Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
2201 Організація даних і алгоритм представлення технологічних знань 1231
2202 Процедурні питання створення моделюючого алгоритму 738
2203 Структурна побудова і функції системи планування технологій 648
2204 Мовні засоби представлення знань 1124
2205 Представлення знань в СПТР “Агротехнолог” 745
2206 Особливості створення математичної моделі технології 732
2207 Аналіз моделей відносно їх прикладного використання 787
2208 Класифікаційні ознаки моделей і особливості їх реалізації 984
2209 Математичні моделі технологій і алгоритми прийняття рішень 626
2210 Класифікація технологічних рішень і їх особливості 606
2211 Декомпозиція технології вирощування культур як системи 594
2212 Оптимізаційний підхід 1354
2213 Методичні підхоли до створення моделі технології 773
2214 Принципи створення інформаційного забезпечення 1031
2215 Особливості інформаційного забезпечення системи 788
2216 Структурна організація системи 690
2217 Концептуальні аспекти створення і вимоги до системи 797
2218 Системний аналіз процедур створенні автоматизованих систем підтримки технологічних рішень в землеробстві 619
2219 Етапи системного аналізу в землеробстві 767
2220 Землеробство як об'єкт системного аналізу 647
2221 Землеробство як система 757
2222 Системний аналіз в біології і землеробстві 1423
2223 Системний підхід до проблеми, що досліджується 1015
2224 Аналіз проблем створення і функціонування інформаційних систем планування і управління в землеробстві 1037
2225 Економіко-виробничі аграрні системи як об’єкт управління 776
2226 Системи підтримки прийняття технологічних рішень на рівні проектування і планування 739
2227 Машинна реалізація моделюючого алгоритму технології 692
2228 Економічна і біоенергетична оцінка технологічного заходу 679
2229 Мовні засоби представлення знань в прикладні СПТР СТЗ 520
2230 Інформаційне забезпечення системи 632
2231 Розробка моделюючого алгоритму як інструменту представлення знань 695
2232 Методологічні і методичні аспекти створення і функціонування системи проектування технологій 747
2233 Оцінка значення агрофірми у створенні інвестиційної привабливості галузі 1479
2234 Аналіз і оцінка прогнозу цінової ситуації на ринку зерна 1191
2235 Оцінка ефективності аграрного ринку України, як об’єкту досліджень (загальні аспекти) 877
2236 Аналіз фінансового стану позичальника 1889
2237 Забезпечення кредитів та оцінка кредитних ризиків 1698
2238 Основні принципи кредитування у Банку 2229
2239 Класифікація інвестиційно-кредитних продуктів банку 1297
2240 Кредитна політика комерційних банків 1034
2241 Измерители бухгалтерского учета 892
2242 Пользователи бухгалтерской информацией 909
2243 Принцип бухгалтерского учета 696
2244 Бухгалтерский учет 794
2245 Статистический учет 1163
2246 Оперативно – технический хозяйственный учет 1025
2247 Легитимность власти 895
2248 Способи сегментування ринку 2035
2249 Сутність сегментування 6296
2250 Словник "Сегментація" 5090
2251 Розвиток системного підходу в управлінні агропромислового комплексу 1436
2252 Основні аспекти створення системи точного землеробства 1513
2253 Информационные технологии в системах управления 894
2254 СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ 651
2255 Контроль 729
2256 Реализация и организация 677
2257 Принятие решений 699
2258 Планирование 649
2259 Самоменеджмент 821
2260 Инвентаризация времени 1062
2261 Причины дефицита времени 754
2262 Маркетинг як механізм задоволення потреб людини 2334
2263 ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОФІРМИ “БІЛОЗЕРСЬКИЙ” 2631
2264 Продукція виноробно-садівницьких підприємств на українському ринку 1535
2265 Поняття асортименту товарів та його різновиди. Асортиментна політика 6129
2266 Аналіз та оцінка фінансово-економічного стану Чорноморського біосферного заповідника 1144
2267 Діяльність Чорноморського біосферного заповідника 2106
2268 Аналіз розвитку і розміщення галузей господарського комплексу 2846
2269 Загальна характеристика Херсонської області та її місце в народногосподарському комплексі, оцінка природно-ресурсного та соціально-економічного потенціалу 20692
2270 Природні регіони Херсонської області як елементи екологічної мережі 2123
2271 Організація роботи зовнішньоекономічних організацій 1594
2272 Основи організації експертно-імпортних операцій 2009
2273 Теорія зовнішньої торгівлі як теоретико-методичний аспект експортно-імпортної діяльності 1054
2274 Поняття експорту та імпорту 6151
2275 Валютний курс 873
2276 Система регулювання міжнародної торгівлі 1477
2277 Міжнародні виставки та ярмарки 937
2278 Торгівля через торгівельні та посередницькі фірми 980
2279 Сутність торгівлі продукцією інтелектуальної праці 1289
2280 Зовнішньоторгівельні ціни. Основні підходи по встановленню зовнішньоторговельних цін 1747
2281 Форми міжнародної торгівлі за специфікою предмета торгівлі 1836
2282 Підсумки розвитку споживчого ринку Київської області 1088
2283 Митниця Київскоі області 702
2284 Зовнішньоекономічна діяльність області 696
2285 Загальні положення Киівскої області 770
2286 Стратегії ринкового охоплення 3767
2287 Позиціювання ринку 4318
2288 Мікросегментація ринку 1987
2289 Аналіз даних сегментації ринку 2165
2290 UNIAGE: фактор сегментування 1070
2291 Способи сегментування ринку 1031
2292 Сутність сегментування 1701
2293 МЕТОДОЛОГІЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ 1669
2294 ПОНЯТТЯ І ПОКАЗНИКИ РИНКОВОЇ КОН'ЮНКТУРИ 3549
2295 ЦІНОВА ПОЛІТИКА І СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА 1717
2296 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ І ЦІН 864
2297 СКЛАД І СТРУКТУРА ЦІНИ 5746
2298 СИСТЕМА ЦІН В ЕКОНОМІЦІ 2005
2299 Ценообразование в международном маркетинге 2923
2300 Форми і методи удосконалення агромаркетингової діяльності 1140
 
<< Первая < Предыдущая 21 22 23 24 25 26 Следующая > Последняя >>
Страница 23 из 26