Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Третій Майдан наступає! Чи готові країна і влада до спроби перевороту 1125
2 Визначення рівня досконалості педагогічного програмного забезпечення 541
3 Вимоги до комп'ютерно-орієнтованих систем навчання 836
4 Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі 746
5 Види цін і їхнє індивідуальне визначення 826
6 Система цін 871
7 Функції, виконувані цінами 868
8 Фактори, що визначають величину ціни 943
9 Що варто розуміти під ціною товару 821
10 Подкрепление, гашение и наказание как методы мотивации 977
11 Методы удовлетворения основных потребностей персонала фирмы 832
12 Місце кадрового менеджменту в системі сучасних управлінських наук 1262
13 Деякі питання банкрутства підприємств у контексті прав та інтересів найманих працівників 894
14 Правовий захист працівників підприємства-банкрута 3253
15 Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності 2470
16 Мирова угода 786
17 Ліквідація 821
18 Санація 890
19 Розпорядження майном 1364
20 Судові процедури банкрутства 666
21 Порушення справи про банкрутство 1327
22 Ліквідатор 680
23 Керуючий санацією 1030
24 Розпорядник майна 737
25 Арбітражний керуючий 843
26 Кредитор і боржник 1417
27 Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство 580
28 Законодавство про процедуру неплатоспроможності (банкрутства) України й інших країн 1651
29 Фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект 612
30 Принципи інституту неплатоспроможності (банкрутства) 1743
31 Правове регулювання інституту банкрутства 661
32 Методи правового врегулювання відносин банкрутства 1125
33 Банкрутство і податки 594
34 Предмет правового регулювання в процедурі банкрутства 1186
35 Банкрутство як останній аргумент 529
36 Запобігання неплатоспроможності (банкрутству) 944
37 Інститут неплатоспроможності в правовому, економічному та соціальному вимірах 556
38 Поняття про неплатоспроможність і банкрутство 2136
39 Показники оцінки фінансового стану страховика 3214
40 Оцінка платоспроможності страхової організації 3754
41 Поняття фінансового стану страховика. Фінансова надійність страховика та чинники що її забезпечують 1899
42 Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика та її зміст 1841
43 Оподаткування страховиків податком на прибуток 1883
44 Система оподаткування страхових організацій в Україні 1617
45 Розподіл прибутку страховика 2103
46 Порядок визначення прибутку від страхової діяльності 3004
47 Сутність прибутку страхової організації та його складові 1845
48 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють страхування життя 1208
49 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють загальне страхування 877
50 Принципи розміщення коштів страхових резервів 1305
51 Необхідність державного регулювання розміщення коштів страхових резервів та його зміст 1335
52 Резерви належних виплат страхових сум 830
53 Порядок розрахунку резервів довгострокових зобов'язань 977
54 Поняття резервів зі страхування життя та їх склад 1551
55 Інші види технічних резервів та методи їх формування 1023
56 Резерви збитків та методи їх формування 1430
57 Резерви премій та методи їх формування 3972
58 Поняття страхових технічних резервів із загального страхування та їх склад 1517
59 Інші надходження страховиків від операційної діяльності 1849
60 Страхові премії як головне джерело надходжень страхової організації від операційної діяльності 2684
61 Грошові надходження страховиків 2784
62 Фінансові ресурси страховика. Специфіка формування капіталу страхової компанії 4635
63 Сутність фінансів страхових організацій та необхідність їх державного регулювання 3267
64 Страхова компанія як суб'єкт підприємницької діяльності і специфічна фінансова установа 3175
65 Форми заощадження домашніх господарств 1312
66 Механізм утворення заощадження домашніх господарств 675
67 Сутність та роль заощаджень в економіці 3428
68 Бідність як прояв соціальної політики 800
69 Нові зміни у пенсійному забезпечені 648
70 Закордоний досвід застосування оплати праці найманих працівників 937
71 Створення підприємства 620
72 Поняття підприємства 587
73 Іноземне підприємство 1655
74 Спільне підприємство 627
75 Приватне підприємство 746
76 Колективне підприємство 954
77 Державне підприємство 543
78 Особливості земельних і сільськогосподарських відносин 523
79 Провадження у справах про банкрутство 844
80 Підстави для застосування банкрутства 863
81 Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства 1184
82 Негосударственное страхование 628
83 Анализ системы координации финансово-экономических процессов на промышленных предприятиях 878
84 Координація бізнес - процесів на підприємстві 1062
85 Место и роль экономической стратегии в управлении предприятием индустрии гостеприимства и туризма 1038
86 Аналіз ефективності діяльності компанії (підприємства) 993
87 Методи та прийоми як інструменти фінансового аналізу 1357
88 Координация – наиболее перспективный метод построения системы государственной власти в Российской Федерации 918
89 Координація бізнес процесів на промисловому підприємстві 688
90 Механізми координації 1834
91 Типи координації 1003
92 Функції координації 546
93 Аналіз задач координації на промисловому підприємстві 594
94 Періоди розвитку теорії координації 534
95 Поняття координації 1869
96 Узагальнена схема стратегічного вибору інформації 660
97 Поняття стратегічної інформації 1324
98 Основные аспекты формирования комплексного управления машиностроительным предприятием 717
99 Запровадження кластерних підходів в діяльність закладів системи підвищення кваліфікації кадрів органів публічної влади 577
100 Формування територіально-виробничого кластеру в АПК регіону 1622
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 26