Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
201 Методика навчання на другому етапі засвоєння рухової дії 651
202 Мета, завдання та особливості другого етапу засвоєння рухової дії 601
203 Роль зворотного зв’язку в навчанні 3187
204 Методика навчання на першому етапі навчання рухових дій 732
205 Структура процесу навчання рухових дій 698
206 Механізми формування рухових дій 916
207 Рухові уміння і навички 802
208 Особливості навчання у фізичному вихованні 1067
209 Вікова динаміка розвитку та контроль спритності 1460
210 Загальні основи методики вдосконалення спритності 1289
211 Здатність до узгодженості рухів 727
212 Здатність до довільного розслаблення м’язів 1309
213 Здатність відчувати ритм 999
214 Здатність до збереження рівноваги 1302
215 Здатність до оцінки і регулювання динамічних і просторово-часових параметрів рухів 853
216 Координаційні здібності 944
217 Фактори, що визначають спритність 871
218 Загальна характеристика спритності 768
219 Вікова динаміка природного розвитку гнучкості та контроль за її розвитком 2165
220 Методика розвитку гнучкості 1227
221 Засоби вдосконалення гнучкості 1013
222 Фактори, від яких залежить прояв гнучкості 837
223 Загальна характеристика гнучкості 779
224 Вікова динаміка природного розвитку витривалості та контроль за її розвитком 2610
225 Особливості вдосконалення витривалості в спортивних іграх та поєдинках 1069
226 Методика розвитку силової витривалості 1019
227 Методика розвитку швидкісної витривалості 2577
228 Методика вдосконалення загальної витривалості 1176
229 Засоби виховання витривалості 1633
230 Фактори, що зумовлюють витривалість людини 914
231 Загальна характеристика витривалості 1395
232 Контроль розвитку прудкості та деякі особливості методики їх удосконалення у школярів 1280
233 Вікова динаміка природного розвитку прудкості 779
234 “Швидкісний бар’єр”, його профілактика та усунення 3035
235 Методика вдосконалення швидкості ациклічних рухових дій 910
236 Методика вдосконалення швидкості циклічних рухів 1269
237 Методика вдосконалення швидкості рухових реакцій 1413
238 Засоби вдосконалення прудкості 969
239 Фактори, що зумовлюють прояв прудкості 1236
240 Загальна характеристика прудкості як фізичної якості людини 1512
241 Контроль силових можливостей та деякі особливості методики їх вдосконалення у школярів 3339
242 Вікова динаміка природного розвитку сили 845
243 Поради щодо профілактики травм в процесі силової підготовки 1285
244 Методика розвитку вибухової сили 3223
245 Методика розвитку швидкої сили 873
246 Методика розвитку максимальної сили шляхом використання ізометричних вправ та вправ із самоопором 1228
247 Методика розвитку максимальної сили шляхом удосконалення внутрішньом’язової координації 978
248 Методика розвитку максимальної сили шляхом удосконалення міжм’язової координації 1118
249 Методика розвитку максимальної сили шляхом збільшення м’язової маси 2967
250 Засоби вдосконалення сили 1270
251 Фактори, що зумовлюють силові можливості людини 3218
252 Загальна характеристика сили як фізичної якості людини 5894
253 Адаптація – як основа вдосконалення фізичних якостей 1943
254 Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток 1098
255 Визначення понять якостей людини 967
256 Метод демонстрації 2094
257 Метод використання слова 1113
258 Методи вдосконалення фізичних якостей 3460
259 Методи вдосконалення та закріплення рухових дій 1066
260 Методи навчання рухових дій 2633
261 Практичні методи 956
262 Визначення поняття методів фізичного виховання 785
263 Принцип міцності і прогресування 1093
264 Принцип систематичності 712
265 Принцип доступності й індивідуалізації 1522
266 Принцип наочності 1024
267 Виховання в учнів творчого ставлення до занять 1095
268 Самоаналіз дій учнів 775
269 Формування стійкого інтересу до мети і завдань занять 1299
270 Принцип свідомості й активності учнів 1849
271 Визначення поняття процесу фізичного виховання 884
272 Гігієнічні фактори як засіб фізичного виховання 3369
273 Природні сили як засіб фізичного виховання 1686
274 Класифікація фізичних вправ 9128
275 Основні умови раціональної спортивної техніки 1180
276 Ритмічні характеристики рухів 1226
277 Динамічні характеристики рухів 2963
278 Просторово-часові характеристики рухів 1730
279 Часові характеристики рухів 874
280 Просторові характеристики рухів 3196
281 Фази виконання фізичних вправ 3059
282 Компоненти техніки фізичних вправ 1153
283 Загальні поняття про техніку рухових дій 897
284 Зміст і форма фізичних вправ 1068
285 Фактори, які визначають вплив фізичних вправ на організм учнів 3929
286 Фізичні вправи як основний засіб фізичного виховання 7099
287 Визначення поняття засобів фізичного виховання 1242
288 Передумови і перспективи реформування національної ситеми фізичного виховання колярів 1509
289 Система фізичного виховання у народній педагогіці та її розвиток у спадщині видатних українських педагогів минулого 1208
290 Основні напрямки конкретизації завдань у фізичному вихованні 1133
291 Вплив занять фізичними вправами на естетичне виховання учнів 2149
292 Фізичне і господарсько-трудове виховання учнів 965
293 Виховання волі в процесі занять фізичними вправами 1143
294 Моральне виховання учнів у процесі фізичного виховання 767
295 Інтелектуальний розвиток учнів у процесі фізичного виховання 2010
296 Виховні завдання фізичного виховання 1004
297 Оздоровчі завдання фізичного виховання 1444
298 Освітні завдання фізичного виховання 1139
299 Мета системи фізичного виховання в Україні 3517
300 Умови функціонування системи фізичного виховання 3344
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 3 из 27