Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
101 Поняття страхових технічних резервів із загального страхування та їх склад 2492
102 Інші надходження страховиків від операційної діяльності 3252
103 Страхові премії як головне джерело надходжень страхової організації від операційної діяльності 4773
104 Грошові надходження страховиків 4843
105 Фінансові ресурси страховика. Специфіка формування капіталу страхової компанії 8164
106 Сутність фінансів страхових організацій та необхідність їх державного регулювання 5669
107 Страхова компанія як суб'єкт підприємницької діяльності і специфічна фінансова установа 5204
108 Форми заощадження домашніх господарств 2059
109 Механізм утворення заощадження домашніх господарств 1227
110 Сутність та роль заощаджень в економіці 5217
111 Бідність як прояв соціальної політики 1312
112 Нові зміни у пенсійному забезпечені 1231
113 Закордоний досвід застосування оплати праці найманих працівників 1798
114 Створення підприємства 1158
115 Поняття підприємства 1032
116 Іноземне підприємство 2820
117 Спільне підприємство 1114
118 Приватне підприємство 1703
119 Колективне підприємство 1807
120 Державне підприємство 1053
121 Особливості земельних і сільськогосподарських відносин 924
122 Провадження у справах про банкрутство 1500
123 Підстави для застосування банкрутства 1386
124 Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства 1908
125 Негосударственное страхование 1103
126 Анализ системы координации финансово-экономических процессов на промышленных предприятиях 1523
127 Координація бізнес - процесів на підприємстві 1645
128 Место и роль экономической стратегии в управлении предприятием индустрии гостеприимства и туризма 1522
129 Аналіз ефективності діяльності компанії (підприємства) 1545
130 Методи та прийоми як інструменти фінансового аналізу 2250
131 Координация – наиболее перспективный метод построения системы государственной власти в Российской Федерации 1628
132 Координація бізнес процесів на промисловому підприємстві 1201
133 Механізми координації 3598
134 Типи координації 1726
135 Функції координації 970
136 Аналіз задач координації на промисловому підприємстві 1133
137 Періоди розвитку теорії координації 1013
138 Поняття координації 2809
139 Узагальнена схема стратегічного вибору інформації 1137
140 Поняття стратегічної інформації 2410
141 Основные аспекты формирования комплексного управления машиностроительным предприятием 1156
142 Запровадження кластерних підходів в діяльність закладів системи підвищення кваліфікації кадрів органів публічної влади 1009
143 Формування територіально-виробничого кластеру в АПК регіону 2657
144 Кластери як один зі стратегічних шляхів розвитку діяльності підприємств України 1778
145 Кольоропозначення у тексті оригінала та його перекладі на російську мову 1406
146 Кольорова гама та її функція в оригінальному тексті 3601
147 Кольорова картина світу. Особливості англійських кольоропозначень при перекладі на російську мову 1668
148 Основи теорії перекладу 4134
149 Розвиток та збагачення системи кольоропозначень 1433
150 Семантична характеристика колірної лексики 3035
151 Колір як об’єкт розгляду лінгвістичних дисциплін 2018
152 Естетизм Оскара Уайльда 7815
153 Загальні поняття культури мовлення 5908
154 Мовна норма 927
155 Відродження української мови 1313
156 Час утисків української мови 1417
157 Основні етапи розвитку української мови 2114
158 Характеристика 1020
159 Нарис 10663
160 Організаційно-діловий стиль 1386
161 Конфесійний стиль 3529
162 Епістолярний стиль 2166
163 Публіцистичний стиль 1382
164 Науковий стиль 925
165 Художній стиль 1057
166 Розмовний стиль 1090
167 Стилістика мови і стилістика мовлення 11064
168 Стилістика 1527
169 Українська вишивка. Рушники 2245
170 Витинанки - Культура 2043
171 Витинанки Східного Поділля 2212
172 Історія витинанки в Україні 5559
173 Історія витинанки 1255
174 Витинанка 1522
175 Мозаїка 3003
176 Батік 1655
177 Бісер 1764
178 Зміст та особливості позашкільної роботи 1207
179 Сутність позакласної роботи 12756
180 Український мистецький авангард та його доля 1472
181 Література й театр на тлі нових національних та соціальних реалій 990
182 Національно-культурне піднесення 20-х років в Україні як передумова розбудови освіти і науки 793
183 Національно-культурне піднесення 20-х років в Україні 1029
184 Український іконопис XII — XIX ст. 8722
185 Прийняття християнства: Хрещення Русі 1349
186 Образотворче мистецтво, музика, театр 1006
187 Життя і література 704
188 Українська суспільна думка; розвиток науки і філософії 703
189 Модерністський період національно-культурного відродження та його характерні риси 2121
190 Народницький період національно-культурного відродження 1555
191 Дворянський період національно-культурного відродження та його особливості 1211
192 Формування української національної самосвідомості 10237
193 Прийняття християнства і його вплив на культуру Київської Русі 1968
194 Українська суспільна думка; розвиток науки і філософії 835
195 Контроль (самоконтроль), оцінка (самооцінка) в структурі навчальної діяльності 1879
196 Навчальне завдання в структурі навчальної діяльності 2396
197 Мотивація як компонент структури навчальної діяльності 1361
198 Особистісно-діяльнісний підхід до організації навчального процесу 1476
199 Методика навчання на третьому етапі закріплення рухової дії 869
200 Мета, завдання та особливості третього етапу закріплення рухової дії 746
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 2 из 27