Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
101 Поняття страхових технічних резервів із загального страхування та їх склад 2574
102 Інші надходження страховиків від операційної діяльності 3420
103 Страхові премії як головне джерело надходжень страхової організації від операційної діяльності 4955
104 Грошові надходження страховиків 5027
105 Фінансові ресурси страховика. Специфіка формування капіталу страхової компанії 8269
106 Сутність фінансів страхових організацій та необхідність їх державного регулювання 5927
107 Страхова компанія як суб'єкт підприємницької діяльності і специфічна фінансова установа 5582
108 Форми заощадження домашніх господарств 2118
109 Механізм утворення заощадження домашніх господарств 1280
110 Сутність та роль заощаджень в економіці 5379
111 Бідність як прояв соціальної політики 1358
112 Нові зміни у пенсійному забезпечені 1297
113 Закордоний досвід застосування оплати праці найманих працівників 1860
114 Створення підприємства 1220
115 Поняття підприємства 1084
116 Іноземне підприємство 2882
117 Спільне підприємство 1190
118 Приватне підприємство 1755
119 Колективне підприємство 1866
120 Державне підприємство 1116
121 Особливості земельних і сільськогосподарських відносин 972
122 Провадження у справах про банкрутство 1575
123 Підстави для застосування банкрутства 1450
124 Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства 1969
125 Негосударственное страхование 1145
126 Анализ системы координации финансово-экономических процессов на промышленных предприятиях 1572
127 Координація бізнес - процесів на підприємстві 1696
128 Место и роль экономической стратегии в управлении предприятием индустрии гостеприимства и туризма 1572
129 Аналіз ефективності діяльності компанії (підприємства) 1611
130 Методи та прийоми як інструменти фінансового аналізу 2349
131 Координация – наиболее перспективный метод построения системы государственной власти в Российской Федерации 1666
132 Координація бізнес процесів на промисловому підприємстві 1274
133 Механізми координації 3820
134 Типи координації 1824
135 Функції координації 1023
136 Аналіз задач координації на промисловому підприємстві 1177
137 Періоди розвитку теорії координації 1062
138 Поняття координації 2889
139 Узагальнена схема стратегічного вибору інформації 1185
140 Поняття стратегічної інформації 2617
141 Основные аспекты формирования комплексного управления машиностроительным предприятием 1199
142 Запровадження кластерних підходів в діяльність закладів системи підвищення кваліфікації кадрів органів публічної влади 1055
143 Формування територіально-виробничого кластеру в АПК регіону 2747
144 Кластери як один зі стратегічних шляхів розвитку діяльності підприємств України 1823
145 Кольоропозначення у тексті оригінала та його перекладі на російську мову 1459
146 Кольорова гама та її функція в оригінальному тексті 3700
147 Кольорова картина світу. Особливості англійських кольоропозначень при перекладі на російську мову 1728
148 Основи теорії перекладу 4232
149 Розвиток та збагачення системи кольоропозначень 1482
150 Семантична характеристика колірної лексики 3152
151 Колір як об’єкт розгляду лінгвістичних дисциплін 2092
152 Естетизм Оскара Уайльда 8051
153 Загальні поняття культури мовлення 5969
154 Мовна норма 965
155 Відродження української мови 1363
156 Час утисків української мови 1466
157 Основні етапи розвитку української мови 2166
158 Характеристика 1059
159 Нарис 10742
160 Організаційно-діловий стиль 1485
161 Конфесійний стиль 3581
162 Епістолярний стиль 2227
163 Публіцистичний стиль 1453
164 Науковий стиль 975
165 Художній стиль 1126
166 Розмовний стиль 1147
167 Стилістика мови і стилістика мовлення 11333
168 Стилістика 1595
169 Українська вишивка. Рушники 2294
170 Витинанки - Культура 2109
171 Витинанки Східного Поділля 2295
172 Історія витинанки в Україні 5759
173 Історія витинанки 1321
174 Витинанка 1602
175 Мозаїка 3117
176 Батік 1708
177 Бісер 1835
178 Зміст та особливості позашкільної роботи 1260
179 Сутність позакласної роботи 13009
180 Український мистецький авангард та його доля 1528
181 Література й театр на тлі нових національних та соціальних реалій 1037
182 Національно-культурне піднесення 20-х років в Україні як передумова розбудови освіти і науки 838
183 Національно-культурне піднесення 20-х років в Україні 1080
184 Український іконопис XII — XIX ст. 8843
185 Прийняття християнства: Хрещення Русі 1421
186 Образотворче мистецтво, музика, театр 1053
187 Життя і література 743
188 Українська суспільна думка; розвиток науки і філософії 751
189 Модерністський період національно-культурного відродження та його характерні риси 2173
190 Народницький період національно-культурного відродження 1609
191 Дворянський період національно-культурного відродження та його особливості 1271
192 Формування української національної самосвідомості 10305
193 Прийняття християнства і його вплив на культуру Київської Русі 2036
194 Українська суспільна думка; розвиток науки і філософії 885
195 Контроль (самоконтроль), оцінка (самооцінка) в структурі навчальної діяльності 2011
196 Навчальне завдання в структурі навчальної діяльності 2469
197 Мотивація як компонент структури навчальної діяльності 1463
198 Особистісно-діяльнісний підхід до організації навчального процесу 1567
199 Методика навчання на третьому етапі закріплення рухової дії 922
200 Мета, завдання та особливості третього етапу закріплення рухової дії 821
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 2 из 27