Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
2201 Автоматизація обліку, контролю, аналізу й аудита основних засобів 1180
2202 Особливості аудиту основних засобів 1742
2203 Інвентаризація основних засобів 2612
2204 Амортизація основних засобів 1958
2205 Ліквідація основних фондів 1114
2206 Переоцінка основних засобів 810
2207 Облік ремонту основних засобів 817
2208 Облік поліпшення основних засобів 1214
2209 Будівництво основних засобів підрядним способом 2921
2210 Документальне оформлення надходження та використання основних засобів 3932
2211 Фінансово-економічна характеристика підприємства - Вагонна дільниця ст. Київ – Пасажирський 5475
2212 Основи обліку основних засобів 994
2213 Нормативно-законодавче забезпечення обліку та господарювання підприємства 1476
2214 Облік і аудит основних засобів на вагонній дільниці станції 972
2215 Краткий терминологический словарь "Системный анализ" 1228
2216 Процессы принятия управляющих решений 742
2217 Моделирование как метод системного анализа 1107
2218 Проблемы оценки связей в системе 910
2219 Проблемы согласования целей 779
2220 Сущность и принципы системного подхода 733
2221 Общие понятия теории систем и системного анализа 743
2222 Скорочений словник тлумачень і дефініцій 1374
2223 Прогнозування параметрів функціонування системи землеробства на основі одно і двох факторного аналізу 1178
2224 Метод аналізу і прогнозування за трендами на основі однофакторної What-Іf таблиці 1723
2225 Аналіз отриманих трендів і прогнозування 1217
2226 Технологія побудови трендів в Excel 5929
2227 Інструментальні засоби і технологія аналізу динамічних рядів 1198
2228 Сутність і основні форми трендів 3109
2229 Основні підходи щодо пошуку кращого рівняння регресії 2331
2230 Етапи кореляційно-регресійного аналізу 4687
2231 Теоретичні аспекти, технології і умови застосування кореляційно-регресійного аналізу 3049
2232 Експертний метод визначення оцінки агрозаходу 1021
2233 Оцінювання агрозаходів і технології в цілому 788
2234 Планування оптимальних сівозмін 1768
2235 Планування оптимальної структури площ посіву 1914
2236 Планування балансу поживних речовин грунту 2732
2237 Модель і алгоритм вирішення задачі 1411
2238 Інформаційний фонд задачі регулювання балансу органічної речовини ґрунту 781
2239 Моделювання гумусового стану ґрунту 777
2240 Оптимізація розподілу мінеральних добрив 1034
2241 Розрахунки норми внесення мінеральних добрив 9873
2242 Визначення рівня ресурсно і технологічно забезпеченого врожаю 1288
2243 Особливості машинної реалізації моделюючого алгоритму 775
2244 Організація даних і алгоритм представлення технологічних знань 1282
2245 Процедурні питання створення моделюючого алгоритму 770
2246 Структурна побудова і функції системи планування технологій 692
2247 Мовні засоби представлення знань 1181
2248 Представлення знань в СПТР “Агротехнолог” 787
2249 Особливості створення математичної моделі технології 772
2250 Аналіз моделей відносно їх прикладного використання 834
2251 Класифікаційні ознаки моделей і особливості їх реалізації 1046
2252 Математичні моделі технологій і алгоритми прийняття рішень 668
2253 Класифікація технологічних рішень і їх особливості 638
2254 Декомпозиція технології вирощування культур як системи 635
2255 Оптимізаційний підхід 1532
2256 Методичні підхоли до створення моделі технології 801
2257 Принципи створення інформаційного забезпечення 1068
2258 Особливості інформаційного забезпечення системи 849
2259 Структурна організація системи 773
2260 Концептуальні аспекти створення і вимоги до системи 840
2261 Системний аналіз процедур створенні автоматизованих систем підтримки технологічних рішень в землеробстві 678
2262 Етапи системного аналізу в землеробстві 802
2263 Землеробство як об'єкт системного аналізу 680
2264 Землеробство як система 788
2265 Системний аналіз в біології і землеробстві 1530
2266 Системний підхід до проблеми, що досліджується 1064
2267 Аналіз проблем створення і функціонування інформаційних систем планування і управління в землеробстві 1094
2268 Економіко-виробничі аграрні системи як об’єкт управління 818
2269 Системи підтримки прийняття технологічних рішень на рівні проектування і планування 889
2270 Машинна реалізація моделюючого алгоритму технології 728
2271 Економічна і біоенергетична оцінка технологічного заходу 720
2272 Мовні засоби представлення знань в прикладні СПТР СТЗ 560
2273 Інформаційне забезпечення системи 660
2274 Розробка моделюючого алгоритму як інструменту представлення знань 727
2275 Методологічні і методичні аспекти створення і функціонування системи проектування технологій 784
2276 Оцінка значення агрофірми у створенні інвестиційної привабливості галузі 1554
2277 Аналіз і оцінка прогнозу цінової ситуації на ринку зерна 1232
2278 Оцінка ефективності аграрного ринку України, як об’єкту досліджень (загальні аспекти) 907
2279 Аналіз фінансового стану позичальника 1944
2280 Забезпечення кредитів та оцінка кредитних ризиків 1761
2281 Основні принципи кредитування у Банку 2319
2282 Класифікація інвестиційно-кредитних продуктів банку 1373
2283 Кредитна політика комерційних банків 1077
2284 Измерители бухгалтерского учета 922
2285 Пользователи бухгалтерской информацией 946
2286 Принцип бухгалтерского учета 737
2287 Бухгалтерский учет 826
2288 Статистический учет 1235
2289 Оперативно – технический хозяйственный учет 1056
2290 Легитимность власти 949
2291 Способи сегментування ринку 2146
2292 Сутність сегментування 6371
2293 Словник "Сегментація" 5140
2294 Розвиток системного підходу в управлінні агропромислового комплексу 1495
2295 Основні аспекти створення системи точного землеробства 1577
2296 Информационные технологии в системах управления 936
2297 СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ 690
2298 Контроль 761
2299 Реализация и организация 718
2300 Принятие решений 736
 
<< Первая < Предыдущая 21 22 23 24 25 26 27 Следующая > Последняя >>
Страница 23 из 27