Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
101 Поняття страхових технічних резервів із загального страхування та їх склад 2448
102 Інші надходження страховиків від операційної діяльності 3165
103 Страхові премії як головне джерело надходжень страхової організації від операційної діяльності 4693
104 Грошові надходження страховиків 4775
105 Фінансові ресурси страховика. Специфіка формування капіталу страхової компанії 8090
106 Сутність фінансів страхових організацій та необхідність їх державного регулювання 5559
107 Страхова компанія як суб'єкт підприємницької діяльності і специфічна фінансова установа 5061
108 Форми заощадження домашніх господарств 2025
109 Механізм утворення заощадження домашніх господарств 1187
110 Сутність та роль заощаджень в економіці 5170
111 Бідність як прояв соціальної політики 1281
112 Нові зміни у пенсійному забезпечені 1207
113 Закордоний досвід застосування оплати праці найманих працівників 1778
114 Створення підприємства 1126
115 Поняття підприємства 1002
116 Іноземне підприємство 2776
117 Спільне підприємство 1088
118 Приватне підприємство 1666
119 Колективне підприємство 1782
120 Державне підприємство 1031
121 Особливості земельних і сільськогосподарських відносин 910
122 Провадження у справах про банкрутство 1473
123 Підстави для застосування банкрутства 1357
124 Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства 1878
125 Негосударственное страхование 1081
126 Анализ системы координации финансово-экономических процессов на промышленных предприятиях 1505
127 Координація бізнес - процесів на підприємстві 1621
128 Место и роль экономической стратегии в управлении предприятием индустрии гостеприимства и туризма 1504
129 Аналіз ефективності діяльності компанії (підприємства) 1522
130 Методи та прийоми як інструменти фінансового аналізу 2224
131 Координация – наиболее перспективный метод построения системы государственной власти в Российской Федерации 1608
132 Координація бізнес процесів на промисловому підприємстві 1172
133 Механізми координації 3490
134 Типи координації 1683
135 Функції координації 941
136 Аналіз задач координації на промисловому підприємстві 1113
137 Періоди розвитку теорії координації 988
138 Поняття координації 2764
139 Узагальнена схема стратегічного вибору інформації 1102
140 Поняття стратегічної інформації 2338
141 Основные аспекты формирования комплексного управления машиностроительным предприятием 1139
142 Запровадження кластерних підходів в діяльність закладів системи підвищення кваліфікації кадрів органів публічної влади 980
143 Формування територіально-виробничого кластеру в АПК регіону 2623
144 Кластери як один зі стратегічних шляхів розвитку діяльності підприємств України 1756
145 Кольоропозначення у тексті оригінала та його перекладі на російську мову 1384
146 Кольорова гама та її функція в оригінальному тексті 3572
147 Кольорова картина світу. Особливості англійських кольоропозначень при перекладі на російську мову 1644
148 Основи теорії перекладу 4105
149 Розвиток та збагачення системи кольоропозначень 1411
150 Семантична характеристика колірної лексики 2970
151 Колір як об’єкт розгляду лінгвістичних дисциплін 1977
152 Естетизм Оскара Уайльда 7729
153 Загальні поняття культури мовлення 5877
154 Мовна норма 911
155 Відродження української мови 1296
156 Час утисків української мови 1388
157 Основні етапи розвитку української мови 2078
158 Характеристика 984
159 Нарис 10620
160 Організаційно-діловий стиль 1355
161 Конфесійний стиль 3503
162 Епістолярний стиль 2139
163 Публіцистичний стиль 1360
164 Науковий стиль 890
165 Художній стиль 1020
166 Розмовний стиль 1063
167 Стилістика мови і стилістика мовлення 10890
168 Стилістика 1494
169 Українська вишивка. Рушники 2222
170 Витинанки - Культура 2021
171 Витинанки Східного Поділля 2189
172 Історія витинанки в Україні 5483
173 Історія витинанки 1221
174 Витинанка 1492
175 Мозаїка 2961
176 Батік 1635
177 Бісер 1737
178 Зміст та особливості позашкільної роботи 1181
179 Сутність позакласної роботи 12666
180 Український мистецький авангард та його доля 1448
181 Література й театр на тлі нових національних та соціальних реалій 967
182 Національно-культурне піднесення 20-х років в Україні як передумова розбудови освіти і науки 772
183 Національно-культурне піднесення 20-х років в Україні 1009
184 Український іконопис XII — XIX ст. 8655
185 Прийняття християнства: Хрещення Русі 1326
186 Образотворче мистецтво, музика, театр 986
187 Життя і література 684
188 Українська суспільна думка; розвиток науки і філософії 684
189 Модерністський період національно-культурного відродження та його характерні риси 2089
190 Народницький період національно-культурного відродження 1527
191 Дворянський період національно-культурного відродження та його особливості 1194
192 Формування української національної самосвідомості 10216
193 Прийняття християнства і його вплив на культуру Київської Русі 1936
194 Українська суспільна думка; розвиток науки і філософії 816
195 Контроль (самоконтроль), оцінка (самооцінка) в структурі навчальної діяльності 1844
196 Навчальне завдання в структурі навчальної діяльності 2372
197 Мотивація як компонент структури навчальної діяльності 1323
198 Особистісно-діяльнісний підхід до організації навчального процесу 1456
199 Методика навчання на третьому етапі закріплення рухової дії 855
200 Мета, завдання та особливості третього етапу закріплення рухової дії 732
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 2 из 27