Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
201 Методика навчання на другому етапі засвоєння рухової дії 694
202 Мета, завдання та особливості другого етапу засвоєння рухової дії 660
203 Роль зворотного зв’язку в навчанні 3370
204 Методика навчання на першому етапі навчання рухових дій 788
205 Структура процесу навчання рухових дій 760
206 Механізми формування рухових дій 1005
207 Рухові уміння і навички 887
208 Особливості навчання у фізичному вихованні 1130
209 Вікова динаміка розвитку та контроль спритності 1538
210 Загальні основи методики вдосконалення спритності 1354
211 Здатність до узгодженості рухів 780
212 Здатність до довільного розслаблення м’язів 1444
213 Здатність відчувати ритм 1078
214 Здатність до збереження рівноваги 1361
215 Здатність до оцінки і регулювання динамічних і просторово-часових параметрів рухів 925
216 Координаційні здібності 1005
217 Фактори, що визначають спритність 915
218 Загальна характеристика спритності 818
219 Вікова динаміка природного розвитку гнучкості та контроль за її розвитком 2367
220 Методика розвитку гнучкості 1346
221 Засоби вдосконалення гнучкості 1092
222 Фактори, від яких залежить прояв гнучкості 947
223 Загальна характеристика гнучкості 831
224 Вікова динаміка природного розвитку витривалості та контроль за її розвитком 3143
225 Особливості вдосконалення витривалості в спортивних іграх та поєдинках 1146
226 Методика розвитку силової витривалості 1095
227 Методика розвитку швидкісної витривалості 2682
228 Методика вдосконалення загальної витривалості 1252
229 Засоби виховання витривалості 1706
230 Фактори, що зумовлюють витривалість людини 1005
231 Загальна характеристика витривалості 1493
232 Контроль розвитку прудкості та деякі особливості методики їх удосконалення у школярів 1323
233 Вікова динаміка природного розвитку прудкості 828
234 “Швидкісний бар’єр”, його профілактика та усунення 3249
235 Методика вдосконалення швидкості ациклічних рухових дій 964
236 Методика вдосконалення швидкості циклічних рухів 1326
237 Методика вдосконалення швидкості рухових реакцій 1483
238 Засоби вдосконалення прудкості 1023
239 Фактори, що зумовлюють прояв прудкості 1315
240 Загальна характеристика прудкості як фізичної якості людини 1598
241 Контроль силових можливостей та деякі особливості методики їх вдосконалення у школярів 3392
242 Вікова динаміка природного розвитку сили 891
243 Поради щодо профілактики травм в процесі силової підготовки 1380
244 Методика розвитку вибухової сили 3464
245 Методика розвитку швидкої сили 942
246 Методика розвитку максимальної сили шляхом використання ізометричних вправ та вправ із самоопором 1365
247 Методика розвитку максимальної сили шляхом удосконалення внутрішньом’язової координації 1077
248 Методика розвитку максимальної сили шляхом удосконалення міжм’язової координації 1181
249 Методика розвитку максимальної сили шляхом збільшення м’язової маси 3194
250 Засоби вдосконалення сили 1354
251 Фактори, що зумовлюють силові можливості людини 3521
252 Загальна характеристика сили як фізичної якості людини 6233
253 Адаптація – як основа вдосконалення фізичних якостей 2133
254 Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток 1142
255 Визначення понять якостей людини 1023
256 Метод демонстрації 2158
257 Метод використання слова 1189
258 Методи вдосконалення фізичних якостей 3611
259 Методи вдосконалення та закріплення рухових дій 1106
260 Методи навчання рухових дій 2837
261 Практичні методи 1001
262 Визначення поняття методів фізичного виховання 822
263 Принцип міцності і прогресування 1146
264 Принцип систематичності 758
265 Принцип доступності й індивідуалізації 1636
266 Принцип наочності 1075
267 Виховання в учнів творчого ставлення до занять 1156
268 Самоаналіз дій учнів 809
269 Формування стійкого інтересу до мети і завдань занять 1336
270 Принцип свідомості й активності учнів 1905
271 Визначення поняття процесу фізичного виховання 952
272 Гігієнічні фактори як засіб фізичного виховання 3440
273 Природні сили як засіб фізичного виховання 1739
274 Класифікація фізичних вправ 9211
275 Основні умови раціональної спортивної техніки 1220
276 Ритмічні характеристики рухів 1297
277 Динамічні характеристики рухів 3173
278 Просторово-часові характеристики рухів 1886
279 Часові характеристики рухів 935
280 Просторові характеристики рухів 3423
281 Фази виконання фізичних вправ 3186
282 Компоненти техніки фізичних вправ 1227
283 Загальні поняття про техніку рухових дій 962
284 Зміст і форма фізичних вправ 1118
285 Фактори, які визначають вплив фізичних вправ на організм учнів 4156
286 Фізичні вправи як основний засіб фізичного виховання 7343
287 Визначення поняття засобів фізичного виховання 1308
288 Передумови і перспективи реформування національної ситеми фізичного виховання колярів 1557
289 Система фізичного виховання у народній педагогіці та її розвиток у спадщині видатних українських педагогів минулого 1267
290 Основні напрямки конкретизації завдань у фізичному вихованні 1179
291 Вплив занять фізичними вправами на естетичне виховання учнів 2297
292 Фізичне і господарсько-трудове виховання учнів 1043
293 Виховання волі в процесі занять фізичними вправами 1199
294 Моральне виховання учнів у процесі фізичного виховання 807
295 Інтелектуальний розвиток учнів у процесі фізичного виховання 2057
296 Виховні завдання фізичного виховання 1054
297 Оздоровчі завдання фізичного виховання 1496
298 Освітні завдання фізичного виховання 1217
299 Мета системи фізичного виховання в Україні 3682
300 Умови функціонування системи фізичного виховання 3758
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 3 из 27