах соціологічного спрямування 1333
492 Державні органи 887
493 Державний апарат, його принципи і вимоги 2277
494 Поняття механізму держави 840
495 Конфедерація 870
496 Федерація 701
497 Унітарна держава 915
498 Форма державного устрою 723
499 Республіка 778
500 Монархія 968
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 5 из 26