Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Третій Майдан наступає! Чи готові країна і влада до спроби перевороту 1310
2 Визначення рівня досконалості педагогічного програмного забезпечення 660
3 Вимоги до комп'ютерно-орієнтованих систем навчання 1028
4 Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі 876
5 Види цін і їхнє індивідуальне визначення 921
6 Система цін 995
7 Функції, виконувані цінами 980
8 Фактори, що визначають величину ціни 1065
9 Що варто розуміти під ціною товару 963
10 Подкрепление, гашение и наказание как методы мотивации 1128
11 Методы удовлетворения основных потребностей персонала фирмы 908
12 Місце кадрового менеджменту в системі сучасних управлінських наук 1349
13 Деякі питання банкрутства підприємств у контексті прав та інтересів найманих працівників 958
14 Правовий захист працівників підприємства-банкрута 3674
15 Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності 3017
16 Мирова угода 885
17 Ліквідація 916
18 Санація 1018
19 Розпорядження майном 1491
20 Судові процедури банкрутства 741
21 Порушення справи про банкрутство 1471
22 Ліквідатор 731
23 Керуючий санацією 1160
24 Розпорядник майна 833
25 Арбітражний керуючий 917
26 Кредитор і боржник 1572
27 Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство 633
28 Законодавство про процедуру неплатоспроможності (банкрутства) України й інших країн 1832
29 Фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект 692
30 Принципи інституту неплатоспроможності (банкрутства) 1993
31 Правове регулювання інституту банкрутства 738
32 Методи правового врегулювання відносин банкрутства 1297
33 Банкрутство і податки 647
34 Предмет правового регулювання в процедурі банкрутства 1379
35 Банкрутство як останній аргумент 595
36 Запобігання неплатоспроможності (банкрутству) 1125
37 Інститут неплатоспроможності в правовому, економічному та соціальному вимірах 625
38 Поняття про неплатоспроможність і банкрутство 2372
39 Показники оцінки фінансового стану страховика 3625
40 Оцінка платоспроможності страхової організації 4357
41 Поняття фінансового стану страховика. Фінансова надійність страховика та чинники що її забезпечують 2144
42 Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика та її зміст 2045
43 Оподаткування страховиків податком на прибуток 2192
44 Система оподаткування страхових організацій в Україні 1807
45 Розподіл прибутку страховика 2377
46 Порядок визначення прибутку від страхової діяльності 3463
47 Сутність прибутку страхової організації та його складові 2088
48 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють страхування життя 1379
49 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють загальне страхування 997
50 Принципи розміщення коштів страхових резервів 1495
51 Необхідність державного регулювання розміщення коштів страхових резервів та його зміст 1487
52 Резерви належних виплат страхових сум 947
53 Порядок розрахунку резервів довгострокових зобов'язань 1129
54 Поняття резервів зі страхування життя та їх склад 1800
55 Інші види технічних резервів та методи їх формування 1147
56 Резерви збитків та методи їх формування 1649
57 Резерви премій та методи їх формування 4882
58 Поняття страхових технічних резервів із загального страхування та їх склад 1680
59 Інші надходження страховиків від операційної діяльності 2074
60 Страхові премії як головне джерело надходжень страхової організації від операційної діяльності 3136
61 Грошові надходження страховиків 3151
62 Фінансові ресурси страховика. Специфіка формування капіталу страхової компанії 5672
63 Сутність фінансів страхових організацій та необхідність їх державного регулювання 3878
64 Страхова компанія як суб'єкт підприємницької діяльності і специфічна фінансова установа 3678
65 Форми заощадження домашніх господарств 1506
66 Механізм утворення заощадження домашніх господарств 758
67 Сутність та роль заощаджень в економіці 3939
68 Бідність як прояв соціальної політики 902
69 Нові зміни у пенсійному забезпечені 732
70 Закордоний досвід застосування оплати праці найманих працівників 1139
71 Створення підприємства 723
72 Поняття підприємства 651
73 Іноземне підприємство 1868
74 Спільне підприємство 686
75 Приватне підприємство 856
76 Колективне підприємство 1164
77 Державне підприємство 618
78 Особливості земельних і сільськогосподарських відносин 584
79 Провадження у справах про банкрутство 950
80 Підстави для застосування банкрутства 968
81 Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства 1380
82 Негосударственное страхование 710
83 Анализ системы координации финансово-экономических процессов на промышленных предприятиях 964
84 Координація бізнес - процесів на підприємстві 1185
85 Место и роль экономической стратегии в управлении предприятием индустрии гостеприимства и туризма 1126
86 Аналіз ефективності діяльності компанії (підприємства) 1098
87 Методи та прийоми як інструменти фінансового аналізу 1518
88 Координация – наиболее перспективный метод построения системы государственной власти в Российской Федерации 1039
89 Координація бізнес процесів на промисловому підприємстві 789
90 Механізми координації 2115
91 Типи координації 1121
92 Функції координації 603
93 Аналіз задач координації на промисловому підприємстві 653
94 Періоди розвитку теорії координації 596
95 Поняття координації 2037
96 Узагальнена схема стратегічного вибору інформації 716
97 Поняття стратегічної інформації 1481
98 Основные аспекты формирования комплексного управления машиностроительным предприятием 779
99 Запровадження кластерних підходів в діяльність закладів системи підвищення кваліфікації кадрів органів публічної влади 632
100 Формування територіально-виробничого кластеру в АПК регіону 1890
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 26