Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Третій Майдан наступає! Чи готові країна і влада до спроби перевороту 1734
2 Визначення рівня досконалості педагогічного програмного забезпечення 913
3 Вимоги до комп'ютерно-орієнтованих систем навчання 1500
4 Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі 1190
5 Види цін і їхнє індивідуальне визначення 1169
6 Система цін 1365
7 Функції, виконувані цінами 1366
8 Фактори, що визначають величину ціни 1445
9 Що варто розуміти під ціною товару 1327
10 Подкрепление, гашение и наказание как методы мотивации 1447
11 Методы удовлетворения основных потребностей персонала фирмы 1089
12 Місце кадрового менеджменту в системі сучасних управлінських наук 1622
13 Деякі питання банкрутства підприємств у контексті прав та інтересів найманих працівників 1153
14 Правовий захист працівників підприємства-банкрута 4593
15 Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності 4445
16 Мирова угода 1193
17 Ліквідація 1277
18 Санація 1395
19 Розпорядження майном 1877
20 Судові процедури банкрутства 939
21 Порушення справи про банкрутство 1800
22 Ліквідатор 915
23 Керуючий санацією 1434
24 Розпорядник майна 1110
25 Арбітражний керуючий 1105
26 Кредитор і боржник 1829
27 Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство 803
28 Законодавство про процедуру неплатоспроможності (банкрутства) України й інших країн 2194
29 Фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект 928
30 Принципи інституту неплатоспроможності (банкрутства) 2432
31 Правове регулювання інституту банкрутства 932
32 Методи правового врегулювання відносин банкрутства 1663
33 Банкрутство і податки 819
34 Предмет правового регулювання в процедурі банкрутства 1723
35 Банкрутство як останній аргумент 784
36 Запобігання неплатоспроможності (банкрутству) 1521
37 Інститут неплатоспроможності в правовому, економічному та соціальному вимірах 868
38 Поняття про неплатоспроможність і банкрутство 2786
39 Показники оцінки фінансового стану страховика 4387
40 Оцінка платоспроможності страхової організації 5235
41 Поняття фінансового стану страховика. Фінансова надійність страховика та чинники що її забезпечують 2711
42 Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика та її зміст 2410
43 Оподаткування страховиків податком на прибуток 2753
44 Система оподаткування страхових організацій в Україні 2092
45 Розподіл прибутку страховика 3063
46 Порядок визначення прибутку від страхової діяльності 4264
47 Сутність прибутку страхової організації та його складові 2550
48 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють страхування життя 1749
49 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють загальне страхування 1390
50 Принципи розміщення коштів страхових резервів 1856
51 Необхідність державного регулювання розміщення коштів страхових резервів та його зміст 1873
52 Резерви належних виплат страхових сум 1220
53 Порядок розрахунку резервів довгострокових зобов'язань 1581
54 Поняття резервів зі страхування життя та їх склад 2279
55 Інші види технічних резервів та методи їх формування 1565
56 Резерви збитків та методи їх формування 2281
57 Резерви премій та методи їх формування 5985
58 Поняття страхових технічних резервів із загального страхування та їх склад 2057
59 Інші надходження страховиків від операційної діяльності 2646
60 Страхові премії як головне джерело надходжень страхової організації від операційної діяльності 3972
61 Грошові надходження страховиків 4131
62 Фінансові ресурси страховика. Специфіка формування капіталу страхової компанії 7347
63 Сутність фінансів страхових організацій та необхідність їх державного регулювання 5007
64 Страхова компанія як суб'єкт підприємницької діяльності і специфічна фінансова установа 4506
65 Форми заощадження домашніх господарств 1839
66 Механізм утворення заощадження домашніх господарств 978
67 Сутність та роль заощаджень в економіці 4795
68 Бідність як прояв соціальної політики 1112
69 Нові зміни у пенсійному забезпечені 1066
70 Закордоний досвід застосування оплати праці найманих працівників 1615
71 Створення підприємства 961
72 Поняття підприємства 844
73 Іноземне підприємство 2419
74 Спільне підприємство 898
75 Приватне підприємство 1356
76 Колективне підприємство 1601
77 Державне підприємство 880
78 Особливості земельних і сільськогосподарських відносин 774
79 Провадження у справах про банкрутство 1296
80 Підстави для застосування банкрутства 1194
81 Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства 1709
82 Негосударственное страхование 939
83 Анализ системы координации финансово-экономических процессов на промышленных предприятиях 1304
84 Координація бізнес - процесів на підприємстві 1446
85 Место и роль экономической стратегии в управлении предприятием индустрии гостеприимства и туризма 1340
86 Аналіз ефективності діяльності компанії (підприємства) 1325
87 Методи та прийоми як інструменти фінансового аналізу 1945
88 Координация – наиболее перспективный метод построения системы государственной власти в Российской Федерации 1424
89 Координація бізнес процесів на промисловому підприємстві 1006
90 Механізми координації 2960
91 Типи координації 1488
92 Функції координації 791
93 Аналіз задач координації на промисловому підприємстві 954
94 Періоди розвитку теорії координації 849
95 Поняття координації 2444
96 Узагальнена схема стратегічного вибору інформації 911
97 Поняття стратегічної інформації 2016
98 Основные аспекты формирования комплексного управления машиностроительным предприятием 984
99 Запровадження кластерних підходів в діяльність закладів системи підвищення кваліфікації кадрів органів публічної влади 805
100 Формування територіально-виробничого кластеру в АПК регіону 2372
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 26