Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Поняття правового статусу людини. Громадянство України як один із інститутів конституційного права 501
2 Конституція України, її структура, юридичні властивості та функції 301
3 Поняття, предмет, метод, система і джерела конституційного права 293
4 Правова поведінка та юридична відповідальність 309
5 Правовідносини 303
6 Джерела (форми) права 297
7 Система права та система законодавства 403
8 Норма права 302
9 Поняття, ознаки та сутність права 183
10 Соціальна та правова держава 194
11 Система державних органів 140
12 Механізм держави 124
13 Поняття, ознаки та сутність держави 142
14 Характерні ознаки права 132
15 Основні теорії виникнення держави і права 134
16 Закономірності виникнення держави і права 131
17 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАСОБАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА) 113
18 Оцінка можливостей щодо реалізації ефективного водозабезпечення населення та об’єктів інфраструктури населених пунктів України 122
19 Зарубіжний досвід державного управління у сфері водозабезпечення міст 112
20 Правові засади державного управління у сфері водозабезпечення 120
21 Державне управління водозабезпеченням населених пунктів:аналіз літературно-джерельної бази 106
22 Вдосконалення державного управління у сфері водозабезпечення міського населення та об’єктів інфраструктури на прикладі міста Херсон 107
23 Практична робота №6. Електронна демократія як форма електронного урядування 115
24 Практична робота №5. Надання державних послуг та взаємодія G2C, G2B, G2G 119
25 Практична робота №4. Нормативно-правове забезпечення електронного урядування 126
26 Практична робота №3. Сутність, актуальність, мотивація запровадження та функціонування е-урядування 130
27 Практична робота №2. Інформатизація державного управління як засіб запровадження електронного урядування 142
28 Практична робота №1. Інформаційне суспільство та е-урядування 116
29 ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 129
30 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЕЛЕКТРОННОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА 119
31 НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА РЕГУЛЮВАННЯ, ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 112
32 Механізм державно-приватного партнерства як одна із форм сучасного підходу до вдосконалення системи водозабезпечення м. Херсон 101
33 Державна політика щодо вдосконалення системи водозабезпечення населення та об’єктів інфраструктури м.Херсон 121
34 Оцінка можливостей щодо реалізації ефективного водозабезпечення населення та об’єктів інфраструктури населених пунктів України 119
35 Зарубіжний досвід державного управління у сфері водозабезпечення міст (або міcького населення) 112
36 Правові засади державного управління у сфері водозабезпечення 118
37 Державне управління водозабезпеченням населених пунктів: аналіз літературно-джерельної бази 124
38 КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «МЕТОДОЛГІЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 112
39 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Організація місцевого самоврядування» на тему: «Організація міжмуніципальної співпраці» 117
40 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Організація діяльності державного службовця» на тему: "Поняття «посадова особа», «кадрова політика» і «державна кадрова політика"» 128
41 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Державна служба» на тему: "Поняття стажування, етичного кодексу. Стратегія реформування системи державної служби в Україні. Поняття, мета, завдання й принципи управління державною службою як системою" 124
42 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Правове забезпечення державного регулювання» на тему: «Правові акти державного управління: поняття та ознаки» 119
43 АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА з дисципліни «Соціальна та гуманітарна політика» на тему: "Щодо пріоритетних напрямів вдосконалення вітчизняної сфери охорони здоров’я" 117
44 Третій Майдан наступає! Чи готові країна і влада до спроби перевороту 2029
45 Визначення рівня досконалості педагогічного програмного забезпечення 1231
46 Вимоги до комп'ютерно-орієнтованих систем навчання 2218
47 Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі 1521
48 Види цін і їхнє індивідуальне визначення 1446
49 Система цін 1666
50 Функції, виконувані цінами 1676
51 Фактори, що визначають величину ціни 1799
52 Що варто розуміти під ціною товару 1612
53 Подкрепление, гашение и наказание как методы мотивации 1733
54 Методы удовлетворения основных потребностей персонала фирмы 1325
55 Місце кадрового менеджменту в системі сучасних управлінських наук 1942
56 Деякі питання банкрутства підприємств у контексті прав та інтересів найманих працівників 1396
57 Правовий захист працівників підприємства-банкрута 5048
58 Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності 5139
59 Мирова угода 1468
60 Ліквідація 1571
61 Санація 1685
62 Розпорядження майном 2152
63 Судові процедури банкрутства 1221
64 Порушення справи про банкрутство 2058
65 Ліквідатор 1172
66 Керуючий санацією 1711
67 Розпорядник майна 1370
68 Арбітражний керуючий 1446
69 Кредитор і боржник 2116
70 Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство 1033
71 Законодавство про процедуру неплатоспроможності (банкрутства) України й інших країн 2527
72 Фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект 1182
73 Принципи інституту неплатоспроможності (банкрутства) 2900
74 Правове регулювання інституту банкрутства 1258
75 Методи правового врегулювання відносин банкрутства 1948
76 Банкрутство і податки 1042
77 Предмет правового регулювання в процедурі банкрутства 2008
78 Банкрутство як останній аргумент 1011
79 Запобігання неплатоспроможності (банкрутству) 1800
80 Інститут неплатоспроможності в правовому, економічному та соціальному вимірах 1110
81 Поняття про неплатоспроможність і банкрутство 3133
82 Показники оцінки фінансового стану страховика 5097
83 Оцінка платоспроможності страхової організації 5639
84 Поняття фінансового стану страховика. Фінансова надійність страховика та чинники що її забезпечують 3446
85 Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика та її зміст 2798
86 Оподаткування страховиків податком на прибуток 3152
87 Система оподаткування страхових організацій в Україні 2384
88 Розподіл прибутку страховика 3739
89 Порядок визначення прибутку від страхової діяльності 4756
90 Сутність прибутку страхової організації та його складові 3198
91 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють страхування життя 2050
92 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють загальне страхування 1824
93 Принципи розміщення коштів страхових резервів 2753
94 Необхідність державного регулювання розміщення коштів страхових резервів та його зміст 2232
95 Резерви належних виплат страхових сум 1631
96 Порядок розрахунку резервів довгострокових зобов'язань 1986
97 Поняття резервів зі страхування життя та їх склад 2899
98 Інші види технічних резервів та методи їх формування 1811
99 Резерви збитків та методи їх формування 2676
100 Резерви премій та методи їх формування 6559
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 27