Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Третій Майдан наступає! Чи готові країна і влада до спроби перевороту 1212
2 Визначення рівня досконалості педагогічного програмного забезпечення 582
3 Вимоги до комп'ютерно-орієнтованих систем навчання 932
4 Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі 796
5 Види цін і їхнє індивідуальне визначення 859
6 Система цін 920
7 Функції, виконувані цінами 907
8 Фактори, що визначають величину ціни 996
9 Що варто розуміти під ціною товару 881
10 Подкрепление, гашение и наказание как методы мотивации 1036
11 Методы удовлетворения основных потребностей персонала фирмы 862
12 Місце кадрового менеджменту в системі сучасних управлінських наук 1302
13 Деякі питання банкрутства підприємств у контексті прав та інтересів найманих працівників 918
14 Правовий захист працівників підприємства-банкрута 3485
15 Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності 2712
16 Мирова угода 820
17 Ліквідація 862
18 Санація 938
19 Розпорядження майном 1422
20 Судові процедури банкрутства 700
21 Порушення справи про банкрутство 1385
22 Ліквідатор 699
23 Керуючий санацією 1089
24 Розпорядник майна 782
25 Арбітражний керуючий 873
26 Кредитор і боржник 1484
27 Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство 598
28 Законодавство про процедуру неплатоспроможності (банкрутства) України й інших країн 1731
29 Фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект 650
30 Принципи інституту неплатоспроможності (банкрутства) 1869
31 Правове регулювання інституту банкрутства 693
32 Методи правового врегулювання відносин банкрутства 1182
33 Банкрутство і податки 616
34 Предмет правового регулювання в процедурі банкрутства 1284
35 Банкрутство як останній аргумент 558
36 Запобігання неплатоспроможності (банкрутству) 1051
37 Інститут неплатоспроможності в правовому, економічному та соціальному вимірах 590
38 Поняття про неплатоспроможність і банкрутство 2239
39 Показники оцінки фінансового стану страховика 3451
40 Оцінка платоспроможності страхової організації 4056
41 Поняття фінансового стану страховика. Фінансова надійність страховика та чинники що її забезпечують 2046
42 Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика та її зміст 1967
43 Оподаткування страховиків податком на прибуток 2014
44 Система оподаткування страхових організацій в Україні 1684
45 Розподіл прибутку страховика 2230
46 Порядок визначення прибутку від страхової діяльності 3255
47 Сутність прибутку страхової організації та його складові 1965
48 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють страхування життя 1287
49 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють загальне страхування 932
50 Принципи розміщення коштів страхових резервів 1396
51 Необхідність державного регулювання розміщення коштів страхових резервів та його зміст 1417
52 Резерви належних виплат страхових сум 893
53 Порядок розрахунку резервів довгострокових зобов'язань 1042
54 Поняття резервів зі страхування життя та їх склад 1679
55 Інші види технічних резервів та методи їх формування 1076
56 Резерви збитків та методи їх формування 1526
57 Резерви премій та методи їх формування 4462
58 Поняття страхових технічних резервів із загального страхування та їх склад 1607
59 Інші надходження страховиків від операційної діяльності 1979
60 Страхові премії як головне джерело надходжень страхової організації від операційної діяльності 2912
61 Грошові надходження страховиків 2941
62 Фінансові ресурси страховика. Специфіка формування капіталу страхової компанії 5204
63 Сутність фінансів страхових організацій та необхідність їх державного регулювання 3535
64 Страхова компанія як суб'єкт підприємницької діяльності і специфічна фінансова установа 3412
65 Форми заощадження домашніх господарств 1402
66 Механізм утворення заощадження домашніх господарств 714
67 Сутність та роль заощаджень в економіці 3746
68 Бідність як прояв соціальної політики 850
69 Нові зміни у пенсійному забезпечені 685
70 Закордоний досвід застосування оплати праці найманих працівників 1008
71 Створення підприємства 648
72 Поняття підприємства 614
73 Іноземне підприємство 1748
74 Спільне підприємство 648
75 Приватне підприємство 782
76 Колективне підприємство 1039
77 Державне підприємство 573
78 Особливості земельних і сільськогосподарських відносин 549
79 Провадження у справах про банкрутство 885
80 Підстави для застосування банкрутства 912
81 Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства 1258
82 Негосударственное страхование 659
83 Анализ системы координации финансово-экономических процессов на промышленных предприятиях 914
84 Координація бізнес - процесів на підприємстві 1124
85 Место и роль экономической стратегии в управлении предприятием индустрии гостеприимства и туризма 1072
86 Аналіз ефективності діяльності компанії (підприємства) 1044
87 Методи та прийоми як інструменти фінансового аналізу 1448
88 Координация – наиболее перспективный метод построения системы государственной власти в Российской Федерации 993
89 Координація бізнес процесів на промисловому підприємстві 737
90 Механізми координації 1932
91 Типи координації 1051
92 Функції координації 571
93 Аналіз задач координації на промисловому підприємстві 618
94 Періоди розвитку теорії координації 561
95 Поняття координації 1963
96 Узагальнена схема стратегічного вибору інформації 686
97 Поняття стратегічної інформації 1393
98 Основные аспекты формирования комплексного управления машиностроительным предприятием 744
99 Запровадження кластерних підходів в діяльність закладів системи підвищення кваліфікації кадрів органів публічної влади 600
100 Формування територіально-виробничого кластеру в АПК регіону 1792
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 26