Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Третій Майдан наступає! Чи готові країна і влада до спроби перевороту 1452
2 Визначення рівня досконалості педагогічного програмного забезпечення 712
3 Вимоги до комп'ютерно-орієнтованих систем навчання 1143
4 Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі 956
5 Види цін і їхнє індивідуальне визначення 977
6 Система цін 1088
7 Функції, виконувані цінами 1072
8 Фактори, що визначають величину ціни 1157
9 Що варто розуміти під ціною товару 1042
10 Подкрепление, гашение и наказание как методы мотивации 1198
11 Методы удовлетворения основных потребностей персонала фирмы 964
12 Місце кадрового менеджменту в системі сучасних управлінських наук 1440
13 Деякі питання банкрутства підприємств у контексті прав та інтересів найманих працівників 1001
14 Правовий захист працівників підприємства-банкрута 3968
15 Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності 3384
16 Мирова угода 965
17 Ліквідація 1006
18 Санація 1131
19 Розпорядження майном 1596
20 Судові процедури банкрутства 784
21 Порушення справи про банкрутство 1555
22 Ліквідатор 767
23 Керуючий санацією 1231
24 Розпорядник майна 897
25 Арбітражний керуючий 967
26 Кредитор і боржник 1648
27 Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство 668
28 Законодавство про процедуру неплатоспроможності (банкрутства) України й інших країн 1940
29 Фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект 752
30 Принципи інституту неплатоспроможності (банкрутства) 2083
31 Правове регулювання інституту банкрутства 785
32 Методи правового врегулювання відносин банкрутства 1396
33 Банкрутство і податки 687
34 Предмет правового регулювання в процедурі банкрутства 1467
35 Банкрутство як останній аргумент 633
36 Запобігання неплатоспроможності (банкрутству) 1237
37 Інститут неплатоспроможності в правовому, економічному та соціальному вимірах 684
38 Поняття про неплатоспроможність і банкрутство 2472
39 Показники оцінки фінансового стану страховика 3793
40 Оцінка платоспроможності страхової організації 4681
41 Поняття фінансового стану страховика. Фінансова надійність страховика та чинники що її забезпечують 2282
42 Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика та її зміст 2134
43 Оподаткування страховиків податком на прибуток 2353
44 Система оподаткування страхових організацій в Україні 1891
45 Розподіл прибутку страховика 2537
46 Порядок визначення прибутку від страхової діяльності 3749
47 Сутність прибутку страхової організації та його складові 2248
48 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють страхування життя 1476
49 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють загальне страхування 1083
50 Принципи розміщення коштів страхових резервів 1590
51 Необхідність державного регулювання розміщення коштів страхових резервів та його зміст 1555
52 Резерви належних виплат страхових сум 1005
53 Порядок розрахунку резервів довгострокових зобов'язань 1230
54 Поняття резервів зі страхування життя та їх склад 1912
55 Інші види технічних резервів та методи їх формування 1264
56 Резерви збитків та методи їх формування 1811
57 Резерви премій та методи їх формування 5230
58 Поняття страхових технічних резервів із загального страхування та їх склад 1774
59 Інші надходження страховиків від операційної діяльності 2190
60 Страхові премії як головне джерело надходжень страхової організації від операційної діяльності 3389
61 Грошові надходження страховиків 3341
62 Фінансові ресурси страховика. Специфіка формування капіталу страхової компанії 6121
63 Сутність фінансів страхових організацій та необхідність їх державного регулювання 4256
64 Страхова компанія як суб'єкт підприємницької діяльності і специфічна фінансова установа 3868
65 Форми заощадження домашніх господарств 1574
66 Механізм утворення заощадження домашніх господарств 809
67 Сутність та роль заощаджень в економіці 4179
68 Бідність як прояв соціальної політики 955
69 Нові зміни у пенсійному забезпечені 800
70 Закордоний досвід застосування оплати праці найманих працівників 1273
71 Створення підприємства 805
72 Поняття підприємства 690
73 Іноземне підприємство 1997
74 Спільне підприємство 725
75 Приватне підприємство 983
76 Колективне підприємство 1336
77 Державне підприємство 677
78 Особливості земельних і сільськогосподарських відносин 620
79 Провадження у справах про банкрутство 1034
80 Підстави для застосування банкрутства 1027
81 Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства 1456
82 Негосударственное страхование 762
83 Анализ системы координации финансово-экономических процессов на промышленных предприятиях 1053
84 Координація бізнес - процесів на підприємстві 1246
85 Место и роль экономической стратегии в управлении предприятием индустрии гостеприимства и туризма 1169
86 Аналіз ефективності діяльності компанії (підприємства) 1152
87 Методи та прийоми як інструменти фінансового аналізу 1633
88 Координация – наиболее перспективный метод построения системы государственной власти в Российской Федерации 1093
89 Координація бізнес процесів на промисловому підприємстві 834
90 Механізми координації 2315
91 Типи координації 1250
92 Функції координації 644
93 Аналіз задач координації на промисловому підприємстві 716
94 Періоди розвитку теорії координації 649
95 Поняття координації 2157
96 Узагальнена схема стратегічного вибору інформації 752
97 Поняття стратегічної інформації 1596
98 Основные аспекты формирования комплексного управления машиностроительным предприятием 819
99 Запровадження кластерних підходів в діяльність закладів системи підвищення кваліфікації кадрів органів публічної влади 666
100 Формування територіально-виробничого кластеру в АПК регіону 2019
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 26