Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
401 Національні релігії 628
402 Землеробські культури 2213
403 Тотемізм, фетишизм, магія 839
404 Закони формальної логіки 647
405 Завдання і зміст морального виховання. Шляхи і засоби морального виховання 8281
406 Сутність технологій у соціальній роботі 4259
407 Впровадження активної державної політики на ринку праці 684
408 Світова історія розвитку поглядів на патологію та її лікування 964
409 Типологія націй 715
410 Функції мови 13596
411 Мова в житті суспільства 5887
412 Формы занятости 1330
413 Безработица и её виды 988
414 Механизм функционирования рынка труда 1495
415 Розробка маркетингової стратегії для ВАТ «Бериславський хлібозавод» 1718
416 Співвідношення об'єктивного і суб'єктивного права 7813
417 Співвідношення держави і особистості 4757
418 Види тлумачення правових норм 964
419 Проблеми у праві і способи їх поповнення 808
420 Поняття правової норми 727
421 Процесуальні правовідносини 811
422 Система процесуального права 3669
423 Поняття і види юридичного процесу 5915
424 Нормативні акти, які регламентують діяльність судових та правоохоронних органів 4458
425 Силові інстанції в Україні 800
426 Роль правоохоронних органів в забезпеченні суспільної безпеки і громадського порядку 775
427 Правоохоронна діяльність. Основні функції правоохоронної діяльності 7880
428 Поняття охоронної діяльності держави 1223
429 Англо-американська правова система 3433
430 Романо-германська правова система 1642
431 Типологія правових систем 2347
432 Ефективність правового регулювання суспільних відносин 1767
433 Місце і роль держави у функціонуванні механізму правового регулювання суспільних відносин 1421
434 Характеристика елементів механізму правового регулювання 1664
435 Поняття, предмет, прийоми і типи правового регулювання 1594
436 Виховання у працівників правохоронних органів професійного рівня правосвідомості і правової культури 1605
437 Правове виховання: поняття і форми 4131
438 Правосвідомість і правова культура: поняття, структура, види 2266
439 Роль правоохоронних органів у охороні законності і правопорядку 1297
440 Співвідношення законності та правопорядку, суспільним порядком та дисципліною 3339
441 Поняття законності, її принципи та гарантії 3906
442 Юридична відповідальність 921
443 Протиправна поведінка (правопорушення) 2905
444 Правомірна поведінка 866
445 Юридична відповідальність 863
446 Протиправна поведінка (правопорушення) 954
447 Правомірна поведінка 887
448 Правова поведінка 739
449 Види нормативно-правових актів 1197
450 Зовнішня форма. Джерела права 1614
451 Правоутворення. Поняття і види 4769
452 Правосуб’єктність юридичних осіб 1066
453 Правосуб’єктність фізичних осіб 1097
454 Поняття суб’єкта правовідносин 734
455 Юридичні факти 1046
456 Суб'єкти правових відносин їх правоздатність та дієздатність 826
457 Поняття, зміст і види правових відносин 1426
458 Реалізація норм права при програмах в законодавстві 861
459 Застосування норм права як особлива форма правореалізації 1048
460 Поняття і форми реалізації норм права 724
461 Класифікація норм права 880
462 Структура норми права 659
463 Поняття правової норми 738
464 Взаємодія норм права і норм моралі 1137
465 Місце норми права в системі соціальних норм 1770
466 Структура норми права 1022
467 Поняття норми права 962
468 Система законодавства 802
469 Основи і принципи побудови формування системи права 2143
470 Поняття системи права і характер її структурних елементів 920
471 Функція, система і форма права 1186
472 Сутність права 815
473 Поняття права його ознаки і принципи 1251
474 Соціологічна концепція права 2964
475 Теорія природного права 4503
476 Позитивізм і нормативізм 2330
477 Основні типи правових систем 1649
478 Класифікація правових систем 831
479 Поняття типу (сім'ї) правової системи 716
480 Розвиток держави в сучасній Україні 1070
481 Історичний тип держави 1983
482 Поняття типології держав 891
483 Співвідношення політичної та державної влади 907
484 Поняття влади 640
485 Поняття і ознаки соціальної правової держави 705
486 Розуміння держави в історії державно-правової думки 2058
487 Правова держава та шляхи її формування 2934
488 Поняття суспільства 910
489 Анархізм, етатизм і держава 1530
490 Юридичні теорії держави 1067
491 Характеристика держави в доктринах соціологічного спрямування 1288
492 Державні органи 855
493 Державний апарат, його принципи і вимоги 2149
494 Поняття механізму держави 808
495 Конфедерація 827
496 Федерація 673
497 Унітарна держава 880
498 Форма державного устрою 694
499 Республіка 750
500 Монархія 935
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 5 из 26