Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
2001 Новая концепция деятельности по стандартизации в Украине 783
2002 Межгосударственные системы стандартов 692
2003 Порядок внедрения стандартов и технико-экономическая эффективность стандартизации 1178
2004 Основные положения Государственной системы стандартизации Украины 2623
2005 Органы стандартизации в Украине 1764
2006 Основные понятия и определения по стандартизации 996
2007 Основні форми міжнародних розрахунків 1018
2008 Суть і особливості міжнародних розрахунків 883
2009 Організація міжнародних перевезень основними видами транспорту 1066
2010 Роль транспорту в зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Транспортні операції 983
2011 Основні умови угод про надання туристичних послуг 869
2012 Форми і види міжнародного туризму 1132
2013 Зміст поняття "міжнародний туризм". Туристичні послуги 941
2014 Зміст поняття "франчайзинг". Франчайзингові угоди 953
2015 Основні умови міжнародних договорів про надання інженерно-технічних послуг 841
2016 Зміст поняття "міжнародний інжиніринг" 839
2017 Основні умови міжнародної ліцензійної угоди 762
2018 Міжнародні ліцензійні операції 776
2019 Зміст поняття "міжнародний обмін науково-технічними знаннями" 759
2020 Лізинг. Умови лізингового договору 971
2021 Умови міжнародного орендного договору й обов'язки сторін 667
2022 Поняття і види міжнародних орендних операцій 736
2023 Договори із зовнішньоторговими посередниками 817
2024 Види торгово-посередницьких операцій 851
2025 Зміст поняття "торгово-посередницькі операції" 753
2026 Види міжнародних компенсаційних операцій 1015
2027 Суть і особливості компенсаційних операцій 743
2028 Маркетингові дослідження зарубіжних ринків 946
2029 Планування міжнародного маркетингу 877
2030 Маркетинг як специфічна функція управління ЗЕД підприємства 899
2031 Імпортні операції: сутність, організація, техніка здійснення 7154
2032 Експортні операції: сутність, організація, техніка здійснення 9309
2033 Зовнішньоторговельні операції на рівні підп риємства, методи їх здійснення 3695
2034 Зовнішньоторгівельна фірма (ЗТФ) підприємства: її структура і функції 1277
2035 Відділ зовнішньоекономічних зв'язків (ВЗЕЗ) підприємства, його структура і функції 1809
2036 Організаційна структура управління ЗЕД: сутність і принципи формування 1180
2037 Ризики та необхідність їх урахування при плануванні зовнішньоекономічної діяльності 1266
2038 Стратегічне і тактичне планування зовнішньоекономічної діяльності 1804
2039 Сутність та необхідність планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства 1286
2040 Види суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності 3491
2041 Підприємство — головна ланка зовнішньоекономічного комплексові країни 1425
2042 Діловий протокол 3618
2043 Сутність, етапи і тактика переговорів з іноземними партнерами. 1874
2044 Ділове спілкування, його форми й особливості 1776
2045 Структура і зміст зовнішньоторгового контракту купівлі-продажу товарів 1096
2046 Типовий міжнародний контракт купівлі-продажу товарів 3728
2047 Сутність товарів і форма міжнародної купівлі-продажу товарів 960
2048 Організація роботи по збору інформації та вивченню фірм-партнерів 782
2049 Вивчення фірм іноземних партнерів 750
2050 Вибір партнерів на світовому ринку 748
2051 Класифікація фірм, діючих на світовому ринку 743
2052 Етапи оформлення типової зовнішньоторгової угоди купівлі – продажу 1080
2053 Зміст поняття "зовнішньоторгова угода", її сутність 905
2054 Зміст понять "зовнішньоторгова операція", її сутність та види 961
2055 Цілі та засоби нетарифного обмеження ЗЕД 1308
2056 Митне регулювання при здійсненні ЗЕД 1202
2057 Органи місцевого регулювання зовнішньоекономічної діяльності 1129
2058 Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 689
2059 Суть, мета і принципи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 971
2060 Етапи розвитку зовнішньоекономічної діяльності і управління нею в Україні 884
2061 Зміст поняття "менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", його сутність та особливості 3545
2062 Зміст поняття "зовнішньоекономічна діяльність" її сутність, види та значення для розвитку національної економіки 1630
2063 Виконання іноземних судових рішень 924
2064 Третейський суд 824
2065 Суд 645
2066 Переговори 621
2067 Ризики у міжнародних розрахунках 710
2068 Фінансування зовнішньої торгівлі 846
2069 Міжнародні валютні ринки 570
2070 Міжнародні розрахунки 872
2071 Сутність фінансового менеджменту 804
2072 Керівництво, комунікації і контроль у транснаціональних корпораціях 677
2073 Управління персоналом у міжнародних компаніях 753
2074 Організаційна структура міжнародних корпорацій і культура їх діяльності 697
2075 Прийняття управлінських рішень у ТНК 1441
2076 Особливості функцій менеджменту і планування в міжнародних корпораціях 666
2077 Транснаціональні корпорації 891
2078 Інвестиції 698
2079 Торгівля послугами 859
2080 Передача технології. Захист інтелектуальної власності 565
2081 Товарообмін. Бартер 714
2082 Зберігання товару на складі 535
2083 Гарантії і фінансування купівлі-продажу 530
2084 Платіж. Правові основи здійснення платежу 585
2085 Страхування 752
2086 Міжнародні транспортні перевезення 916
2087 Купівля-продаж товару 775
2088 Створення міжнародних логістичних систем 578
2089 Логістична система як складова менеджменту 619
2090 Концепція і структура логістики 771
2091 Сутність і значення логістики 687
2092 Маркетингові дослідження зарубіжних ринків 2943
2093 Планування міжнародного маркетингу 1054
2094 Маркетинг як специфічна функція управління ЗЕД підприємства 931
2095 Соціальне партнерство 829
2096 Мотивація персоналу 1093
2097 Атестація і ротація кадрів 746
2098 Навчання та підвищення кваліфікації 658
2099 Структура управління персоналом: планування персоналу, підбір персоналу, оцінювання персоналу. 1246
2100 Сутність управління персоналом. Система управління персоналом. Стратегія управління персоналом 2802
 
<< Первая < Предыдущая 21 22 23 24 25 26 27 Следующая > Последняя >>
Страница 21 из 27