Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Третій Майдан наступає! Чи готові країна і влада до спроби перевороту 1173
2 Визначення рівня досконалості педагогічного програмного забезпечення 563
3 Вимоги до комп'ютерно-орієнтованих систем навчання 885
4 Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі 775
5 Види цін і їхнє індивідуальне визначення 842
6 Система цін 898
7 Функції, виконувані цінами 891
8 Фактори, що визначають величину ціни 976
9 Що варто розуміти під ціною товару 852
10 Подкрепление, гашение и наказание как методы мотивации 1007
11 Методы удовлетворения основных потребностей персонала фирмы 850
12 Місце кадрового менеджменту в системі сучасних управлінських наук 1282
13 Деякі питання банкрутства підприємств у контексті прав та інтересів найманих працівників 907
14 Правовий захист працівників підприємства-банкрута 3357
15 Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності 2573
16 Мирова угода 800
17 Ліквідація 838
18 Санація 916
19 Розпорядження майном 1396
20 Судові процедури банкрутства 685
21 Порушення справи про банкрутство 1356
22 Ліквідатор 690
23 Керуючий санацією 1067
24 Розпорядник майна 763
25 Арбітражний керуючий 859
26 Кредитор і боржник 1450
27 Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство 590
28 Законодавство про процедуру неплатоспроможності (банкрутства) України й інших країн 1688
29 Фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект 631
30 Принципи інституту неплатоспроможності (банкрутства) 1825
31 Правове регулювання інституту банкрутства 680
32 Методи правового врегулювання відносин банкрутства 1150
33 Банкрутство і податки 605
34 Предмет правового регулювання в процедурі банкрутства 1223
35 Банкрутство як останній аргумент 543
36 Запобігання неплатоспроможності (банкрутству) 1013
37 Інститут неплатоспроможності в правовому, економічному та соціальному вимірах 575
38 Поняття про неплатоспроможність і банкрутство 2187
39 Показники оцінки фінансового стану страховика 3375
40 Оцінка платоспроможності страхової організації 3888
41 Поняття фінансового стану страховика. Фінансова надійність страховика та чинники що її забезпечують 1995
42 Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика та її зміст 1906
43 Оподаткування страховиків податком на прибуток 1969
44 Система оподаткування страхових організацій в Україні 1655
45 Розподіл прибутку страховика 2170
46 Порядок визначення прибутку від страхової діяльності 3158
47 Сутність прибутку страхової організації та його складові 1909
48 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють страхування життя 1255
49 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють загальне страхування 908
50 Принципи розміщення коштів страхових резервів 1348
51 Необхідність державного регулювання розміщення коштів страхових резервів та його зміст 1386
52 Резерви належних виплат страхових сум 868
53 Порядок розрахунку резервів довгострокових зобов'язань 1001
54 Поняття резервів зі страхування життя та їх склад 1593
55 Інші види технічних резервів та методи їх формування 1047
56 Резерви збитків та методи їх формування 1478
57 Резерви премій та методи їх формування 4247
58 Поняття страхових технічних резервів із загального страхування та їх склад 1560
59 Інші надходження страховиків від операційної діяльності 1907
60 Страхові премії як головне джерело надходжень страхової організації від операційної діяльності 2800
61 Грошові надходження страховиків 2857
62 Фінансові ресурси страховика. Специфіка формування капіталу страхової компанії 4942
63 Сутність фінансів страхових організацій та необхідність їх державного регулювання 3429
64 Страхова компанія як суб'єкт підприємницької діяльності і специфічна фінансова установа 3292
65 Форми заощадження домашніх господарств 1369
66 Механізм утворення заощадження домашніх господарств 696
67 Сутність та роль заощаджень в економіці 3648
68 Бідність як прояв соціальної політики 828
69 Нові зміни у пенсійному забезпечені 668
70 Закордоний досвід застосування оплати праці найманих працівників 965
71 Створення підприємства 633
72 Поняття підприємства 604
73 Іноземне підприємство 1698
74 Спільне підприємство 638
75 Приватне підприємство 767
76 Колективне підприємство 999
77 Державне підприємство 557
78 Особливості земельних і сільськогосподарських відносин 533
79 Провадження у справах про банкрутство 869
80 Підстави для застосування банкрутства 887
81 Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства 1215
82 Негосударственное страхование 645
83 Анализ системы координации финансово-экономических процессов на промышленных предприятиях 895
84 Координація бізнес - процесів на підприємстві 1092
85 Место и роль экономической стратегии в управлении предприятием индустрии гостеприимства и туризма 1058
86 Аналіз ефективності діяльності компанії (підприємства) 1011
87 Методи та прийоми як інструменти фінансового аналізу 1413
88 Координация – наиболее перспективный метод построения системы государственной власти в Российской Федерации 960
89 Координація бізнес процесів на промисловому підприємстві 710
90 Механізми координації 1893
91 Типи координації 1026
92 Функції координації 556
93 Аналіз задач координації на промисловому підприємстві 604
94 Періоди розвитку теорії координації 547
95 Поняття координації 1929
96 Узагальнена схема стратегічного вибору інформації 670
97 Поняття стратегічної інформації 1360
98 Основные аспекты формирования комплексного управления машиностроительным предприятием 730
99 Запровадження кластерних підходів в діяльність закладів системи підвищення кваліфікації кадрів органів публічної влади 592
100 Формування територіально-виробничого кластеру в АПК регіону 1719
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 26