Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
201 Методика навчання на другому етапі засвоєння рухової дії 636
202 Мета, завдання та особливості другого етапу засвоєння рухової дії 581
203 Роль зворотного зв’язку в навчанні 3102
204 Методика навчання на першому етапі навчання рухових дій 713
205 Структура процесу навчання рухових дій 676
206 Механізми формування рухових дій 897
207 Рухові уміння і навички 768
208 Особливості навчання у фізичному вихованні 1045
209 Вікова динаміка розвитку та контроль спритності 1432
210 Загальні основи методики вдосконалення спритності 1262
211 Здатність до узгодженості рухів 700
212 Здатність до довільного розслаблення м’язів 1272
213 Здатність відчувати ритм 979
214 Здатність до збереження рівноваги 1276
215 Здатність до оцінки і регулювання динамічних і просторово-часових параметрів рухів 823
216 Координаційні здібності 920
217 Фактори, що визначають спритність 847
218 Загальна характеристика спритності 740
219 Вікова динаміка природного розвитку гнучкості та контроль за її розвитком 2103
220 Методика розвитку гнучкості 1192
221 Засоби вдосконалення гнучкості 990
222 Фактори, від яких залежить прояв гнучкості 810
223 Загальна характеристика гнучкості 762
224 Вікова динаміка природного розвитку витривалості та контроль за її розвитком 2464
225 Особливості вдосконалення витривалості в спортивних іграх та поєдинках 1028
226 Методика розвитку силової витривалості 990
227 Методика розвитку швидкісної витривалості 2521
228 Методика вдосконалення загальної витривалості 1150
229 Засоби виховання витривалості 1554
230 Фактори, що зумовлюють витривалість людини 891
231 Загальна характеристика витривалості 1368
232 Контроль розвитку прудкості та деякі особливості методики їх удосконалення у школярів 1225
233 Вікова динаміка природного розвитку прудкості 762
234 “Швидкісний бар’єр”, його профілактика та усунення 2932
235 Методика вдосконалення швидкості ациклічних рухових дій 893
236 Методика вдосконалення швидкості циклічних рухів 1249
237 Методика вдосконалення швидкості рухових реакцій 1390
238 Засоби вдосконалення прудкості 947
239 Фактори, що зумовлюють прояв прудкості 1192
240 Загальна характеристика прудкості як фізичної якості людини 1490
241 Контроль силових можливостей та деякі особливості методики їх вдосконалення у школярів 3279
242 Вікова динаміка природного розвитку сили 825
243 Поради щодо профілактики травм в процесі силової підготовки 1229
244 Методика розвитку вибухової сили 3113
245 Методика розвитку швидкої сили 855
246 Методика розвитку максимальної сили шляхом використання ізометричних вправ та вправ із самоопором 1193
247 Методика розвитку максимальної сили шляхом удосконалення внутрішньом’язової координації 952
248 Методика розвитку максимальної сили шляхом удосконалення міжм’язової координації 1089
249 Методика розвитку максимальної сили шляхом збільшення м’язової маси 2885
250 Засоби вдосконалення сили 1239
251 Фактори, що зумовлюють силові можливості людини 3135
252 Загальна характеристика сили як фізичної якості людини 5799
253 Адаптація – як основа вдосконалення фізичних якостей 1857
254 Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток 1081
255 Визначення понять якостей людини 951
256 Метод демонстрації 2070
257 Метод використання слова 1093
258 Методи вдосконалення фізичних якостей 3388
259 Методи вдосконалення та закріплення рухових дій 1046
260 Методи навчання рухових дій 2537
261 Практичні методи 934
262 Визначення поняття методів фізичного виховання 763
263 Принцип міцності і прогресування 1074
264 Принцип систематичності 694
265 Принцип доступності й індивідуалізації 1489
266 Принцип наочності 995
267 Виховання в учнів творчого ставлення до занять 1045
268 Самоаналіз дій учнів 749
269 Формування стійкого інтересу до мети і завдань занять 1279
270 Принцип свідомості й активності учнів 1822
271 Визначення поняття процесу фізичного виховання 859
272 Гігієнічні фактори як засіб фізичного виховання 3344
273 Природні сили як засіб фізичного виховання 1620
274 Класифікація фізичних вправ 9058
275 Основні умови раціональної спортивної техніки 1163
276 Ритмічні характеристики рухів 1190
277 Динамічні характеристики рухів 2862
278 Просторово-часові характеристики рухів 1675
279 Часові характеристики рухів 849
280 Просторові характеристики рухів 3106
281 Фази виконання фізичних вправ 2993
282 Компоненти техніки фізичних вправ 1128
283 Загальні поняття про техніку рухових дій 860
284 Зміст і форма фізичних вправ 1045
285 Фактори, які визначають вплив фізичних вправ на організм учнів 3856
286 Фізичні вправи як основний засіб фізичного виховання 6960
287 Визначення поняття засобів фізичного виховання 1218
288 Передумови і перспективи реформування національної ситеми фізичного виховання колярів 1491
289 Система фізичного виховання у народній педагогіці та її розвиток у спадщині видатних українських педагогів минулого 1181
290 Основні напрямки конкретизації завдань у фізичному вихованні 1096
291 Вплив занять фізичними вправами на естетичне виховання учнів 2107
292 Фізичне і господарсько-трудове виховання учнів 935
293 Виховання волі в процесі занять фізичними вправами 1118
294 Моральне виховання учнів у процесі фізичного виховання 745
295 Інтелектуальний розвиток учнів у процесі фізичного виховання 1971
296 Виховні завдання фізичного виховання 983
297 Оздоровчі завдання фізичного виховання 1382
298 Освітні завдання фізичного виховання 1093
299 Мета системи фізичного виховання в Україні 3420
300 Умови функціонування системи фізичного виховання 3211
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 3 из 27