Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Третій Майдан наступає! Чи готові країна і влада до спроби перевороту 1492
2 Визначення рівня досконалості педагогічного програмного забезпечення 733
3 Вимоги до комп'ютерно-орієнтованих систем навчання 1171
4 Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі 978
5 Види цін і їхнє індивідуальне визначення 995
6 Система цін 1120
7 Функції, виконувані цінами 1096
8 Фактори, що визначають величину ціни 1197
9 Що варто розуміти під ціною товару 1079
10 Подкрепление, гашение и наказание как методы мотивации 1226
11 Методы удовлетворения основных потребностей персонала фирмы 977
12 Місце кадрового менеджменту в системі сучасних управлінських наук 1463
13 Деякі питання банкрутства підприємств у контексті прав та інтересів найманих працівників 1013
14 Правовий захист працівників підприємства-банкрута 4063
15 Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності 3660
16 Мирова угода 990
17 Ліквідація 1045
18 Санація 1152
19 Розпорядження майном 1631
20 Судові процедури банкрутства 801
21 Порушення справи про банкрутство 1587
22 Ліквідатор 782
23 Керуючий санацією 1270
24 Розпорядник майна 918
25 Арбітражний керуючий 982
26 Кредитор і боржник 1672
27 Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство 680
28 Законодавство про процедуру неплатоспроможності (банкрутства) України й інших країн 1977
29 Фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект 764
30 Принципи інституту неплатоспроможності (банкрутства) 2136
31 Правове регулювання інституту банкрутства 800
32 Методи правового врегулювання відносин банкрутства 1434
33 Банкрутство і податки 697
34 Предмет правового регулювання в процедурі банкрутства 1493
35 Банкрутство як останній аргумент 645
36 Запобігання неплатоспроможності (банкрутству) 1265
37 Інститут неплатоспроможності в правовому, економічному та соціальному вимірах 694
38 Поняття про неплатоспроможність і банкрутство 2511
39 Показники оцінки фінансового стану страховика 3872
40 Оцінка платоспроможності страхової організації 4789
41 Поняття фінансового стану страховика. Фінансова надійність страховика та чинники що її забезпечують 2367
42 Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика та її зміст 2204
43 Оподаткування страховиків податком на прибуток 2425
44 Система оподаткування страхових організацій в Україні 1925
45 Розподіл прибутку страховика 2652
46 Порядок визначення прибутку від страхової діяльності 3847
47 Сутність прибутку страхової організації та його складові 2302
48 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють страхування життя 1512
49 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють загальне страхування 1115
50 Принципи розміщення коштів страхових резервів 1623
51 Необхідність державного регулювання розміщення коштів страхових резервів та його зміст 1590
52 Резерви належних виплат страхових сум 1019
53 Порядок розрахунку резервів довгострокових зобов'язань 1270
54 Поняття резервів зі страхування життя та їх склад 1991
55 Інші види технічних резервів та методи їх формування 1301
56 Резерви збитків та методи їх формування 1919
57 Резерви премій та методи їх формування 5378
58 Поняття страхових технічних резервів із загального страхування та їх склад 1816
59 Інші надходження страховиків від операційної діяльності 2239
60 Страхові премії як головне джерело надходжень страхової організації від операційної діяльності 3471
61 Грошові надходження страховиків 3463
62 Фінансові ресурси страховика. Специфіка формування капіталу страхової компанії 6389
63 Сутність фінансів страхових організацій та необхідність їх державного регулювання 4407
64 Страхова компанія як суб'єкт підприємницької діяльності і специфічна фінансова установа 4033
65 Форми заощадження домашніх господарств 1634
66 Механізм утворення заощадження домашніх господарств 832
67 Сутність та роль заощаджень в економіці 4309
68 Бідність як прояв соціальної політики 976
69 Нові зміни у пенсійному забезпечені 820
70 Закордоний досвід застосування оплати праці найманих працівників 1330
71 Створення підприємства 822
72 Поняття підприємства 703
73 Іноземне підприємство 2048
74 Спільне підприємство 748
75 Приватне підприємство 1014
76 Колективне підприємство 1379
77 Державне підприємство 689
78 Особливості земельних і сільськогосподарських відносин 630
79 Провадження у справах про банкрутство 1065
80 Підстави для застосування банкрутства 1055
81 Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства 1498
82 Негосударственное страхование 778
83 Анализ системы координации финансово-экономических процессов на промышленных предприятиях 1074
84 Координація бізнес - процесів на підприємстві 1277
85 Место и роль экономической стратегии в управлении предприятием индустрии гостеприимства и туризма 1189
86 Аналіз ефективності діяльності компанії (підприємства) 1172
87 Методи та прийоми як інструменти фінансового аналізу 1693
88 Координация – наиболее перспективный метод построения системы государственной власти в Российской Федерации 1117
89 Координація бізнес процесів на промисловому підприємстві 850
90 Механізми координації 2459
91 Типи координації 1280
92 Функції координації 659
93 Аналіз задач координації на промисловому підприємстві 733
94 Періоди розвитку теорії координації 662
95 Поняття координації 2197
96 Узагальнена схема стратегічного вибору інформації 769
97 Поняття стратегічної інформації 1674
98 Основные аспекты формирования комплексного управления машиностроительным предприятием 833
99 Запровадження кластерних підходів в діяльність закладів системи підвищення кваліфікації кадрів органів публічної влади 674
100 Формування територіально-виробничого кластеру в АПК регіону 2063
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 26