Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
2101 Томатна індустрія відроджується на Півдні України 2972
2102 Стисла характеристика напрямів розвитку міста Гола Пристань 794
2103 Місія міста Гола Пристань 874
2104 Упровадження елементів проектного управління 576
2105 Опис досвіду стратегічного планування в малих містах: особливості планування 647
2106 Методичне та нормативно-правове забезпечення стратегічного планування розвитку територіальних громад в Україні 1607
2107 Огляд світової практики застосування стратегічного планування в процесі управління розвитком 1142
2108 Принципові підходи до підвищення конкурентоспроможності суднобудівної галузі України 1209
2109 Засоби і прийоми рефлексивного управління образом суспільних інновацій 796
2110 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 3966
2111 Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК) 3102
2112 Способи документування документів та їх види 6808
2113 Типологічна класифікація документів 5896
2114 Класифікація документів по регулярності виходу у світ 1253
2115 Класифікація документів за матеріалом носія інформації 3686
2116 Класифікація документів по характеру знакових засобів фіксації інформації 2886
2117 Класифікація документів по рівню узагальнення інформації 998
2118 Класифікація документів за змістом 2583
2119 Розвиток класифікації документів 2313
2120 Співвідношення видової і типологічної класифікації документів 2860
2121 Поняття про класифікацію документів 3306
2122 Державний борг та його реструктуризація 2384
2123 Дефіцит державного бюджету 931
2124 Державні витрати. 1577
2125 Державні доходи. Податки. 884
2126 Суть бюджетної системи 981
2127 Перспективи розвитку реклами в Інтернет в Україні 1827
2128 Система збуту реклами в Інтернет 990
2129 Основні методи e-mail реклами 796
2130 Пошукові системи 744
2131 Як вигідно розташувати баннер на сторінці 565
2132 Сюжет баннера 614
2133 Як робиться ефективний баннер 715
2134 Види рекламної продукції 1990
2135 Цілі та види реклами в Інтернет 761
2136 Особливості організації реклами в Internet 583
2137 Шляхи удосконалення методичних та організаційно-практичних основ забезпечення кредитів 1050
2138 Резервування на випадок неповернення кредиту 774
2139 Інші гарантії забезпечення повернення кредитів 789
2140 Застава, як засіб забезпечення виконання зобов’язань 2352
2141 Характеристика діяльності ОД Акціонерно-комер-ційного банку соціального розвитку ′′Укрсоцбанк′′ 866
2142 Порядок надання кредиту комерційним банком та контроль за його поверненням 1022
2143 Економічна сутність кредитного механізму, умови його здійснення 963
2144 СТВОРЕННЯ РЕЗЕРВІВ ПІД ОБЕЗЦІНЮВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 775
2145 ОБЛІК РОЗПОДІЛУ АКЦІЙ КЛІЄНТІВ БАНКУ 675
2146 ОБЛІК КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ БОРГОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 1521
2147 Організація обліку операцій з недержавними цінними паперами 716
2148 Депозитарні розписки 724
2149 Ф’ючерси 757
2150 Варранти 930
2151 Опціони 625
2152 Сертифікати 829
2153 Акція 999
2154 Облігація 1104
2155 Вексель 1580
2156 Цінні папери, їх місце і роль на фінансовому ринку 1135
2157 Монополії і конкуренція 771
2158 Автоматизація обліку, контролю, аналізу й аудита основних засобів 1125
2159 Особливості аудиту основних засобів 1685
2160 Інвентаризація основних засобів 2532
2161 Амортизація основних засобів 1916
2162 Ліквідація основних фондів 1075
2163 Переоцінка основних засобів 777
2164 Облік ремонту основних засобів 779
2165 Облік поліпшення основних засобів 1174
2166 Будівництво основних засобів підрядним способом 2873
2167 Документальне оформлення надходження та використання основних засобів 3872
2168 Фінансово-економічна характеристика підприємства - Вагонна дільниця ст. Київ – Пасажирський 5394
2169 Основи обліку основних засобів 948
2170 Нормативно-законодавче забезпечення обліку та господарювання підприємства 1426
2171 Облік і аудит основних засобів на вагонній дільниці станції 926
2172 Краткий терминологический словарь "Системный анализ" 1163
2173 Процессы принятия управляющих решений 702
2174 Моделирование как метод системного анализа 1075
2175 Проблемы оценки связей в системе 864
2176 Проблемы согласования целей 741
2177 Сущность и принципы системного подхода 700
2178 Общие понятия теории систем и системного анализа 714
2179 Скорочений словник тлумачень і дефініцій 1334
2180 Прогнозування параметрів функціонування системи землеробства на основі одно і двох факторного аналізу 1110
2181 Метод аналізу і прогнозування за трендами на основі однофакторної What-Іf таблиці 1621
2182 Аналіз отриманих трендів і прогнозування 1142
2183 Технологія побудови трендів в Excel 5807
2184 Інструментальні засоби і технологія аналізу динамічних рядів 1148
2185 Сутність і основні форми трендів 2946
2186 Основні підходи щодо пошуку кращого рівняння регресії 2213
2187 Етапи кореляційно-регресійного аналізу 4549
2188 Теоретичні аспекти, технології і умови застосування кореляційно-регресійного аналізу 2971
2189 Експертний метод визначення оцінки агрозаходу 938
2190 Оцінювання агрозаходів і технології в цілому 742
2191 Планування оптимальних сівозмін 1605
2192 Планування оптимальної структури площ посіву 1838
2193 Планування балансу поживних речовин грунту 2619
2194 Модель і алгоритм вирішення задачі 1353
2195 Інформаційний фонд задачі регулювання балансу органічної речовини ґрунту 735
2196 Моделювання гумусового стану ґрунту 741
2197 Оптимізація розподілу мінеральних добрив 971
2198 Розрахунки норми внесення мінеральних добрив 9605
2199 Визначення рівня ресурсно і технологічно забезпеченого врожаю 1213
2200 Особливості машинної реалізації моделюючого алгоритму 732
 
<< Первая < Предыдущая 21 22 23 24 25 26 Следующая > Последняя >>
Страница 22 из 26