Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Поняття правового статусу людини. Громадянство України як один із інститутів конституційного права 254
2 Конституція України, її структура, юридичні властивості та функції 165
3 Поняття, предмет, метод, система і джерела конституційного права 161
4 Правова поведінка та юридична відповідальність 176
5 Правовідносини 170
6 Джерела (форми) права 159
7 Система права та система законодавства 258
8 Норма права 166
9 Поняття, ознаки та сутність права 105
10 Соціальна та правова держава 111
11 Система державних органів 87
12 Механізм держави 80
13 Поняття, ознаки та сутність держави 89
14 Характерні ознаки права 80
15 Основні теорії виникнення держави і права 87
16 Закономірності виникнення держави і права 79
17 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАСОБАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА) 74
18 Оцінка можливостей щодо реалізації ефективного водозабезпечення населення та об’єктів інфраструктури населених пунктів України 79
19 Зарубіжний досвід державного управління у сфері водозабезпечення міст 71
20 Правові засади державного управління у сфері водозабезпечення 76
21 Державне управління водозабезпеченням населених пунктів:аналіз літературно-джерельної бази 67
22 Вдосконалення державного управління у сфері водозабезпечення міського населення та об’єктів інфраструктури на прикладі міста Херсон 68
23 Практична робота №6. Електронна демократія як форма електронного урядування 73
24 Практична робота №5. Надання державних послуг та взаємодія G2C, G2B, G2G 70
25 Практична робота №4. Нормативно-правове забезпечення електронного урядування 81
26 Практична робота №3. Сутність, актуальність, мотивація запровадження та функціонування е-урядування 74
27 Практична робота №2. Інформатизація державного управління як засіб запровадження електронного урядування 88
28 Практична робота №1. Інформаційне суспільство та е-урядування 76
29 ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 71
30 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЕЛЕКТРОННОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА 72
31 НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА РЕГУЛЮВАННЯ, ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 65
32 Механізм державно-приватного партнерства як одна із форм сучасного підходу до вдосконалення системи водозабезпечення м. Херсон 64
33 Державна політика щодо вдосконалення системи водозабезпечення населення та об’єктів інфраструктури м.Херсон 75
34 Оцінка можливостей щодо реалізації ефективного водозабезпечення населення та об’єктів інфраструктури населених пунктів України 76
35 Зарубіжний досвід державного управління у сфері водозабезпечення міст (або міcького населення) 69
36 Правові засади державного управління у сфері водозабезпечення 71
37 Державне управління водозабезпеченням населених пунктів: аналіз літературно-джерельної бази 77
38 КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «МЕТОДОЛГІЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 72
39 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Організація місцевого самоврядування» на тему: «Організація міжмуніципальної співпраці» 75
40 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Організація діяльності державного службовця» на тему: "Поняття «посадова особа», «кадрова політика» і «державна кадрова політика"» 81
41 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Державна служба» на тему: "Поняття стажування, етичного кодексу. Стратегія реформування системи державної служби в Україні. Поняття, мета, завдання й принципи управління державною службою як системою" 75
42 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Правове забезпечення державного регулювання» на тему: «Правові акти державного управління: поняття та ознаки» 75
43 АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА з дисципліни «Соціальна та гуманітарна політика» на тему: "Щодо пріоритетних напрямів вдосконалення вітчизняної сфери охорони здоров’я" 75
44 Третій Майдан наступає! Чи готові країна і влада до спроби перевороту 1980
45 Визначення рівня досконалості педагогічного програмного забезпечення 1173
46 Вимоги до комп'ютерно-орієнтованих систем навчання 2101
47 Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі 1479
48 Види цін і їхнє індивідуальне визначення 1393
49 Система цін 1613
50 Функції, виконувані цінами 1623
51 Фактори, що визначають величину ціни 1737
52 Що варто розуміти під ціною товару 1556
53 Подкрепление, гашение и наказание как методы мотивации 1694
54 Методы удовлетворения основных потребностей персонала фирмы 1286
55 Місце кадрового менеджменту в системі сучасних управлінських наук 1864
56 Деякі питання банкрутства підприємств у контексті прав та інтересів найманих працівників 1354
57 Правовий захист працівників підприємства-банкрута 4992
58 Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності 5070
59 Мирова угода 1410
60 Ліквідація 1523
61 Санація 1637
62 Розпорядження майном 2089
63 Судові процедури банкрутства 1146
64 Порушення справи про банкрутство 2013
65 Ліквідатор 1125
66 Керуючий санацією 1660
67 Розпорядник майна 1320
68 Арбітражний керуючий 1381
69 Кредитор і боржник 2059
70 Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство 993
71 Законодавство про процедуру неплатоспроможності (банкрутства) України й інших країн 2465
72 Фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект 1138
73 Принципи інституту неплатоспроможності (банкрутства) 2840
74 Правове регулювання інституту банкрутства 1178
75 Методи правового врегулювання відносин банкрутства 1897
76 Банкрутство і податки 999
77 Предмет правового регулювання в процедурі банкрутства 1961
78 Банкрутство як останній аргумент 960
79 Запобігання неплатоспроможності (банкрутству) 1745
80 Інститут неплатоспроможності в правовому, економічному та соціальному вимірах 1066
81 Поняття про неплатоспроможність і банкрутство 3049
82 Показники оцінки фінансового стану страховика 4968
83 Оцінка платоспроможності страхової організації 5556
84 Поняття фінансового стану страховика. Фінансова надійність страховика та чинники що її забезпечують 3278
85 Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика та її зміст 2700
86 Оподаткування страховиків податком на прибуток 3092
87 Система оподаткування страхових організацій в Україні 2337
88 Розподіл прибутку страховика 3628
89 Порядок визначення прибутку від страхової діяльності 4634
90 Сутність прибутку страхової організації та його складові 3085
91 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють страхування життя 1993
92 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють загальне страхування 1752
93 Принципи розміщення коштів страхових резервів 2634
94 Необхідність державного регулювання розміщення коштів страхових резервів та його зміст 2171
95 Резерви належних виплат страхових сум 1577
96 Порядок розрахунку резервів довгострокових зобов'язань 1906
97 Поняття резервів зі страхування життя та їх склад 2697
98 Інші види технічних резервів та методи їх формування 1766
99 Резерви збитків та методи їх формування 2626
100 Резерви премій та методи їх формування 6447
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 27