Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Третій Майдан наступає! Чи готові країна і влада до спроби перевороту 1861
2 Визначення рівня досконалості педагогічного програмного забезпечення 1038
3 Вимоги до комп'ютерно-орієнтованих систем навчання 1848
4 Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі 1352
5 Види цін і їхнє індивідуальне визначення 1265
6 Система цін 1492
7 Функції, виконувані цінами 1478
8 Фактори, що визначають величину ціни 1564
9 Що варто розуміти під ціною товару 1436
10 Подкрепление, гашение и наказание как методы мотивации 1568
11 Методы удовлетворения основных потребностей персонала фирмы 1172
12 Місце кадрового менеджменту в системі сучасних управлінських наук 1738
13 Деякі питання банкрутства підприємств у контексті прав та інтересів найманих працівників 1240
14 Правовий захист працівників підприємства-банкрута 4835
15 Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності 4918
16 Мирова угода 1299
17 Ліквідація 1385
18 Санація 1519
19 Розпорядження майном 1976
20 Судові процедури банкрутства 1034
21 Порушення справи про банкрутство 1903
22 Ліквідатор 1017
23 Керуючий санацією 1546
24 Розпорядник майна 1207
25 Арбітражний керуючий 1229
26 Кредитор і боржник 1938
27 Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство 885
28 Законодавство про процедуру неплатоспроможності (банкрутства) України й інших країн 2349
29 Фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект 1033
30 Принципи інституту неплатоспроможності (банкрутства) 2660
31 Правове регулювання інституту банкрутства 1051
32 Методи правового врегулювання відносин банкрутства 1769
33 Банкрутство і податки 902
34 Предмет правового регулювання в процедурі банкрутства 1848
35 Банкрутство як останній аргумент 866
36 Запобігання неплатоспроможності (банкрутству) 1626
37 Інститут неплатоспроможності в правовому, економічному та соціальному вимірах 952
38 Поняття про неплатоспроможність і банкрутство 2908
39 Показники оцінки фінансового стану страховика 4689
40 Оцінка платоспроможності страхової організації 5411
41 Поняття фінансового стану страховика. Фінансова надійність страховика та чинники що її забезпечують 2973
42 Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика та її зміст 2561
43 Оподаткування страховиків податком на прибуток 2926
44 Система оподаткування страхових організацій в Україні 2205
45 Розподіл прибутку страховика 3332
46 Порядок визначення прибутку від страхової діяльності 4434
47 Сутність прибутку страхової організації та його складові 2769
48 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють страхування життя 1866
49 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють загальне страхування 1618
50 Принципи розміщення коштів страхових резервів 2318
51 Необхідність державного регулювання розміщення коштів страхових резервів та його зміст 2028
52 Резерви належних виплат страхових сум 1392
53 Порядок розрахунку резервів довгострокових зобов'язань 1738
54 Поняття резервів зі страхування життя та їх склад 2491
55 Інші види технічних резервів та методи їх формування 1661
56 Резерви збитків та методи їх формування 2468
57 Резерви премій та методи їх формування 6246
58 Поняття страхових технічних резервів із загального страхування та їх склад 2306
59 Інші надходження страховиків від операційної діяльності 2876
60 Страхові премії як головне джерело надходжень страхової організації від операційної діяльності 4499
61 Грошові надходження страховиків 4591
62 Фінансові ресурси страховика. Специфіка формування капіталу страхової компанії 7866
63 Сутність фінансів страхових організацій та необхідність їх державного регулювання 5328
64 Страхова компанія як суб'єкт підприємницької діяльності і специфічна фінансова установа 4791
65 Форми заощадження домашніх господарств 1947
66 Механізм утворення заощадження домашніх господарств 1083
67 Сутність та роль заощаджень в економіці 5023
68 Бідність як прояв соціальної політики 1210
69 Нові зміни у пенсійному забезпечені 1150
70 Закордоний досвід застосування оплати праці найманих працівників 1717
71 Створення підприємства 1058
72 Поняття підприємства 930
73 Іноземне підприємство 2632
74 Спільне підприємство 1004
75 Приватне підприємство 1576
76 Колективне підприємство 1715
77 Державне підприємство 975
78 Особливості земельних і сільськогосподарських відносин 855
79 Провадження у справах про банкрутство 1411
80 Підстави для застосування банкрутства 1294
81 Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства 1814
82 Негосударственное страхование 1024
83 Анализ системы координации финансово-экономических процессов на промышленных предприятиях 1425
84 Координація бізнес - процесів на підприємстві 1551
85 Место и роль экономической стратегии в управлении предприятием индустрии гостеприимства и туризма 1435
86 Аналіз ефективності діяльності компанії (підприємства) 1431
87 Методи та прийоми як інструменти фінансового аналізу 2118
88 Координация – наиболее перспективный метод построения системы государственной власти в Российской Федерации 1527
89 Координація бізнес процесів на промисловому підприємстві 1105
90 Механізми координації 3287
91 Типи координації 1602
92 Функції координації 874
93 Аналіз задач координації на промисловому підприємстві 1040
94 Періоди розвитку теорії координації 935
95 Поняття координації 2619
96 Узагальнена схема стратегічного вибору інформації 1016
97 Поняття стратегічної інформації 2191
98 Основные аспекты формирования комплексного управления машиностроительным предприятием 1073
99 Запровадження кластерних підходів в діяльність закладів системи підвищення кваліфікації кадрів органів публічної влади 904
100 Формування територіально-виробничого кластеру в АПК регіону 2514
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 26