Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
401 Національні релігії 608
402 Землеробські культури 2181
403 Тотемізм, фетишизм, магія 816
404 Закони формальної логіки 622
405 Завдання і зміст морального виховання. Шляхи і засоби морального виховання 8113
406 Сутність технологій у соціальній роботі 4226
407 Впровадження активної державної політики на ринку праці 666
408 Світова історія розвитку поглядів на патологію та її лікування 936
409 Типологія націй 697
410 Функції мови 13533
411 Мова в житті суспільства 5833
412 Формы занятости 1307
413 Безработица и её виды 970
414 Механизм функционирования рынка труда 1465
415 Розробка маркетингової стратегії для ВАТ «Бериславський хлібозавод» 1693
416 Співвідношення об'єктивного і суб'єктивного права 7730
417 Співвідношення держави і особистості 4720
418 Види тлумачення правових норм 939
419 Проблеми у праві і способи їх поповнення 786
420 Поняття правової норми 706
421 Процесуальні правовідносини 787
422 Система процесуального права 3631
423 Поняття і види юридичного процесу 5853
424 Нормативні акти, які регламентують діяльність судових та правоохоронних органів 4407
425 Силові інстанції в Україні 781
426 Роль правоохоронних органів в забезпеченні суспільної безпеки і громадського порядку 753
427 Правоохоронна діяльність. Основні функції правоохоронної діяльності 7841
428 Поняття охоронної діяльності держави 1200
429 Англо-американська правова система 3391
430 Романо-германська правова система 1614
431 Типологія правових систем 2309
432 Ефективність правового регулювання суспільних відносин 1740
433 Місце і роль держави у функціонуванні механізму правового регулювання суспільних відносин 1381
434 Характеристика елементів механізму правового регулювання 1636
435 Поняття, предмет, прийоми і типи правового регулювання 1572
436 Виховання у працівників правохоронних органів професійного рівня правосвідомості і правової культури 1580
437 Правове виховання: поняття і форми 4098
438 Правосвідомість і правова культура: поняття, структура, види 2233
439 Роль правоохоронних органів у охороні законності і правопорядку 1263
440 Співвідношення законності та правопорядку, суспільним порядком та дисципліною 3301
441 Поняття законності, її принципи та гарантії 3876
442 Юридична відповідальність 895
443 Протиправна поведінка (правопорушення) 2833
444 Правомірна поведінка 844
445 Юридична відповідальність 845
446 Протиправна поведінка (правопорушення) 929
447 Правомірна поведінка 868
448 Правова поведінка 717
449 Види нормативно-правових актів 1160
450 Зовнішня форма. Джерела права 1586
451 Правоутворення. Поняття і види 4732
452 Правосуб’єктність юридичних осіб 1037
453 Правосуб’єктність фізичних осіб 1068
454 Поняття суб’єкта правовідносин 711
455 Юридичні факти 1018
456 Суб'єкти правових відносин їх правоздатність та дієздатність 805
457 Поняття, зміст і види правових відносин 1404
458 Реалізація норм права при програмах в законодавстві 841
459 Застосування норм права як особлива форма правореалізації 1013
460 Поняття і форми реалізації норм права 702
461 Класифікація норм права 849
462 Структура норми права 634
463 Поняття правової норми 718
464 Взаємодія норм права і норм моралі 1117
465 Місце норми права в системі соціальних норм 1745
466 Структура норми права 991
467 Поняття норми права 932
468 Система законодавства 777
469 Основи і принципи побудови формування системи права 2073
470 Поняття системи права і характер її структурних елементів 901
471 Функція, система і форма права 1163
472 Сутність права 794
473 Поняття права його ознаки і принципи 1228
474 Соціологічна концепція права 2876
475 Теорія природного права 4451
476 Позитивізм і нормативізм 2294
477 Основні типи правових систем 1603
478 Класифікація правових систем 813
479 Поняття типу (сім'ї) правової системи 697
480 Розвиток держави в сучасній Україні 1045
481 Історичний тип держави 1958
482 Поняття типології держав 863
483 Співвідношення політичної та державної влади 883
484 Поняття влади 611
485 Поняття і ознаки соціальної правової держави 681
486 Розуміння держави в історії державно-правової думки 2027
487 Правова держава та шляхи її формування 2907
488 Поняття суспільства 890
489 Анархізм, етатизм і держава 1495
490 Юридичні теорії держави 1043
491 Характеристика держави в доктринах соціологічного спрямування 1248
492 Державні органи 830
493 Державний апарат, його принципи і вимоги 2075
494 Поняття механізму держави 790
495 Конфедерація 800
496 Федерація 654
497 Унітарна держава 855
498 Форма державного устрою 674
499 Республіка 728
500 Монархія 906
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 5 из 26