Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
101 Поняття страхових технічних резервів із загального страхування та їх склад 2523
102 Інші надходження страховиків від операційної діяльності 3336
103 Страхові премії як головне джерело надходжень страхової організації від операційної діяльності 4892
104 Грошові надходження страховиків 4952
105 Фінансові ресурси страховика. Специфіка формування капіталу страхової компанії 8234
106 Сутність фінансів страхових організацій та необхідність їх державного регулювання 5840
107 Страхова компанія як суб'єкт підприємницької діяльності і специфічна фінансова установа 5440
108 Форми заощадження домашніх господарств 2086
109 Механізм утворення заощадження домашніх господарств 1254
110 Сутність та роль заощаджень в економіці 5321
111 Бідність як прояв соціальної політики 1331
112 Нові зміни у пенсійному забезпечені 1265
113 Закордоний досвід застосування оплати праці найманих працівників 1829
114 Створення підприємства 1193
115 Поняття підприємства 1056
116 Іноземне підприємство 2841
117 Спільне підприємство 1165
118 Приватне підприємство 1731
119 Колективне підприємство 1835
120 Державне підприємство 1086
121 Особливості земельних і сільськогосподарських відносин 948
122 Провадження у справах про банкрутство 1541
123 Підстави для застосування банкрутства 1419
124 Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства 1940
125 Негосударственное страхование 1119
126 Анализ системы координации финансово-экономических процессов на промышленных предприятиях 1545
127 Координація бізнес - процесів на підприємстві 1667
128 Место и роль экономической стратегии в управлении предприятием индустрии гостеприимства и туризма 1542
129 Аналіз ефективності діяльності компанії (підприємства) 1583
130 Методи та прийоми як інструменти фінансового аналізу 2306
131 Координация – наиболее перспективный метод построения системы государственной власти в Российской Федерации 1646
132 Координація бізнес процесів на промисловому підприємстві 1250
133 Механізми координації 3753
134 Типи координації 1768
135 Функції координації 994
136 Аналіз задач координації на промисловому підприємстві 1152
137 Періоди розвитку теорії координації 1028
138 Поняття координації 2854
139 Узагальнена схема стратегічного вибору інформації 1157
140 Поняття стратегічної інформації 2536
141 Основные аспекты формирования комплексного управления машиностроительным предприятием 1174
142 Запровадження кластерних підходів в діяльність закладів системи підвищення кваліфікації кадрів органів публічної влади 1033
143 Формування територіально-виробничого кластеру в АПК регіону 2716
144 Кластери як один зі стратегічних шляхів розвитку діяльності підприємств України 1800
145 Кольоропозначення у тексті оригінала та його перекладі на російську мову 1439
146 Кольорова гама та її функція в оригінальному тексті 3652
147 Кольорова картина світу. Особливості англійських кольоропозначень при перекладі на російську мову 1705
148 Основи теорії перекладу 4191
149 Розвиток та збагачення системи кольоропозначень 1457
150 Семантична характеристика колірної лексики 3110
151 Колір як об’єкт розгляду лінгвістичних дисциплін 2065
152 Естетизм Оскара Уайльда 7956
153 Загальні поняття культури мовлення 5938
154 Мовна норма 943
155 Відродження української мови 1335
156 Час утисків української мови 1440
157 Основні етапи розвитку української мови 2139
158 Характеристика 1038
159 Нарис 10696
160 Організаційно-діловий стиль 1445
161 Конфесійний стиль 3549
162 Епістолярний стиль 2198
163 Публіцистичний стиль 1415
164 Науковий стиль 950
165 Художній стиль 1104
166 Розмовний стиль 1119
167 Стилістика мови і стилістика мовлення 11262
168 Стилістика 1560
169 Українська вишивка. Рушники 2266
170 Витинанки - Культура 2077
171 Витинанки Східного Поділля 2247
172 Історія витинанки в Україні 5677
173 Історія витинанки 1286
174 Витинанка 1551
175 Мозаїка 3054
176 Батік 1682
177 Бісер 1801
178 Зміст та особливості позашкільної роботи 1233
179 Сутність позакласної роботи 12911
180 Український мистецький авангард та його доля 1503
181 Література й театр на тлі нових національних та соціальних реалій 1013
182 Національно-культурне піднесення 20-х років в Україні як передумова розбудови освіти і науки 814
183 Національно-культурне піднесення 20-х років в Україні 1053
184 Український іконопис XII — XIX ст. 8776
185 Прийняття християнства: Хрещення Русі 1382
186 Образотворче мистецтво, музика, театр 1029
187 Життя і література 722
188 Українська суспільна думка; розвиток науки і філософії 723
189 Модерністський період національно-культурного відродження та його характерні риси 2144
190 Народницький період національно-культурного відродження 1581
191 Дворянський період національно-культурного відродження та його особливості 1240
192 Формування української національної самосвідомості 10269
193 Прийняття християнства і його вплив на культуру Київської Русі 2004
194 Українська суспільна думка; розвиток науки і філософії 860
195 Контроль (самоконтроль), оцінка (самооцінка) в структурі навчальної діяльності 1945
196 Навчальне завдання в структурі навчальної діяльності 2435
197 Мотивація як компонент структури навчальної діяльності 1425
198 Особистісно-діяльнісний підхід до організації навчального процесу 1528
199 Методика навчання на третьому етапі закріплення рухової дії 897
200 Мета, завдання та особливості третього етапу закріплення рухової дії 779
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 2 из 27