Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Поняття правового статусу людини. Громадянство України як один із інститутів конституційного права 9044
2 Конституція України, її структура, юридичні властивості та функції 907
3 Поняття, предмет, метод, система і джерела конституційного права 793
4 Правова поведінка та юридична відповідальність 815
5 Правовідносини 662
6 Джерела (форми) права 671
7 Система права та система законодавства 768
8 Норма права 625
9 Поняття, ознаки та сутність права 358
10 Соціальна та правова держава 371
11 Система державних органів 259
12 Механізм держави 241
13 Поняття, ознаки та сутність держави 270
14 Характерні ознаки права 238
15 Основні теорії виникнення держави і права 243
16 Закономірності виникнення держави і права 239
17 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАСОБАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА) 216
18 Оцінка можливостей щодо реалізації ефективного водозабезпечення населення та об’єктів інфраструктури населених пунктів України 219
19 Зарубіжний досвід державного управління у сфері водозабезпечення міст 212
20 Правові засади державного управління у сфері водозабезпечення 230
21 Державне управління водозабезпеченням населених пунктів:аналіз літературно-джерельної бази 213
22 Вдосконалення державного управління у сфері водозабезпечення міського населення та об’єктів інфраструктури на прикладі міста Херсон 204
23 Практична робота №6. Електронна демократія як форма електронного урядування 216
24 Практична робота №5. Надання державних послуг та взаємодія G2C, G2B, G2G 225
25 Практична робота №4. Нормативно-правове забезпечення електронного урядування 260
26 Практична робота №3. Сутність, актуальність, мотивація запровадження та функціонування е-урядування 278
27 Практична робота №2. Інформатизація державного управління як засіб запровадження електронного урядування 281
28 Практична робота №1. Інформаційне суспільство та е-урядування 230
29 ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 251
30 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЕЛЕКТРОННОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА 231
31 НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА РЕГУЛЮВАННЯ, ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 215
32 Механізм державно-приватного партнерства як одна із форм сучасного підходу до вдосконалення системи водозабезпечення м. Херсон 203
33 Державна політика щодо вдосконалення системи водозабезпечення населення та об’єктів інфраструктури м.Херсон 237
34 Оцінка можливостей щодо реалізації ефективного водозабезпечення населення та об’єктів інфраструктури населених пунктів України 221
35 Зарубіжний досвід державного управління у сфері водозабезпечення міст (або міcького населення) 210
36 Правові засади державного управління у сфері водозабезпечення 224
37 Державне управління водозабезпеченням населених пунктів: аналіз літературно-джерельної бази 234
38 КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «МЕТОДОЛГІЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 212
39 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Організація місцевого самоврядування» на тему: «Організація міжмуніципальної співпраці» 222
40 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Організація діяльності державного службовця» на тему: "Поняття «посадова особа», «кадрова політика» і «державна кадрова політика"» 240
41 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Державна служба» на тему: "Поняття стажування, етичного кодексу. Стратегія реформування системи державної служби в Україні. Поняття, мета, завдання й принципи управління державною службою як системою" 252
42 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Правове забезпечення державного регулювання» на тему: «Правові акти державного управління: поняття та ознаки» 227
43 АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА з дисципліни «Соціальна та гуманітарна політика» на тему: "Щодо пріоритетних напрямів вдосконалення вітчизняної сфери охорони здоров’я" 224
44 Третій Майдан наступає! Чи готові країна і влада до спроби перевороту 2151
45 Визначення рівня досконалості педагогічного програмного забезпечення 1346
46 Вимоги до комп'ютерно-орієнтованих систем навчання 2431
47 Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі 1640
48 Види цін і їхнє індивідуальне визначення 1554
49 Система цін 1778
50 Функції, виконувані цінами 1798
51 Фактори, що визначають величину ціни 1921
52 Що варто розуміти під ціною товару 1732
53 Подкрепление, гашение и наказание как методы мотивации 1837
54 Методы удовлетворения основных потребностей персонала фирмы 1434
55 Місце кадрового менеджменту в системі сучасних управлінських наук 2082
56 Деякі питання банкрутства підприємств у контексті прав та інтересів найманих працівників 1502
57 Правовий захист працівників підприємства-банкрута 5180
58 Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності 5322
59 Мирова угода 1587
60 Ліквідація 1694
61 Санація 1798
62 Розпорядження майном 2294
63 Судові процедури банкрутства 1327
64 Порушення справи про банкрутство 2174
65 Ліквідатор 1278
66 Керуючий санацією 1820
67 Розпорядник майна 1495
68 Арбітражний керуючий 1569
69 Кредитор і боржник 2232
70 Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство 1131
71 Законодавство про процедуру неплатоспроможності (банкрутства) України й інших країн 2651
72 Фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект 1288
73 Принципи інституту неплатоспроможності (банкрутства) 3038
74 Правове регулювання інституту банкрутства 1370
75 Методи правового врегулювання відносин банкрутства 2064
76 Банкрутство і податки 1140
77 Предмет правового регулювання в процедурі банкрутства 2125
78 Банкрутство як останній аргумент 1116
79 Запобігання неплатоспроможності (банкрутству) 1917
80 Інститут неплатоспроможності в правовому, економічному та соціальному вимірах 1218
81 Поняття про неплатоспроможність і банкрутство 3296
82 Показники оцінки фінансового стану страховика 5359
83 Оцінка платоспроможності страхової організації 5836
84 Поняття фінансового стану страховика. Фінансова надійність страховика та чинники що її забезпечують 3698
85 Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика та її зміст 2944
86 Оподаткування страховиків податком на прибуток 3287
87 Система оподаткування страхових організацій в Україні 2499
88 Розподіл прибутку страховика 4002
89 Порядок визначення прибутку від страхової діяльності 5001
90 Сутність прибутку страхової організації та його складові 3407
91 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють страхування життя 2182
92 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють загальне страхування 1967
93 Принципи розміщення коштів страхових резервів 3023
94 Необхідність державного регулювання розміщення коштів страхових резервів та його зміст 2364
95 Резерви належних виплат страхових сум 1763
96 Порядок розрахунку резервів довгострокових зобов'язань 2129
97 Поняття резервів зі страхування життя та їх склад 3089
98 Інші види технічних резервів та методи їх формування 1940
99 Резерви збитків та методи їх формування 2799
100 Резерви премій та методи їх формування 6807
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 27