Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Третій Майдан наступає! Чи готові країна і влада до спроби перевороту 1698
2 Визначення рівня досконалості педагогічного програмного забезпечення 885
3 Вимоги до комп'ютерно-орієнтованих систем навчання 1445
4 Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі 1156
5 Види цін і їхнє індивідуальне визначення 1138
6 Система цін 1339
7 Функції, виконувані цінами 1322
8 Фактори, що визначають величину ціни 1420
9 Що варто розуміти під ціною товару 1278
10 Подкрепление, гашение и наказание как методы мотивации 1418
11 Методы удовлетворения основных потребностей персонала фирмы 1068
12 Місце кадрового менеджменту в системі сучасних управлінських наук 1594
13 Деякі питання банкрутства підприємств у контексті прав та інтересів найманих працівників 1132
14 Правовий захист працівників підприємства-банкрута 4515
15 Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності 4341
16 Мирова угода 1168
17 Ліквідація 1249
18 Санація 1363
19 Розпорядження майном 1847
20 Судові процедури банкрутства 916
21 Порушення справи про банкрутство 1770
22 Ліквідатор 891
23 Керуючий санацією 1410
24 Розпорядник майна 1089
25 Арбітражний керуючий 1083
26 Кредитор і боржник 1806
27 Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство 786
28 Законодавство про процедуру неплатоспроможності (банкрутства) України й інших країн 2167
29 Фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект 909
30 Принципи інституту неплатоспроможності (банкрутства) 2381
31 Правове регулювання інституту банкрутства 912
32 Методи правового врегулювання відносин банкрутства 1640
33 Банкрутство і податки 800
34 Предмет правового регулювання в процедурі банкрутства 1693
35 Банкрутство як останній аргумент 765
36 Запобігання неплатоспроможності (банкрутству) 1495
37 Інститут неплатоспроможності в правовому, економічному та соціальному вимірах 851
38 Поняття про неплатоспроможність і банкрутство 2753
39 Показники оцінки фінансового стану страховика 4310
40 Оцінка платоспроможності страхової організації 5190
41 Поняття фінансового стану страховика. Фінансова надійність страховика та чинники що її забезпечують 2666
42 Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика та її зміст 2371
43 Оподаткування страховиків податком на прибуток 2717
44 Система оподаткування страхових організацій в Україні 2064
45 Розподіл прибутку страховика 3010
46 Порядок визначення прибутку від страхової діяльності 4221
47 Сутність прибутку страхової організації та його складові 2525
48 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють страхування життя 1710
49 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють загальне страхування 1360
50 Принципи розміщення коштів страхових резервів 1826
51 Необхідність державного регулювання розміщення коштів страхових резервів та його зміст 1841
52 Резерви належних виплат страхових сум 1190
53 Порядок розрахунку резервів довгострокових зобов'язань 1550
54 Поняття резервів зі страхування життя та їх склад 2246
55 Інші види технічних резервів та методи їх формування 1532
56 Резерви збитків та методи їх формування 2240
57 Резерви премій та методи їх формування 5924
58 Поняття страхових технічних резервів із загального страхування та їх склад 2027
59 Інші надходження страховиків від операційної діяльності 2584
60 Страхові премії як головне джерело надходжень страхової організації від операційної діяльності 3829
61 Грошові надходження страховиків 4053
62 Фінансові ресурси страховика. Специфіка формування капіталу страхової компанії 7216
63 Сутність фінансів страхових організацій та необхідність їх державного регулювання 4945
64 Страхова компанія як суб'єкт підприємницької діяльності і специфічна фінансова установа 4431
65 Форми заощадження домашніх господарств 1805
66 Механізм утворення заощадження домашніх господарств 955
67 Сутність та роль заощаджень в економіці 4724
68 Бідність як прояв соціальної політики 1087
69 Нові зміни у пенсійному забезпечені 1019
70 Закордоний досвід застосування оплати праці найманих працівників 1592
71 Створення підприємства 939
72 Поняття підприємства 822
73 Іноземне підприємство 2378
74 Спільне підприємство 875
75 Приватне підприємство 1307
76 Колективне підприємство 1575
77 Державне підприємство 860
78 Особливості земельних і сільськогосподарських відносин 755
79 Провадження у справах про банкрутство 1273
80 Підстави для застосування банкрутства 1172
81 Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства 1679
82 Негосударственное страхование 920
83 Анализ системы координации финансово-экономических процессов на промышленных предприятиях 1280
84 Координація бізнес - процесів на підприємстві 1412
85 Место и роль экономической стратегии в управлении предприятием индустрии гостеприимства и туризма 1318
86 Аналіз ефективності діяльності компанії (підприємства) 1299
87 Методи та прийоми як інструменти фінансового аналізу 1913
88 Координация – наиболее перспективный метод построения системы государственной власти в Российской Федерации 1397
89 Координація бізнес процесів на промисловому підприємстві 969
90 Механізми координації 2838
91 Типи координації 1459
92 Функції координації 772
93 Аналіз задач координації на промисловому підприємстві 925
94 Періоди розвитку теорії координації 829
95 Поняття координації 2409
96 Узагальнена схема стратегічного вибору інформації 891
97 Поняття стратегічної інформації 1977
98 Основные аспекты формирования комплексного управления машиностроительным предприятием 957
99 Запровадження кластерних підходів в діяльність закладів системи підвищення кваліфікації кадрів органів публічної влади 787
100 Формування територіально-виробничого кластеру в АПК регіону 2331
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 26