Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Третій Майдан наступає! Чи готові країна і влада до спроби перевороту 1719
2 Визначення рівня досконалості педагогічного програмного забезпечення 900
3 Вимоги до комп'ютерно-орієнтованих систем навчання 1481
4 Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі 1176
5 Види цін і їхнє індивідуальне визначення 1154
6 Система цін 1352
7 Функції, виконувані цінами 1345
8 Фактори, що визначають величину ціни 1432
9 Що варто розуміти під ціною товару 1294
10 Подкрепление, гашение и наказание как методы мотивации 1432
11 Методы удовлетворения основных потребностей персонала фирмы 1079
12 Місце кадрового менеджменту в системі сучасних управлінських наук 1612
13 Деякі питання банкрутства підприємств у контексті прав та інтересів найманих працівників 1143
14 Правовий захист працівників підприємства-банкрута 4558
15 Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності 4404
16 Мирова угода 1181
17 Ліквідація 1263
18 Санація 1380
19 Розпорядження майном 1863
20 Судові процедури банкрутства 928
21 Порушення справи про банкрутство 1785
22 Ліквідатор 905
23 Керуючий санацією 1425
24 Розпорядник майна 1102
25 Арбітражний керуючий 1097
26 Кредитор і боржник 1819
27 Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство 796
28 Законодавство про процедуру неплатоспроможності (банкрутства) України й інших країн 2182
29 Фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект 918
30 Принципи інституту неплатоспроможності (банкрутства) 2400
31 Правове регулювання інституту банкрутства 923
32 Методи правового врегулювання відносин банкрутства 1652
33 Банкрутство і податки 811
34 Предмет правового регулювання в процедурі банкрутства 1707
35 Банкрутство як останній аргумент 777
36 Запобігання неплатоспроможності (банкрутству) 1510
37 Інститут неплатоспроможності в правовому, економічному та соціальному вимірах 861
38 Поняття про неплатоспроможність і банкрутство 2772
39 Показники оцінки фінансового стану страховика 4342
40 Оцінка платоспроможності страхової організації 5214
41 Поняття фінансового стану страховика. Фінансова надійність страховика та чинники що її забезпечують 2688
42 Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика та її зміст 2393
43 Оподаткування страховиків податком на прибуток 2734
44 Система оподаткування страхових організацій в Україні 2079
45 Розподіл прибутку страховика 3035
46 Порядок визначення прибутку від страхової діяльності 4241
47 Сутність прибутку страхової організації та його складові 2535
48 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють страхування життя 1736
49 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють загальне страхування 1374
50 Принципи розміщення коштів страхових резервів 1841
51 Необхідність державного регулювання розміщення коштів страхових резервів та його зміст 1860
52 Резерви належних виплат страхових сум 1202
53 Порядок розрахунку резервів довгострокових зобов'язань 1567
54 Поняття резервів зі страхування життя та їх склад 2266
55 Інші види технічних резервів та методи їх формування 1549
56 Резерви збитків та методи їх формування 2255
57 Резерви премій та методи їх формування 5950
58 Поняття страхових технічних резервів із загального страхування та їх склад 2041
59 Інші надходження страховиків від операційної діяльності 2614
60 Страхові премії як головне джерело надходжень страхової організації від операційної діяльності 3870
61 Грошові надходження страховиків 4089
62 Фінансові ресурси страховика. Специфіка формування капіталу страхової компанії 7283
63 Сутність фінансів страхових організацій та необхідність їх державного регулювання 4972
64 Страхова компанія як суб'єкт підприємницької діяльності і специфічна фінансова установа 4468
65 Форми заощадження домашніх господарств 1822
66 Механізм утворення заощадження домашніх господарств 968
67 Сутність та роль заощаджень в економіці 4758
68 Бідність як прояв соціальної політики 1100
69 Нові зміни у пенсійному забезпечені 1047
70 Закордоний досвід застосування оплати праці найманих працівників 1604
71 Створення підприємства 953
72 Поняття підприємства 834
73 Іноземне підприємство 2398
74 Спільне підприємство 888
75 Приватне підприємство 1329
76 Колективне підприємство 1589
77 Державне підприємство 869
78 Особливості земельних і сільськогосподарських відносин 765
79 Провадження у справах про банкрутство 1286
80 Підстави для застосування банкрутства 1183
81 Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства 1696
82 Негосударственное страхование 929
83 Анализ системы координации финансово-экономических процессов на промышленных предприятиях 1292
84 Координація бізнес - процесів на підприємстві 1438
85 Место и роль экономической стратегии в управлении предприятием индустрии гостеприимства и туризма 1328
86 Аналіз ефективності діяльності компанії (підприємства) 1314
87 Методи та прийоми як інструменти фінансового аналізу 1928
88 Координация – наиболее перспективный метод построения системы государственной власти в Российской Федерации 1415
89 Координація бізнес процесів на промисловому підприємстві 981
90 Механізми координації 2886
91 Типи координації 1471
92 Функції координації 784
93 Аналіз задач координації на промисловому підприємстві 942
94 Періоди розвитку теорії координації 839
95 Поняття координації 2424
96 Узагальнена схема стратегічного вибору інформації 901
97 Поняття стратегічної інформації 2000
98 Основные аспекты формирования комплексного управления машиностроительным предприятием 975
99 Запровадження кластерних підходів в діяльність закладів системи підвищення кваліфікації кадрів органів публічної влади 797
100 Формування територіально-виробничого кластеру в АПК регіону 2352
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 26