Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
2201 Організація даних і алгоритм представлення технологічних знань 1217
2202 Процедурні питання створення моделюючого алгоритму 725
2203 Структурна побудова і функції системи планування технологій 638
2204 Мовні засоби представлення знань 1107
2205 Представлення знань в СПТР “Агротехнолог” 735
2206 Особливості створення математичної моделі технології 717
2207 Аналіз моделей відносно їх прикладного використання 776
2208 Класифікаційні ознаки моделей і особливості їх реалізації 967
2209 Математичні моделі технологій і алгоритми прийняття рішень 615
2210 Класифікація технологічних рішень і їх особливості 596
2211 Декомпозиція технології вирощування культур як системи 583
2212 Оптимізаційний підхід 1281
2213 Методичні підхоли до створення моделі технології 760
2214 Принципи створення інформаційного забезпечення 1012
2215 Особливості інформаційного забезпечення системи 773
2216 Структурна організація системи 671
2217 Концептуальні аспекти створення і вимоги до системи 782
2218 Системний аналіз процедур створенні автоматизованих систем підтримки технологічних рішень в землеробстві 609
2219 Етапи системного аналізу в землеробстві 753
2220 Землеробство як об'єкт системного аналізу 638
2221 Землеробство як система 746
2222 Системний аналіз в біології і землеробстві 1404
2223 Системний підхід до проблеми, що досліджується 997
2224 Аналіз проблем створення і функціонування інформаційних систем планування і управління в землеробстві 1024
2225 Економіко-виробничі аграрні системи як об’єкт управління 763
2226 Системи підтримки прийняття технологічних рішень на рівні проектування і планування 676
2227 Машинна реалізація моделюючого алгоритму технології 680
2228 Економічна і біоенергетична оцінка технологічного заходу 669
2229 Мовні засоби представлення знань в прикладні СПТР СТЗ 506
2230 Інформаційне забезпечення системи 622
2231 Розробка моделюючого алгоритму як інструменту представлення знань 684
2232 Методологічні і методичні аспекти створення і функціонування системи проектування технологій 737
2233 Оцінка значення агрофірми у створенні інвестиційної привабливості галузі 1464
2234 Аналіз і оцінка прогнозу цінової ситуації на ринку зерна 1180
2235 Оцінка ефективності аграрного ринку України, як об’єкту досліджень (загальні аспекти) 867
2236 Аналіз фінансового стану позичальника 1875
2237 Забезпечення кредитів та оцінка кредитних ризиків 1684
2238 Основні принципи кредитування у Банку 2206
2239 Класифікація інвестиційно-кредитних продуктів банку 1275
2240 Кредитна політика комерційних банків 1020
2241 Измерители бухгалтерского учета 875
2242 Пользователи бухгалтерской информацией 895
2243 Принцип бухгалтерского учета 680
2244 Бухгалтерский учет 780
2245 Статистический учет 1154
2246 Оперативно – технический хозяйственный учет 1015
2247 Легитимность власти 883
2248 Способи сегментування ринку 2015
2249 Сутність сегментування 6281
2250 Словник "Сегментація" 5079
2251 Розвиток системного підходу в управлінні агропромислового комплексу 1420
2252 Основні аспекти створення системи точного землеробства 1501
2253 Информационные технологии в системах управления 883
2254 СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ 639
2255 Контроль 716
2256 Реализация и организация 667
2257 Принятие решений 685
2258 Планирование 639
2259 Самоменеджмент 811
2260 Инвентаризация времени 1043
2261 Причины дефицита времени 745
2262 Маркетинг як механізм задоволення потреб людини 2308
2263 ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОФІРМИ “БІЛОЗЕРСЬКИЙ” 2609
2264 Продукція виноробно-садівницьких підприємств на українському ринку 1526
2265 Поняття асортименту товарів та його різновиди. Асортиментна політика 6086
2266 Аналіз та оцінка фінансово-економічного стану Чорноморського біосферного заповідника 1134
2267 Діяльність Чорноморського біосферного заповідника 2094
2268 Аналіз розвитку і розміщення галузей господарського комплексу 2834
2269 Загальна характеристика Херсонської області та її місце в народногосподарському комплексі, оцінка природно-ресурсного та соціально-економічного потенціалу 20614
2270 Природні регіони Херсонської області як елементи екологічної мережі 2111
2271 Організація роботи зовнішньоекономічних організацій 1583
2272 Основи організації експертно-імпортних операцій 1989
2273 Теорія зовнішньої торгівлі як теоретико-методичний аспект експортно-імпортної діяльності 1044
2274 Поняття експорту та імпорту 6094
2275 Валютний курс 863
2276 Система регулювання міжнародної торгівлі 1463
2277 Міжнародні виставки та ярмарки 927
2278 Торгівля через торгівельні та посередницькі фірми 964
2279 Сутність торгівлі продукцією інтелектуальної праці 1275
2280 Зовнішньоторгівельні ціни. Основні підходи по встановленню зовнішньоторговельних цін 1725
2281 Форми міжнародної торгівлі за специфікою предмета торгівлі 1819
2282 Підсумки розвитку споживчого ринку Київської області 1075
2283 Митниця Київскоі області 692
2284 Зовнішньоекономічна діяльність області 683
2285 Загальні положення Киівскої області 758
2286 Стратегії ринкового охоплення 3735
2287 Позиціювання ринку 4292
2288 Мікросегментація ринку 1959
2289 Аналіз даних сегментації ринку 2142
2290 UNIAGE: фактор сегментування 1058
2291 Способи сегментування ринку 1017
2292 Сутність сегментування 1686
2293 МЕТОДОЛОГІЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ 1655
2294 ПОНЯТТЯ І ПОКАЗНИКИ РИНКОВОЇ КОН'ЮНКТУРИ 3505
2295 ЦІНОВА ПОЛІТИКА І СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА 1691
2296 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ І ЦІН 855
2297 СКЛАД І СТРУКТУРА ЦІНИ 5733
2298 СИСТЕМА ЦІН В ЕКОНОМІЦІ 1991
2299 Ценообразование в международном маркетинге 2907
2300 Форми і методи удосконалення агромаркетингової діяльності 1127
 
<< Первая < Предыдущая 21 22 23 24 25 26 Следующая > Последняя >>
Страница 23 из 26