Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
201 Методика навчання на другому етапі засвоєння рухової дії 667
202 Мета, завдання та особливості другого етапу засвоєння рухової дії 616
203 Роль зворотного зв’язку в навчанні 3281
204 Методика навчання на першому етапі навчання рухових дій 748
205 Структура процесу навчання рухових дій 728
206 Механізми формування рухових дій 954
207 Рухові уміння і навички 836
208 Особливості навчання у фізичному вихованні 1085
209 Вікова динаміка розвитку та контроль спритності 1491
210 Загальні основи методики вдосконалення спритності 1308
211 Здатність до узгодженості рухів 756
212 Здатність до довільного розслаблення м’язів 1352
213 Здатність відчувати ритм 1038
214 Здатність до збереження рівноваги 1327
215 Здатність до оцінки і регулювання динамічних і просторово-часових параметрів рухів 882
216 Координаційні здібності 973
217 Фактори, що визначають спритність 888
218 Загальна характеристика спритності 785
219 Вікова динаміка природного розвитку гнучкості та контроль за її розвитком 2262
220 Методика розвитку гнучкості 1289
221 Засоби вдосконалення гнучкості 1031
222 Фактори, від яких залежить прояв гнучкості 899
223 Загальна характеристика гнучкості 794
224 Вікова динаміка природного розвитку витривалості та контроль за її розвитком 2900
225 Особливості вдосконалення витривалості в спортивних іграх та поєдинках 1106
226 Методика розвитку силової витривалості 1059
227 Методика розвитку швидкісної витривалості 2612
228 Методика вдосконалення загальної витривалості 1203
229 Засоби виховання витривалості 1667
230 Фактори, що зумовлюють витривалість людини 975
231 Загальна характеристика витривалості 1418
232 Контроль розвитку прудкості та деякі особливості методики їх удосконалення у школярів 1294
233 Вікова динаміка природного розвитку прудкості 801
234 “Швидкісний бар’єр”, його профілактика та усунення 3140
235 Методика вдосконалення швидкості ациклічних рухових дій 935
236 Методика вдосконалення швидкості циклічних рухів 1290
237 Методика вдосконалення швидкості рухових реакцій 1445
238 Засоби вдосконалення прудкості 989
239 Фактори, що зумовлюють прояв прудкості 1282
240 Загальна характеристика прудкості як фізичної якості людини 1552
241 Контроль силових можливостей та деякі особливості методики їх вдосконалення у школярів 3363
242 Вікова динаміка природного розвитку сили 861
243 Поради щодо профілактики травм в процесі силової підготовки 1328
244 Методика розвитку вибухової сили 3332
245 Методика розвитку швидкої сили 916
246 Методика розвитку максимальної сили шляхом використання ізометричних вправ та вправ із самоопором 1293
247 Методика розвитку максимальної сили шляхом удосконалення внутрішньом’язової координації 1028
248 Методика розвитку максимальної сили шляхом удосконалення міжм’язової координації 1143
249 Методика розвитку максимальної сили шляхом збільшення м’язової маси 3054
250 Засоби вдосконалення сили 1303
251 Фактори, що зумовлюють силові можливості людини 3358
252 Загальна характеристика сили як фізичної якості людини 6046
253 Адаптація – як основа вдосконалення фізичних якостей 2052
254 Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток 1117
255 Визначення понять якостей людини 994
256 Метод демонстрації 2119
257 Метод використання слова 1146
258 Методи вдосконалення фізичних якостей 3534
259 Методи вдосконалення та закріплення рухових дій 1078
260 Методи навчання рухових дій 2723
261 Практичні методи 970
262 Визначення поняття методів фізичного виховання 800
263 Принцип міцності і прогресування 1120
264 Принцип систематичності 724
265 Принцип доступності й індивідуалізації 1558
266 Принцип наочності 1042
267 Виховання в учнів творчого ставлення до занять 1119
268 Самоаналіз дій учнів 788
269 Формування стійкого інтересу до мети і завдань занять 1313
270 Принцип свідомості й активності учнів 1875
271 Визначення поняття процесу фізичного виховання 925
272 Гігієнічні фактори як засіб фізичного виховання 3393
273 Природні сили як засіб фізичного виховання 1702
274 Класифікація фізичних вправ 9162
275 Основні умови раціональної спортивної техніки 1195
276 Ритмічні характеристики рухів 1256
277 Динамічні характеристики рухів 3064
278 Просторово-часові характеристики рухів 1790
279 Часові характеристики рухів 890
280 Просторові характеристики рухів 3250
281 Фази виконання фізичних вправ 3115
282 Компоненти техніки фізичних вправ 1179
283 Загальні поняття про техніку рухових дій 922
284 Зміст і форма фізичних вправ 1086
285 Фактори, які визначають вплив фізичних вправ на організм учнів 4022
286 Фізичні вправи як основний засіб фізичного виховання 7193
287 Визначення поняття засобів фізичного виховання 1268
288 Передумови і перспективи реформування національної ситеми фізичного виховання колярів 1525
289 Система фізичного виховання у народній педагогіці та її розвиток у спадщині видатних українських педагогів минулого 1225
290 Основні напрямки конкретизації завдань у фізичному вихованні 1152
291 Вплив занять фізичними вправами на естетичне виховання учнів 2217
292 Фізичне і господарсько-трудове виховання учнів 1004
293 Виховання волі в процесі занять фізичними вправами 1160
294 Моральне виховання учнів у процесі фізичного виховання 787
295 Інтелектуальний розвиток учнів у процесі фізичного виховання 2029
296 Виховні завдання фізичного виховання 1026
297 Оздоровчі завдання фізичного виховання 1470
298 Освітні завдання фізичного виховання 1166
299 Мета системи фізичного виховання в Україні 3592
300 Умови функціонування системи фізичного виховання 3525
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 3 из 27