Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
401 Національні релігії 602
402 Землеробські культури 2170
403 Тотемізм, фетишизм, магія 807
404 Закони формальної логіки 615
405 Завдання і зміст морального виховання. Шляхи і засоби морального виховання 8031
406 Сутність технологій у соціальній роботі 4111
407 Впровадження активної державної політики на ринку праці 659
408 Світова історія розвитку поглядів на патологію та її лікування 931
409 Типологія націй 689
410 Функції мови 13519
411 Мова в житті суспільства 5800
412 Формы занятости 1300
413 Безработица и её виды 964
414 Механизм функционирования рынка труда 1455
415 Розробка маркетингової стратегії для ВАТ «Бериславський хлібозавод» 1683
416 Співвідношення об'єктивного і суб'єктивного права 7674
417 Співвідношення держави і особистості 4695
418 Види тлумачення правових норм 931
419 Проблеми у праві і способи їх поповнення 778
420 Поняття правової норми 698
421 Процесуальні правовідносини 781
422 Система процесуального права 3620
423 Поняття і види юридичного процесу 5825
424 Нормативні акти, які регламентують діяльність судових та правоохоронних органів 4371
425 Силові інстанції в Україні 775
426 Роль правоохоронних органів в забезпеченні суспільної безпеки і громадського порядку 745
427 Правоохоронна діяльність. Основні функції правоохоронної діяльності 7827
428 Поняття охоронної діяльності держави 1195
429 Англо-американська правова система 3371
430 Романо-германська правова система 1601
431 Типологія правових систем 2294
432 Ефективність правового регулювання суспільних відносин 1727
433 Місце і роль держави у функціонуванні механізму правового регулювання суспільних відносин 1364
434 Характеристика елементів механізму правового регулювання 1629
435 Поняття, предмет, прийоми і типи правового регулювання 1564
436 Виховання у працівників правохоронних органів професійного рівня правосвідомості і правової культури 1528
437 Правове виховання: поняття і форми 4079
438 Правосвідомість і правова культура: поняття, структура, види 2220
439 Роль правоохоронних органів у охороні законності і правопорядку 1251
440 Співвідношення законності та правопорядку, суспільним порядком та дисципліною 3287
441 Поняття законності, її принципи та гарантії 3870
442 Юридична відповідальність 889
443 Протиправна поведінка (правопорушення) 2793
444 Правомірна поведінка 832
445 Юридична відповідальність 837
446 Протиправна поведінка (правопорушення) 921
447 Правомірна поведінка 860
448 Правова поведінка 706
449 Види нормативно-правових актів 1149
450 Зовнішня форма. Джерела права 1577
451 Правоутворення. Поняття і види 4714
452 Правосуб’єктність юридичних осіб 1024
453 Правосуб’єктність фізичних осіб 1053
454 Поняття суб’єкта правовідносин 703
455 Юридичні факти 1006
456 Суб'єкти правових відносин їх правоздатність та дієздатність 796
457 Поняття, зміст і види правових відносин 1389
458 Реалізація норм права при програмах в законодавстві 831
459 Застосування норм права як особлива форма правореалізації 1006
460 Поняття і форми реалізації норм права 696
461 Класифікація норм права 835
462 Структура норми права 627
463 Поняття правової норми 709
464 Взаємодія норм права і норм моралі 1110
465 Місце норми права в системі соціальних норм 1737
466 Структура норми права 981
467 Поняття норми права 921
468 Система законодавства 768
469 Основи і принципи побудови формування системи права 2035
470 Поняття системи права і характер її структурних елементів 895
471 Функція, система і форма права 1156
472 Сутність права 788
473 Поняття права його ознаки і принципи 1218
474 Соціологічна концепція права 2833
475 Теорія природного права 4435
476 Позитивізм і нормативізм 2283
477 Основні типи правових систем 1589
478 Класифікація правових систем 806
479 Поняття типу (сім'ї) правової системи 691
480 Розвиток держави в сучасній Україні 1036
481 Історичний тип держави 1944
482 Поняття типології держав 855
483 Співвідношення політичної та державної влади 875
484 Поняття влади 606
485 Поняття і ознаки соціальної правової держави 674
486 Розуміння держави в історії державно-правової думки 2018
487 Правова держава та шляхи її формування 2894
488 Поняття суспільства 885
489 Анархізм, етатизм і держава 1487
490 Юридичні теорії держави 1034
491 Характеристика держави в доктринах соціологічного спрямування 1233
492 Державні органи 823
493 Державний апарат, його принципи і вимоги 2065
494 Поняття механізму держави 778
495 Конфедерація 789
496 Федерація 647
497 Унітарна держава 847
498 Форма державного устрою 666
499 Республіка 714
500 Монархія 894
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 5 из 26