Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Третій Майдан наступає! Чи готові країна і влада до спроби перевороту 1331
2 Визначення рівня досконалості педагогічного програмного забезпечення 675
3 Вимоги до комп'ютерно-орієнтованих систем навчання 1058
4 Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі 897
5 Види цін і їхнє індивідуальне визначення 938
6 Система цін 1015
7 Функції, виконувані цінами 1008
8 Фактори, що визначають величину ціни 1092
9 Що варто розуміти під ціною товару 981
10 Подкрепление, гашение и наказание как методы мотивации 1145
11 Методы удовлетворения основных потребностей персонала фирмы 922
12 Місце кадрового менеджменту в системі сучасних управлінських наук 1360
13 Деякі питання банкрутства підприємств у контексті прав та інтересів найманих працівників 967
14 Правовий захист працівників підприємства-банкрута 3740
15 Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності 3195
16 Мирова угода 907
17 Ліквідація 941
18 Санація 1053
19 Розпорядження майном 1516
20 Судові процедури банкрутства 750
21 Порушення справи про банкрутство 1495
22 Ліквідатор 737
23 Керуючий санацією 1181
24 Розпорядник майна 850
25 Арбітражний керуючий 935
26 Кредитор і боржник 1594
27 Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство 641
28 Законодавство про процедуру неплатоспроможності (банкрутства) України й інших країн 1856
29 Фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект 707
30 Принципи інституту неплатоспроможності (банкрутства) 2019
31 Правове регулювання інституту банкрутства 749
32 Методи правового врегулювання відносин банкрутства 1310
33 Банкрутство і податки 660
34 Предмет правового регулювання в процедурі банкрутства 1408
35 Банкрутство як останній аргумент 606
36 Запобігання неплатоспроможності (банкрутству) 1159
37 Інститут неплатоспроможності в правовому, економічному та соціальному вимірах 644
38 Поняття про неплатоспроможність і банкрутство 2398
39 Показники оцінки фінансового стану страховика 3674
40 Оцінка платоспроможності страхової організації 4491
41 Поняття фінансового стану страховика. Фінансова надійність страховика та чинники що її забезпечують 2193
42 Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика та її зміст 2065
43 Оподаткування страховиків податком на прибуток 2240
44 Система оподаткування страхових організацій в Україні 1836
45 Розподіл прибутку страховика 2450
46 Порядок визначення прибутку від страхової діяльності 3562
47 Сутність прибутку страхової організації та його складові 2143
48 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють страхування життя 1414
49 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють загальне страхування 1018
50 Принципи розміщення коштів страхових резервів 1531
51 Необхідність державного регулювання розміщення коштів страхових резервів та його зміст 1507
52 Резерви належних виплат страхових сум 960
53 Порядок розрахунку резервів довгострокових зобов'язань 1161
54 Поняття резервів зі страхування життя та їх склад 1840
55 Інші види технічних резервів та методи їх формування 1186
56 Резерви збитків та методи їх формування 1695
57 Резерви премій та методи їх формування 5035
58 Поняття страхових технічних резервів із загального страхування та їх склад 1715
59 Інші надходження страховиків від операційної діяльності 2116
60 Страхові премії як головне джерело надходжень страхової організації від операційної діяльності 3215
61 Грошові надходження страховиків 3224
62 Фінансові ресурси страховика. Специфіка формування капіталу страхової компанії 5848
63 Сутність фінансів страхових організацій та необхідність їх державного регулювання 3985
64 Страхова компанія як суб'єкт підприємницької діяльності і специфічна фінансова установа 3746
65 Форми заощадження домашніх господарств 1531
66 Механізм утворення заощадження домашніх господарств 782
67 Сутність та роль заощаджень в економіці 4009
68 Бідність як прояв соціальної політики 916
69 Нові зміни у пенсійному забезпечені 746
70 Закордоний досвід застосування оплати праці найманих працівників 1164
71 Створення підприємства 761
72 Поняття підприємства 659
73 Іноземне підприємство 1901
74 Спільне підприємство 696
75 Приватне підприємство 885
76 Колективне підприємство 1206
77 Державне підприємство 633
78 Особливості земельних і сільськогосподарських відносин 594
79 Провадження у справах про банкрутство 973
80 Підстави для застосування банкрутства 985
81 Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства 1415
82 Негосударственное страхование 724
83 Анализ системы координации финансово-экономических процессов на промышленных предприятиях 989
84 Координація бізнес - процесів на підприємстві 1201
85 Место и роль экономической стратегии в управлении предприятием индустрии гостеприимства и туризма 1136
86 Аналіз ефективності діяльності компанії (підприємства) 1115
87 Методи та прийоми як інструменти фінансового аналізу 1560
88 Координация – наиболее перспективный метод построения системы государственной власти в Российской Федерации 1050
89 Координація бізнес процесів на промисловому підприємстві 804
90 Механізми координації 2200
91 Типи координації 1163
92 Функції координації 612
93 Аналіз задач координації на промисловому підприємстві 674
94 Періоди розвитку теорії координації 613
95 Поняття координації 2071
96 Узагальнена схема стратегічного вибору інформації 723
97 Поняття стратегічної інформації 1507
98 Основные аспекты формирования комплексного управления машиностроительным предприятием 789
99 Запровадження кластерних підходів в діяльність закладів системи підвищення кваліфікації кадрів органів публічної влади 637
100 Формування територіально-виробничого кластеру в АПК регіону 1930
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 26