Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Третій Майдан наступає! Чи готові країна і влада до спроби перевороту 1273
2 Визначення рівня досконалості педагогічного програмного забезпечення 629
3 Вимоги до комп'ютерно-орієнтованих систем навчання 999
4 Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі 851
5 Види цін і їхнє індивідуальне визначення 897
6 Система цін 957
7 Функції, виконувані цінами 945
8 Фактори, що визначають величину ціни 1041
9 Що варто розуміти під ціною товару 928
10 Подкрепление, гашение и наказание как методы мотивации 1083
11 Методы удовлетворения основных потребностей персонала фирмы 899
12 Місце кадрового менеджменту в системі сучасних управлінських наук 1334
13 Деякі питання банкрутства підприємств у контексті прав та інтересів найманих працівників 945
14 Правовий захист працівників підприємства-банкрута 3613
15 Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності 2924
16 Мирова угода 866
17 Ліквідація 898
18 Санація 971
19 Розпорядження майном 1476
20 Судові процедури банкрутства 730
21 Порушення справи про банкрутство 1446
22 Ліквідатор 724
23 Керуючий санацією 1137
24 Розпорядник майна 819
25 Арбітражний керуючий 901
26 Кредитор і боржник 1544
27 Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство 623
28 Законодавство про процедуру неплатоспроможності (банкрутства) України й інших країн 1794
29 Фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект 687
30 Принципи інституту неплатоспроможності (банкрутства) 1944
31 Правове регулювання інституту банкрутства 728
32 Методи правового врегулювання відносин банкрутства 1280
33 Банкрутство і податки 639
34 Предмет правового регулювання в процедурі банкрутства 1358
35 Банкрутство як останній аргумент 589
36 Запобігання неплатоспроможності (банкрутству) 1106
37 Інститут неплатоспроможності в правовому, економічному та соціальному вимірах 618
38 Поняття про неплатоспроможність і банкрутство 2342
39 Показники оцінки фінансового стану страховика 3574
40 Оцінка платоспроможності страхової організації 4267
41 Поняття фінансового стану страховика. Фінансова надійність страховика та чинники що її забезпечують 2112
42 Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика та її зміст 2024
43 Оподаткування страховиків податком на прибуток 2110
44 Система оподаткування страхових організацій в Україні 1749
45 Розподіл прибутку страховика 2316
46 Порядок визначення прибутку від страхової діяльності 3403
47 Сутність прибутку страхової організації та його складові 2035
48 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють страхування життя 1345
49 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють загальне страхування 970
50 Принципи розміщення коштів страхових резервів 1460
51 Необхідність державного регулювання розміщення коштів страхових резервів та його зміст 1461
52 Резерви належних виплат страхових сум 934
53 Порядок розрахунку резервів довгострокових зобов'язань 1101
54 Поняття резервів зі страхування життя та їх склад 1765
55 Інші види технічних резервів та методи їх формування 1125
56 Резерви збитків та методи їх формування 1601
57 Резерви премій та методи їх формування 4736
58 Поняття страхових технічних резервів із загального страхування та їх склад 1648
59 Інші надходження страховиків від операційної діяльності 2045
60 Страхові премії як головне джерело надходжень страхової організації від операційної діяльності 3065
61 Грошові надходження страховиків 3080
62 Фінансові ресурси страховика. Специфіка формування капіталу страхової компанії 5529
63 Сутність фінансів страхових організацій та необхідність їх державного регулювання 3764
64 Страхова компанія як суб'єкт підприємницької діяльності і специфічна фінансова установа 3602
65 Форми заощадження домашніх господарств 1473
66 Механізм утворення заощадження домашніх господарств 744
67 Сутність та роль заощаджень в економіці 3870
68 Бідність як прояв соціальної політики 885
69 Нові зміни у пенсійному забезпечені 719
70 Закордоний досвід застосування оплати праці найманих працівників 1108
71 Створення підприємства 692
72 Поняття підприємства 638
73 Іноземне підприємство 1835
74 Спільне підприємство 673
75 Приватне підприємство 831
76 Колективне підприємство 1133
77 Державне підприємство 607
78 Особливості земельних і сільськогосподарських відносин 573
79 Провадження у справах про банкрутство 932
80 Підстави для застосування банкрутства 953
81 Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства 1341
82 Негосударственное страхование 697
83 Анализ системы координации финансово-экономических процессов на промышленных предприятиях 950
84 Координація бізнес - процесів на підприємстві 1169
85 Место и роль экономической стратегии в управлении предприятием индустрии гостеприимства и туризма 1108
86 Аналіз ефективності діяльності компанії (підприємства) 1086
87 Методи та прийоми як інструменти фінансового аналізу 1499
88 Координация – наиболее перспективный метод построения системы государственной власти в Российской Федерации 1028
89 Координація бізнес процесів на промисловому підприємстві 775
90 Механізми координації 2014
91 Типи координації 1094
92 Функції координації 594
93 Аналіз задач координації на промисловому підприємстві 645
94 Періоди розвитку теорії координації 590
95 Поняття координації 2025
96 Узагальнена схема стратегічного вибору інформації 710
97 Поняття стратегічної інформації 1457
98 Основные аспекты формирования комплексного управления машиностроительным предприятием 769
99 Запровадження кластерних підходів в діяльність закладів системи підвищення кваліфікації кадрів органів публічної влади 624
100 Формування територіально-виробничого кластеру в АПК регіону 1863
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 26