Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
2101 Томатна індустрія відроджується на Півдні України 2950
2102 Стисла характеристика напрямів розвитку міста Гола Пристань 783
2103 Місія міста Гола Пристань 859
2104 Упровадження елементів проектного управління 566
2105 Опис досвіду стратегічного планування в малих містах: особливості планування 636
2106 Методичне та нормативно-правове забезпечення стратегічного планування розвитку територіальних громад в Україні 1587
2107 Огляд світової практики застосування стратегічного планування в процесі управління розвитком 1130
2108 Принципові підходи до підвищення конкурентоспроможності суднобудівної галузі України 1200
2109 Засоби і прийоми рефлексивного управління образом суспільних інновацій 785
2110 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 3932
2111 Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК) 3066
2112 Способи документування документів та їх види 6758
2113 Типологічна класифікація документів 5832
2114 Класифікація документів по регулярності виходу у світ 1236
2115 Класифікація документів за матеріалом носія інформації 3579
2116 Класифікація документів по характеру знакових засобів фіксації інформації 2852
2117 Класифікація документів по рівню узагальнення інформації 987
2118 Класифікація документів за змістом 2552
2119 Розвиток класифікації документів 2294
2120 Співвідношення видової і типологічної класифікації документів 2808
2121 Поняття про класифікацію документів 3274
2122 Державний борг та його реструктуризація 2370
2123 Дефіцит державного бюджету 920
2124 Державні витрати. 1559
2125 Державні доходи. Податки. 867
2126 Суть бюджетної системи 968
2127 Перспективи розвитку реклами в Інтернет в Україні 1800
2128 Система збуту реклами в Інтернет 976
2129 Основні методи e-mail реклами 779
2130 Пошукові системи 732
2131 Як вигідно розташувати баннер на сторінці 551
2132 Сюжет баннера 602
2133 Як робиться ефективний баннер 705
2134 Види рекламної продукції 1973
2135 Цілі та види реклами в Інтернет 748
2136 Особливості організації реклами в Internet 571
2137 Шляхи удосконалення методичних та організаційно-практичних основ забезпечення кредитів 1040
2138 Резервування на випадок неповернення кредиту 760
2139 Інші гарантії забезпечення повернення кредитів 779
2140 Застава, як засіб забезпечення виконання зобов’язань 2316
2141 Характеристика діяльності ОД Акціонерно-комер-ційного банку соціального розвитку ′′Укрсоцбанк′′ 855
2142 Порядок надання кредиту комерційним банком та контроль за його поверненням 1012
2143 Економічна сутність кредитного механізму, умови його здійснення 952
2144 СТВОРЕННЯ РЕЗЕРВІВ ПІД ОБЕЗЦІНЮВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 763
2145 ОБЛІК РОЗПОДІЛУ АКЦІЙ КЛІЄНТІВ БАНКУ 666
2146 ОБЛІК КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ БОРГОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 1505
2147 Організація обліку операцій з недержавними цінними паперами 704
2148 Депозитарні розписки 711
2149 Ф’ючерси 744
2150 Варранти 917
2151 Опціони 617
2152 Сертифікати 818
2153 Акція 984
2154 Облігація 1087
2155 Вексель 1564
2156 Цінні папери, їх місце і роль на фінансовому ринку 1117
2157 Монополії і конкуренція 759
2158 Автоматизація обліку, контролю, аналізу й аудита основних засобів 1108
2159 Особливості аудиту основних засобів 1671
2160 Інвентаризація основних засобів 2519
2161 Амортизація основних засобів 1900
2162 Ліквідація основних фондів 1064
2163 Переоцінка основних засобів 767
2164 Облік ремонту основних засобів 767
2165 Облік поліпшення основних засобів 1160
2166 Будівництво основних засобів підрядним способом 2858
2167 Документальне оформлення надходження та використання основних засобів 3850
2168 Фінансово-економічна характеристика підприємства - Вагонна дільниця ст. Київ – Пасажирський 5364
2169 Основи обліку основних засобів 936
2170 Нормативно-законодавче забезпечення обліку та господарювання підприємства 1411
2171 Облік і аудит основних засобів на вагонній дільниці станції 914
2172 Краткий терминологический словарь "Системный анализ" 1146
2173 Процессы принятия управляющих решений 692
2174 Моделирование как метод системного анализа 1064
2175 Проблемы оценки связей в системе 853
2176 Проблемы согласования целей 728
2177 Сущность и принципы системного подхода 690
2178 Общие понятия теории систем и системного анализа 706
2179 Скорочений словник тлумачень і дефініцій 1322
2180 Прогнозування параметрів функціонування системи землеробства на основі одно і двох факторного аналізу 1092
2181 Метод аналізу і прогнозування за трендами на основі однофакторної What-Іf таблиці 1603
2182 Аналіз отриманих трендів і прогнозування 1120
2183 Технологія побудови трендів в Excel 5760
2184 Інструментальні засоби і технологія аналізу динамічних рядів 1138
2185 Сутність і основні форми трендів 2904
2186 Основні підходи щодо пошуку кращого рівняння регресії 2190
2187 Етапи кореляційно-регресійного аналізу 4515
2188 Теоретичні аспекти, технології і умови застосування кореляційно-регресійного аналізу 2953
2189 Експертний метод визначення оцінки агрозаходу 924
2190 Оцінювання агрозаходів і технології в цілому 727
2191 Планування оптимальних сівозмін 1578
2192 Планування оптимальної структури площ посіву 1809
2193 Планування балансу поживних речовин грунту 2573
2194 Модель і алгоритм вирішення задачі 1334
2195 Інформаційний фонд задачі регулювання балансу органічної речовини ґрунту 722
2196 Моделювання гумусового стану ґрунту 729
2197 Оптимізація розподілу мінеральних добрив 960
2198 Розрахунки норми внесення мінеральних добрив 9516
2199 Визначення рівня ресурсно і технологічно забезпеченого врожаю 1193
2200 Особливості машинної реалізації моделюючого алгоритму 711
 
<< Первая < Предыдущая 21 22 23 24 25 26 Следующая > Последняя >>
Страница 22 из 26