Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Третій Майдан наступає! Чи готові країна і влада до спроби перевороту 1789
2 Визначення рівня досконалості педагогічного програмного забезпечення 970
3 Вимоги до комп'ютерно-орієнтованих систем навчання 1612
4 Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі 1274
5 Види цін і їхнє індивідуальне визначення 1209
6 Система цін 1424
7 Функції, виконувані цінами 1414
8 Фактори, що визначають величину ціни 1503
9 Що варто розуміти під ціною товару 1382
10 Подкрепление, гашение и наказание как методы мотивации 1501
11 Методы удовлетворения основных потребностей персонала фирмы 1123
12 Місце кадрового менеджменту в системі сучасних управлінських наук 1676
13 Деякі питання банкрутства підприємств у контексті прав та інтересів найманих працівників 1191
14 Правовий захист працівників підприємства-банкрута 4715
15 Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності 4662
16 Мирова угода 1242
17 Ліквідація 1324
18 Санація 1457
19 Розпорядження майном 1925
20 Судові процедури банкрутства 980
21 Порушення справи про банкрутство 1842
22 Ліквідатор 960
23 Керуючий санацією 1496
24 Розпорядник майна 1152
25 Арбітражний керуючий 1149
26 Кредитор і боржник 1876
27 Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство 837
28 Законодавство про процедуру неплатоспроможності (банкрутства) України й інших країн 2255
29 Фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект 972
30 Принципи інституту неплатоспроможності (банкрутства) 2546
31 Правове регулювання інституту банкрутства 978
32 Методи правового врегулювання відносин банкрутства 1714
33 Банкрутство і податки 854
34 Предмет правового регулювання в процедурі банкрутства 1786
35 Банкрутство як останній аргумент 822
36 Запобігання неплатоспроможності (банкрутству) 1570
37 Інститут неплатоспроможності в правовому, економічному та соціальному вимірах 902
38 Поняття про неплатоспроможність і банкрутство 2836
39 Показники оцінки фінансового стану страховика 4517
40 Оцінка платоспроможності страхової організації 5321
41 Поняття фінансового стану страховика. Фінансова надійність страховика та чинники що її забезпечують 2831
42 Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика та її зміст 2477
43 Оподаткування страховиків податком на прибуток 2860
44 Система оподаткування страхових організацій в Україні 2146
45 Розподіл прибутку страховика 3191
46 Порядок визначення прибутку від страхової діяльності 4342
47 Сутність прибутку страхової організації та його складові 2636
48 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють страхування життя 1800
49 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють загальне страхування 1445
50 Принципи розміщення коштів страхових резервів 1918
51 Необхідність державного регулювання розміщення коштів страхових резервів та його зміст 1934
52 Резерви належних виплат страхових сум 1298
53 Порядок розрахунку резервів довгострокових зобов'язань 1661
54 Поняття резервів зі страхування життя та їх склад 2376
55 Інші види технічних резервів та методи їх формування 1613
56 Резерви збитків та методи їх формування 2377
57 Резерви премій та методи їх формування 6120
58 Поняття страхових технічних резервів із загального страхування та їх склад 2148
59 Інші надходження страховиків від операційної діяльності 2767
60 Страхові премії як головне джерело надходжень страхової організації від операційної діяльності 4278
61 Грошові надходження страховиків 4324
62 Фінансові ресурси страховика. Специфіка формування капіталу страхової компанії 7599
63 Сутність фінансів страхових організацій та необхідність їх державного регулювання 5179
64 Страхова компанія як суб'єкт підприємницької діяльності і специфічна фінансова установа 4632
65 Форми заощадження домашніх господарств 1893
66 Механізм утворення заощадження домашніх господарств 1018
67 Сутність та роль заощаджень в економіці 4883
68 Бідність як прояв соціальної політики 1160
69 Нові зміни у пенсійному забезпечені 1105
70 Закордоний досвід застосування оплати праці найманих працівників 1664
71 Створення підприємства 1000
72 Поняття підприємства 881
73 Іноземне підприємство 2516
74 Спільне підприємство 942
75 Приватне підприємство 1467
76 Колективне підприємство 1651
77 Державне підприємство 925
78 Особливості земельних і сільськогосподарських відносин 808
79 Провадження у справах про банкрутство 1348
80 Підстави для застосування банкрутства 1239
81 Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства 1757
82 Негосударственное страхование 975
83 Анализ системы координации финансово-экономических процессов на промышленных предприятиях 1351
84 Координація бізнес - процесів на підприємстві 1492
85 Место и роль экономической стратегии в управлении предприятием индустрии гостеприимства и туризма 1379
86 Аналіз ефективності діяльності компанії (підприємства) 1369
87 Методи та прийоми як інструменти фінансового аналізу 2018
88 Координация – наиболее перспективный метод построения системы государственной власти в Российской Федерации 1467
89 Координація бізнес процесів на промисловому підприємстві 1049
90 Механізми координації 3127
91 Типи координації 1544
92 Функції координації 828
93 Аналіз задач координації на промисловому підприємстві 989
94 Періоди розвитку теорії координації 886
95 Поняття координації 2537
96 Узагальнена схема стратегічного вибору інформації 949
97 Поняття стратегічної інформації 2089
98 Основные аспекты формирования комплексного управления машиностроительным предприятием 1026
99 Запровадження кластерних підходів в діяльність закладів системи підвищення кваліфікації кадрів органів публічної влади 845
100 Формування територіально-виробничого кластеру в АПК регіону 2447
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 26