Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Третій Майдан наступає! Чи готові країна і влада до спроби перевороту 1377
2 Визначення рівня досконалості педагогічного програмного забезпечення 688
3 Вимоги до комп'ютерно-орієнтованих систем навчання 1092
4 Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі 920
5 Види цін і їхнє індивідуальне визначення 954
6 Система цін 1045
7 Функції, виконувані цінами 1038
8 Фактори, що визначають величину ціни 1121
9 Що варто розуміти під ціною товару 1010
10 Подкрепление, гашение и наказание как методы мотивации 1170
11 Методы удовлетворения основных потребностей персонала фирмы 942
12 Місце кадрового менеджменту в системі сучасних управлінських наук 1379
13 Деякі питання банкрутства підприємств у контексті прав та інтересів найманих працівників 980
14 Правовий захист працівників підприємства-банкрута 3845
15 Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності 3276
16 Мирова угода 924
17 Ліквідація 965
18 Санація 1086
19 Розпорядження майном 1542
20 Судові процедури банкрутства 760
21 Порушення справи про банкрутство 1520
22 Ліквідатор 746
23 Керуючий санацією 1198
24 Розпорядник майна 870
25 Арбітражний керуючий 945
26 Кредитор і боржник 1613
27 Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство 650
28 Законодавство про процедуру неплатоспроможності (банкрутства) України й інших країн 1882
29 Фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект 732
30 Принципи інституту неплатоспроможності (банкрутства) 2037
31 Правове регулювання інституту банкрутства 761
32 Методи правового врегулювання відносин банкрутства 1330
33 Банкрутство і податки 668
34 Предмет правового регулювання в процедурі банкрутства 1423
35 Банкрутство як останній аргумент 612
36 Запобігання неплатоспроможності (банкрутству) 1187
37 Інститут неплатоспроможності в правовому, економічному та соціальному вимірах 656
38 Поняття про неплатоспроможність і банкрутство 2432
39 Показники оцінки фінансового стану страховика 3714
40 Оцінка платоспроможності страхової організації 4594
41 Поняття фінансового стану страховика. Фінансова надійність страховика та чинники що її забезпечують 2228
42 Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика та її зміст 2081
43 Оподаткування страховиків податком на прибуток 2275
44 Система оподаткування страхових організацій в Україні 1851
45 Розподіл прибутку страховика 2498
46 Порядок визначення прибутку від страхової діяльності 3633
47 Сутність прибутку страхової організації та його складові 2198
48 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють страхування життя 1436
49 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють загальне страхування 1046
50 Принципи розміщення коштів страхових резервів 1556
51 Необхідність державного регулювання розміщення коштів страхових резервів та його зміст 1519
52 Резерви належних виплат страхових сум 972
53 Порядок розрахунку резервів довгострокових зобов'язань 1188
54 Поняття резервів зі страхування життя та їх склад 1866
55 Інші види технічних резервів та методи їх формування 1219
56 Резерви збитків та методи їх формування 1745
57 Резерви премій та методи їх формування 5125
58 Поняття страхових технічних резервів із загального страхування та їх склад 1736
59 Інші надходження страховиків від операційної діяльності 2149
60 Страхові премії як головне джерело надходжень страхової організації від операційної діяльності 3270
61 Грошові надходження страховиків 3265
62 Фінансові ресурси страховика. Специфіка формування капіталу страхової компанії 5944
63 Сутність фінансів страхових організацій та необхідність їх державного регулювання 4079
64 Страхова компанія як суб'єкт підприємницької діяльності і специфічна фінансова установа 3792
65 Форми заощадження домашніх господарств 1546
66 Механізм утворення заощадження домашніх господарств 791
67 Сутність та роль заощаджень в економіці 4061
68 Бідність як прояв соціальної політики 931
69 Нові зміни у пенсійному забезпечені 770
70 Закордоний досвід застосування оплати праці найманих працівників 1210
71 Створення підприємства 787
72 Поняття підприємства 668
73 Іноземне підприємство 1944
74 Спільне підприємство 706
75 Приватне підприємство 921
76 Колективне підприємство 1270
77 Державне підприємство 652
78 Особливості земельних і сільськогосподарських відносин 603
79 Провадження у справах про банкрутство 994
80 Підстави для застосування банкрутства 996
81 Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства 1430
82 Негосударственное страхование 743
83 Анализ системы координации финансово-экономических процессов на промышленных предприятиях 1009
84 Координація бізнес - процесів на підприємстві 1218
85 Место и роль экономической стратегии в управлении предприятием индустрии гостеприимства и туризма 1151
86 Аналіз ефективності діяльності компанії (підприємства) 1125
87 Методи та прийоми як інструменти фінансового аналізу 1584
88 Координация – наиболее перспективный метод построения системы государственной власти в Российской Федерации 1062
89 Координація бізнес процесів на промисловому підприємстві 816
90 Механізми координації 2246
91 Типи координації 1198
92 Функції координації 621
93 Аналіз задач координації на промисловому підприємстві 689
94 Періоди розвитку теорії координації 626
95 Поняття координації 2110
96 Узагальнена схема стратегічного вибору інформації 731
97 Поняття стратегічної інформації 1537
98 Основные аспекты формирования комплексного управления машиностроительным предприятием 798
99 Запровадження кластерних підходів в діяльність закладів системи підвищення кваліфікації кадрів органів публічної влади 645
100 Формування територіально-виробничого кластеру в АПК регіону 1962
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 26