Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
401 Національні релігії 658
402 Землеробські культури 2273
403 Тотемізм, фетишизм, магія 890
404 Закони формальної логіки 682
405 Завдання і зміст морального виховання. Шляхи і засоби морального виховання 8528
406 Сутність технологій у соціальній роботі 4335
407 Впровадження активної державної політики на ринку праці 715
408 Світова історія розвитку поглядів на патологію та її лікування 1004
409 Типологія націй 763
410 Функції мови 13685
411 Мова в житті суспільства 6023
412 Формы занятости 1363
413 Безработица и её виды 1024
414 Механизм функционирования рынка труда 1555
415 Розробка маркетингової стратегії для ВАТ «Бериславський хлібозавод» 1775
416 Співвідношення об'єктивного і суб'єктивного права 7984
417 Співвідношення держави і особистості 4813
418 Види тлумачення правових норм 1002
419 Проблеми у праві і способи їх поповнення 849
420 Поняття правової норми 767
421 Процесуальні правовідносини 856
422 Система процесуального права 3745
423 Поняття і види юридичного процесу 6021
424 Нормативні акти, які регламентують діяльність судових та правоохоронних органів 4539
425 Силові інстанції в Україні 838
426 Роль правоохоронних органів в забезпеченні суспільної безпеки і громадського порядку 801
427 Правоохоронна діяльність. Основні функції правоохоронної діяльності 7939
428 Поняття охоронної діяльності держави 1255
429 Англо-американська правова система 3494
430 Романо-германська правова система 1697
431 Типологія правових систем 2400
432 Ефективність правового регулювання суспільних відносин 1810
433 Місце і роль держави у функціонуванні механізму правового регулювання суспільних відносин 1488
434 Характеристика елементів механізму правового регулювання 1714
435 Поняття, предмет, прийоми і типи правового регулювання 1639
436 Виховання у працівників правохоронних органів професійного рівня правосвідомості і правової культури 1653
437 Правове виховання: поняття і форми 4197
438 Правосвідомість і правова культура: поняття, структура, види 2324
439 Роль правоохоронних органів у охороні законності і правопорядку 1346
440 Співвідношення законності та правопорядку, суспільним порядком та дисципліною 3399
441 Поняття законності, її принципи та гарантії 3954
442 Юридична відповідальність 962
443 Протиправна поведінка (правопорушення) 3015
444 Правомірна поведінка 904
445 Юридична відповідальність 900
446 Протиправна поведінка (правопорушення) 1003
447 Правомірна поведінка 923
448 Правова поведінка 783
449 Види нормативно-правових актів 1239
450 Зовнішня форма. Джерела права 1659
451 Правоутворення. Поняття і види 4836
452 Правосуб’єктність юридичних осіб 1112
453 Правосуб’єктність фізичних осіб 1154
454 Поняття суб’єкта правовідносин 776
455 Юридичні факти 1096
456 Суб'єкти правових відносин їх правоздатність та дієздатність 866
457 Поняття, зміст і види правових відносин 1480
458 Реалізація норм права при програмах в законодавстві 903
459 Застосування норм права як особлива форма правореалізації 1104
460 Поняття і форми реалізації норм права 752
461 Класифікація норм права 932
462 Структура норми права 701
463 Поняття правової норми 779
464 Взаємодія норм права і норм моралі 1159
465 Місце норми права в системі соціальних норм 1825
466 Структура норми права 1079
467 Поняття норми права 1018
468 Система законодавства 845
469 Основи і принципи побудови формування системи права 2261
470 Поняття системи права і характер її структурних елементів 949
471 Функція, система і форма права 1228
472 Сутність права 848
473 Поняття права його ознаки і принципи 1289
474 Соціологічна концепція права 3096
475 Теорія природного права 4616
476 Позитивізм і нормативізм 2380
477 Основні типи правових систем 1704
478 Класифікація правових систем 863
479 Поняття типу (сім'ї) правової системи 756
480 Розвиток держави в сучасній Україні 1138
481 Історичний тип держави 2034
482 Поняття типології держав 927
483 Співвідношення політичної та державної влади 944
484 Поняття влади 680
485 Поняття і ознаки соціальної правової держави 747
486 Розуміння держави в історії державно-правової думки 2105
487 Правова держава та шляхи її формування 2980
488 Поняття суспільства 948
489 Анархізм, етатизм і держава 1582
490 Юридичні теорії держави 1105
491 Характеристика держави в доктринах соціологічного спрямування 1346
492 Державні органи 899
493 Державний апарат, його принципи і вимоги 2293
494 Поняття механізму держави 846
495 Конфедерація 892
496 Федерація 707
497 Унітарна держава 926
498 Форма державного устрою 732
499 Республіка 789
500 Монархія 981
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 5 из 26