Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Поняття правового статусу людини. Громадянство України як один із інститутів конституційного права 2218
2 Конституція України, її структура, юридичні властивості та функції 545
3 Поняття, предмет, метод, система і джерела конституційного права 525
4 Правова поведінка та юридична відповідальність 543
5 Правовідносини 515
6 Джерела (форми) права 535
7 Система права та система законодавства 629
8 Норма права 520
9 Поняття, ознаки та сутність права 270
10 Соціальна та правова держава 283
11 Система державних органів 206
12 Механізм держави 189
13 Поняття, ознаки та сутність держави 211
14 Характерні ознаки права 182
15 Основні теорії виникнення держави і права 187
16 Закономірності виникнення держави і права 191
17 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАСОБАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА) 167
18 Оцінка можливостей щодо реалізації ефективного водозабезпечення населення та об’єктів інфраструктури населених пунктів України 174
19 Зарубіжний досвід державного управління у сфері водозабезпечення міст 162
20 Правові засади державного управління у сфері водозабезпечення 174
21 Державне управління водозабезпеченням населених пунктів:аналіз літературно-джерельної бази 162
22 Вдосконалення державного управління у сфері водозабезпечення міського населення та об’єктів інфраструктури на прикладі міста Херсон 157
23 Практична робота №6. Електронна демократія як форма електронного урядування 166
24 Практична робота №5. Надання державних послуг та взаємодія G2C, G2B, G2G 170
25 Практична робота №4. Нормативно-правове забезпечення електронного урядування 203
26 Практична робота №3. Сутність, актуальність, мотивація запровадження та функціонування е-урядування 224
27 Практична робота №2. Інформатизація державного управління як засіб запровадження електронного урядування 222
28 Практична робота №1. Інформаційне суспільство та е-урядування 177
29 ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 193
30 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЕЛЕКТРОННОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА 173
31 НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА РЕГУЛЮВАННЯ, ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 163
32 Механізм державно-приватного партнерства як одна із форм сучасного підходу до вдосконалення системи водозабезпечення м. Херсон 154
33 Державна політика щодо вдосконалення системи водозабезпечення населення та об’єктів інфраструктури м.Херсон 182
34 Оцінка можливостей щодо реалізації ефективного водозабезпечення населення та об’єктів інфраструктури населених пунктів України 172
35 Зарубіжний досвід державного управління у сфері водозабезпечення міст (або міcького населення) 164
36 Правові засади державного управління у сфері водозабезпечення 168
37 Державне управління водозабезпеченням населених пунктів: аналіз літературно-джерельної бази 177
38 КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «МЕТОДОЛГІЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 162
39 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Організація місцевого самоврядування» на тему: «Організація міжмуніципальної співпраці» 172
40 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Організація діяльності державного службовця» на тему: "Поняття «посадова особа», «кадрова політика» і «державна кадрова політика"» 184
41 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Державна служба» на тему: "Поняття стажування, етичного кодексу. Стратегія реформування системи державної служби в Україні. Поняття, мета, завдання й принципи управління державною службою як системою" 189
42 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Правове забезпечення державного регулювання» на тему: «Правові акти державного управління: поняття та ознаки» 175
43 АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА з дисципліни «Соціальна та гуманітарна політика» на тему: "Щодо пріоритетних напрямів вдосконалення вітчизняної сфери охорони здоров’я" 173
44 Третій Майдан наступає! Чи готові країна і влада до спроби перевороту 2091
45 Визначення рівня досконалості педагогічного програмного забезпечення 1292
46 Вимоги до комп'ютерно-орієнтованих систем навчання 2363
47 Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі 1584
48 Види цін і їхнє індивідуальне визначення 1501
49 Система цін 1726
50 Функції, виконувані цінами 1734
51 Фактори, що визначають величину ціни 1862
52 Що варто розуміти під ціною товару 1668
53 Подкрепление, гашение и наказание как методы мотивации 1783
54 Методы удовлетворения основных потребностей персонала фирмы 1375
55 Місце кадрового менеджменту в системі сучасних управлінських наук 2001
56 Деякі питання банкрутства підприємств у контексті прав та інтересів найманих працівників 1445
57 Правовий захист працівників підприємства-банкрута 5117
58 Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності 5239
59 Мирова угода 1532
60 Ліквідація 1633
61 Санація 1744
62 Розпорядження майном 2217
63 Судові процедури банкрутства 1276
64 Порушення справи про банкрутство 2116
65 Ліквідатор 1229
66 Керуючий санацією 1763
67 Розпорядник майна 1433
68 Арбітражний керуючий 1512
69 Кредитор і боржник 2174
70 Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство 1081
71 Законодавство про процедуру неплатоспроможності (банкрутства) України й інших країн 2592
72 Фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект 1233
73 Принципи інституту неплатоспроможності (банкрутства) 2971
74 Правове регулювання інституту банкрутства 1318
75 Методи правового врегулювання відносин банкрутства 2007
76 Банкрутство і податки 1089
77 Предмет правового регулювання в процедурі банкрутства 2065
78 Банкрутство як останній аргумент 1064
79 Запобігання неплатоспроможності (банкрутству) 1858
80 Інститут неплатоспроможності в правовому, економічному та соціальному вимірах 1167
81 Поняття про неплатоспроможність і банкрутство 3214
82 Показники оцінки фінансового стану страховика 5244
83 Оцінка платоспроможності страхової організації 5734
84 Поняття фінансового стану страховика. Фінансова надійність страховика та чинники що її забезпечують 3553
85 Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика та її зміст 2868
86 Оподаткування страховиків податком на прибуток 3220
87 Система оподаткування страхових організацій в Україні 2443
88 Розподіл прибутку страховика 3869
89 Порядок визначення прибутку від страхової діяльності 4887
90 Сутність прибутку страхової організації та його складові 3325
91 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють страхування життя 2113
92 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють загальне страхування 1888
93 Принципи розміщення коштів страхових резервів 2896
94 Необхідність державного регулювання розміщення коштів страхових резервів та його зміст 2294
95 Резерви належних виплат страхових сум 1699
96 Порядок розрахунку резервів довгострокових зобов'язань 2066
97 Поняття резервів зі страхування життя та їх склад 3007
98 Інші види технічних резервів та методи їх формування 1872
99 Резерви збитків та методи їх формування 2742
100 Резерви премій та методи їх формування 6702
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 27