Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
401 Національні релігії 592
402 Землеробські культури 2152
403 Тотемізм, фетишизм, магія 791
404 Закони формальної логіки 603
405 Завдання і зміст морального виховання. Шляхи і засоби морального виховання 7956
406 Сутність технологій у соціальній роботі 4083
407 Впровадження активної державної політики на ринку праці 648
408 Світова історія розвитку поглядів на патологію та її лікування 918
409 Типологія націй 679
410 Функції мови 13498
411 Мова в житті суспільства 5769
412 Формы занятости 1286
413 Безработица и её виды 939
414 Механизм функционирования рынка труда 1434
415 Розробка маркетингової стратегії для ВАТ «Бериславський хлібозавод» 1666
416 Співвідношення об'єктивного і суб'єктивного права 7636
417 Співвідношення держави і особистості 4676
418 Види тлумачення правових норм 919
419 Проблеми у праві і способи їх поповнення 767
420 Поняття правової норми 688
421 Процесуальні правовідносини 770
422 Система процесуального права 3600
423 Поняття і види юридичного процесу 5793
424 Нормативні акти, які регламентують діяльність судових та правоохоронних органів 4341
425 Силові інстанції в Україні 764
426 Роль правоохоронних органів в забезпеченні суспільної безпеки і громадського порядку 735
427 Правоохоронна діяльність. Основні функції правоохоронної діяльності 7807
428 Поняття охоронної діяльності держави 1185
429 Англо-американська правова система 3349
430 Романо-германська правова система 1584
431 Типологія правових систем 2279
432 Ефективність правового регулювання суспільних відносин 1713
433 Місце і роль держави у функціонуванні механізму правового регулювання суспільних відносин 1350
434 Характеристика елементів механізму правового регулювання 1613
435 Поняття, предмет, прийоми і типи правового регулювання 1549
436 Виховання у працівників правохоронних органів професійного рівня правосвідомості і правової культури 1425
437 Правове виховання: поняття і форми 4062
438 Правосвідомість і правова культура: поняття, структура, види 2205
439 Роль правоохоронних органів у охороні законності і правопорядку 1233
440 Співвідношення законності та правопорядку, суспільним порядком та дисципліною 3271
441 Поняття законності, її принципи та гарантії 3854
442 Юридична відповідальність 879
443 Протиправна поведінка (правопорушення) 2758
444 Правомірна поведінка 821
445 Юридична відповідальність 826
446 Протиправна поведінка (правопорушення) 910
447 Правомірна поведінка 849
448 Правова поведінка 695
449 Види нормативно-правових актів 1133
450 Зовнішня форма. Джерела права 1565
451 Правоутворення. Поняття і види 4687
452 Правосуб’єктність юридичних осіб 1009
453 Правосуб’єктність фізичних осіб 1033
454 Поняття суб’єкта правовідносин 694
455 Юридичні факти 993
456 Суб'єкти правових відносин їх правоздатність та дієздатність 770
457 Поняття, зміст і види правових відносин 1371
458 Реалізація норм права при програмах в законодавстві 819
459 Застосування норм права як особлива форма правореалізації 992
460 Поняття і форми реалізації норм права 686
461 Класифікація норм права 822
462 Структура норми права 614
463 Поняття правової норми 697
464 Взаємодія норм права і норм моралі 1100
465 Місце норми права в системі соціальних норм 1720
466 Структура норми права 966
467 Поняття норми права 909
468 Система законодавства 755
469 Основи і принципи побудови формування системи права 1995
470 Поняття системи права і характер її структурних елементів 866
471 Функція, система і форма права 1144
472 Сутність права 777
473 Поняття права його ознаки і принципи 1205
474 Соціологічна концепція права 2792
475 Теорія природного права 4411
476 Позитивізм і нормативізм 2266
477 Основні типи правових систем 1575
478 Класифікація правових систем 796
479 Поняття типу (сім'ї) правової системи 679
480 Розвиток держави в сучасній Україні 1013
481 Історичний тип держави 1926
482 Поняття типології держав 845
483 Співвідношення політичної та державної влади 860
484 Поняття влади 594
485 Поняття і ознаки соціальної правової держави 663
486 Розуміння держави в історії державно-правової думки 1984
487 Правова держава та шляхи її формування 2877
488 Поняття суспільства 871
489 Анархізм, етатизм і держава 1475
490 Юридичні теорії держави 1024
491 Характеристика держави в доктринах соціологічного спрямування 1219
492 Державні органи 811
493 Державний апарат, його принципи і вимоги 2049
494 Поняття механізму держави 764
495 Конфедерація 776
496 Федерація 637
497 Унітарна держава 834
498 Форма державного устрою 654
499 Республіка 700
500 Монархія 880
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 5 из 26