Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Третій Майдан наступає! Чи готові країна і влада до спроби перевороту 1602
2 Визначення рівня досконалості педагогічного програмного забезпечення 813
3 Вимоги до комп'ютерно-орієнтованих систем навчання 1311
4 Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі 1073
5 Види цін і їхнє індивідуальне визначення 1067
6 Система цін 1237
7 Функції, виконувані цінами 1219
8 Фактори, що визначають величину ціни 1321
9 Що варто розуміти під ціною товару 1176
10 Подкрепление, гашение и наказание как методы мотивации 1335
11 Методы удовлетворения основных потребностей персонала фирмы 1029
12 Місце кадрового менеджменту в системі сучасних управлінських наук 1534
13 Деякі питання банкрутства підприємств у контексті прав та інтересів найманих працівників 1080
14 Правовий захист працівників підприємства-банкрута 4326
15 Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності 4078
16 Мирова угода 1090
17 Ліквідація 1165
18 Санація 1265
19 Розпорядження майном 1756
20 Судові процедури банкрутства 863
21 Порушення справи про банкрутство 1703
22 Ліквідатор 843
23 Керуючий санацією 1349
24 Розпорядник майна 1002
25 Арбітражний керуючий 1041
26 Кредитор і боржник 1746
27 Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство 746
28 Законодавство про процедуру неплатоспроможності (банкрутства) України й інших країн 2103
29 Фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект 857
30 Принципи інституту неплатоспроможності (банкрутства) 2290
31 Правове регулювання інституту банкрутства 870
32 Методи правового врегулювання відносин банкрутства 1567
33 Банкрутство і податки 760
34 Предмет правового регулювання в процедурі банкрутства 1598
35 Банкрутство як останній аргумент 710
36 Запобігання неплатоспроможності (банкрутству) 1391
37 Інститут неплатоспроможності в правовому, економічному та соціальному вимірах 788
38 Поняття про неплатоспроможність і банкрутство 2660
39 Показники оцінки фінансового стану страховика 4110
40 Оцінка платоспроможності страхової організації 5051
41 Поняття фінансового стану страховика. Фінансова надійність страховика та чинники що її забезпечують 2560
42 Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика та її зміст 2301
43 Оподаткування страховиків податком на прибуток 2613
44 Система оподаткування страхових організацій в Україні 2010
45 Розподіл прибутку страховика 2909
46 Порядок визначення прибутку від страхової діяльності 4104
47 Сутність прибутку страхової організації та його складові 2454
48 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють страхування життя 1641
49 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють загальне страхування 1279
50 Принципи розміщення коштів страхових резервів 1750
51 Необхідність державного регулювання розміщення коштів страхових резервів та його зміст 1763
52 Резерви належних виплат страхових сум 1119
53 Порядок розрахунку резервів довгострокових зобов'язань 1438
54 Поняття резервів зі страхування життя та їх склад 2163
55 Інші види технічних резервів та методи їх формування 1441
56 Резерви збитків та методи їх формування 2133
57 Резерви премій та методи їх формування 5731
58 Поняття страхових технічних резервів із загального страхування та їх склад 1918
59 Інші надходження страховиків від операційної діяльності 2437
60 Страхові премії як головне джерело надходжень страхової організації від операційної діяльності 3711
61 Грошові надходження страховиків 3827
62 Фінансові ресурси страховика. Специфіка формування капіталу страхової компанії 6910
63 Сутність фінансів страхових організацій та необхідність їх державного регулювання 4788
64 Страхова компанія як суб'єкт підприємницької діяльності і специфічна фінансова установа 4278
65 Форми заощадження домашніх господарств 1742
66 Механізм утворення заощадження домашніх господарств 895
67 Сутність та роль заощаджень в економіці 4582
68 Бідність як прояв соціальної політики 1039
69 Нові зміни у пенсійному забезпечені 930
70 Закордоний досвід застосування оплати праці найманих працівників 1489
71 Створення підприємства 894
72 Поняття підприємства 770
73 Іноземне підприємство 2256
74 Спільне підприємство 816
75 Приватне підприємство 1171
76 Колективне підприємство 1491
77 Державне підприємство 783
78 Особливості земельних і сільськогосподарських відносин 713
79 Провадження у справах про банкрутство 1201
80 Підстави для застосування банкрутства 1118
81 Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства 1607
82 Негосударственное страхование 863
83 Анализ системы координации финансово-экономических процессов на промышленных предприятиях 1203
84 Координація бізнес - процесів на підприємстві 1347
85 Место и роль экономической стратегии в управлении предприятием индустрии гостеприимства и туризма 1270
86 Аналіз ефективності діяльності компанії (підприємства) 1243
87 Методи та прийоми як інструменти фінансового аналізу 1829
88 Координация – наиболее перспективный метод построения системы государственной власти в Российской Федерации 1212
89 Координація бізнес процесів на промисловому підприємстві 912
90 Механізми координації 2668
91 Типи координації 1375
92 Функції координації 722
93 Аналіз задач координації на промисловому підприємстві 840
94 Періоди розвитку теорії координації 764
95 Поняття координації 2319
96 Узагальнена схема стратегічного вибору інформації 832
97 Поняття стратегічної інформації 1865
98 Основные аспекты формирования комплексного управления машиностроительным предприятием 910
99 Запровадження кластерних підходів в діяльність закладів системи підвищення кваліфікації кадрів органів публічної влади 738
100 Формування територіально-виробничого кластеру в АПК регіону 2221
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 26