Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Поняття правового статусу людини. Громадянство України як один із інститутів конституційного права 30872
2 Конституція України, її структура, юридичні властивості та функції 1478
3 Поняття, предмет, метод, система і джерела конституційного права 1139
4 Правова поведінка та юридична відповідальність 1131
5 Правовідносини 800
6 Джерела (форми) права 819
7 Система права та система законодавства 907
8 Норма права 749
9 Поняття, ознаки та сутність права 489
10 Соціальна та правова держава 504
11 Система державних органів 349
12 Механізм держави 330
13 Поняття, ознаки та сутність держави 359
14 Характерні ознаки права 322
15 Основні теорії виникнення держави і права 331
16 Закономірності виникнення держави і права 330
17 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАСОБАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА) 303
18 Оцінка можливостей щодо реалізації ефективного водозабезпечення населення та об’єктів інфраструктури населених пунктів України 307
19 Зарубіжний досвід державного управління у сфері водозабезпечення міст 300
20 Правові засади державного управління у сфері водозабезпечення 328
21 Державне управління водозабезпеченням населених пунктів:аналіз літературно-джерельної бази 306
22 Вдосконалення державного управління у сфері водозабезпечення міського населення та об’єктів інфраструктури на прикладі міста Херсон 286
23 Практична робота №6. Електронна демократія як форма електронного урядування 306
24 Практична робота №5. Надання державних послуг та взаємодія G2C, G2B, G2G 315
25 Практична робота №4. Нормативно-правове забезпечення електронного урядування 370
26 Практична робота №3. Сутність, актуальність, мотивація запровадження та функціонування е-урядування 360
27 Практична робота №2. Інформатизація державного управління як засіб запровадження електронного урядування 377
28 Практична робота №1. Інформаційне суспільство та е-урядування 326
29 ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 340
30 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЕЛЕКТРОННОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА 326
31 НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА РЕГУЛЮВАННЯ, ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 311
32 Механізм державно-приватного партнерства як одна із форм сучасного підходу до вдосконалення системи водозабезпечення м. Херсон 285
33 Державна політика щодо вдосконалення системи водозабезпечення населення та об’єктів інфраструктури м.Херсон 340
34 Оцінка можливостей щодо реалізації ефективного водозабезпечення населення та об’єктів інфраструктури населених пунктів України 304
35 Зарубіжний досвід державного управління у сфері водозабезпечення міст (або міcького населення) 293
36 Правові засади державного управління у сфері водозабезпечення 322
37 Державне управління водозабезпеченням населених пунктів: аналіз літературно-джерельної бази 324
38 КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «МЕТОДОЛГІЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 297
39 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Організація місцевого самоврядування» на тему: «Організація міжмуніципальної співпраці» 310
40 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Організація діяльності державного службовця» на тему: "Поняття «посадова особа», «кадрова політика» і «державна кадрова політика"» 350
41 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Державна служба» на тему: "Поняття стажування, етичного кодексу. Стратегія реформування системи державної служби в Україні. Поняття, мета, завдання й принципи управління державною службою як системою" 354
42 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Правове забезпечення державного регулювання» на тему: «Правові акти державного управління: поняття та ознаки» 323
43 АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА з дисципліни «Соціальна та гуманітарна політика» на тему: "Щодо пріоритетних напрямів вдосконалення вітчизняної сфери охорони здоров’я" 319
44 Третій Майдан наступає! Чи готові країна і влада до спроби перевороту 2259
45 Визначення рівня досконалості педагогічного програмного забезпечення 1438
46 Вимоги до комп'ютерно-орієнтованих систем навчання 2554
47 Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі 1736
48 Види цін і їхнє індивідуальне визначення 1648
49 Система цін 1875
50 Функції, виконувані цінами 1892
51 Фактори, що визначають величину ціни 2020
52 Що варто розуміти під ціною товару 1827
53 Подкрепление, гашение и наказание как методы мотивации 1970
54 Методы удовлетворения основных потребностей персонала фирмы 1534
55 Місце кадрового менеджменту в системі сучасних управлінських наук 2205
56 Деякі питання банкрутства підприємств у контексті прав та інтересів найманих працівників 1588
57 Правовий захист працівників підприємства-банкрута 5295
58 Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності 5440
59 Мирова угода 1680
60 Ліквідація 1782
61 Санація 1893
62 Розпорядження майном 2397
63 Судові процедури банкрутства 1423
64 Порушення справи про банкрутство 2266
65 Ліквідатор 1368
66 Керуючий санацією 1910
67 Розпорядник майна 1599
68 Арбітражний керуючий 1665
69 Кредитор і боржник 2327
70 Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство 1221
71 Законодавство про процедуру неплатоспроможності (банкрутства) України й інших країн 2741
72 Фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект 1378
73 Принципи інституту неплатоспроможності (банкрутства) 3144
74 Правове регулювання інституту банкрутства 1461
75 Методи правового врегулювання відносин банкрутства 2163
76 Банкрутство і податки 1229
77 Предмет правового регулювання в процедурі банкрутства 2224
78 Банкрутство як останній аргумент 1206
79 Запобігання неплатоспроможності (банкрутству) 2019
80 Інститут неплатоспроможності в правовому, економічному та соціальному вимірах 1304
81 Поняття про неплатоспроможність і банкрутство 3394
82 Показники оцінки фінансового стану страховика 5497
83 Оцінка платоспроможності страхової організації 5980
84 Поняття фінансового стану страховика. Фінансова надійність страховика та чинники що її забезпечують 3873
85 Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика та її зміст 3078
86 Оподаткування страховиків податком на прибуток 3411
87 Система оподаткування страхових організацій в Україні 2597
88 Розподіл прибутку страховика 4161
89 Порядок визначення прибутку від страхової діяльності 5129
90 Сутність прибутку страхової організації та його складові 3542
91 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють страхування життя 2288
92 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють загальне страхування 2091
93 Принципи розміщення коштів страхових резервів 3271
94 Необхідність державного регулювання розміщення коштів страхових резервів та його зміст 2478
95 Резерви належних виплат страхових сум 1869
96 Порядок розрахунку резервів довгострокових зобов'язань 2237
97 Поняття резервів зі страхування життя та їх склад 3242
98 Інші види технічних резервів та методи їх формування 2040
99 Резерви збитків та методи їх формування 2907
100 Резерви премій та методи їх формування 6980
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 27