Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Третій Майдан наступає! Чи готові країна і влада до спроби перевороту 1834
2 Визначення рівня досконалості педагогічного програмного забезпечення 1012
3 Вимоги до комп'ютерно-орієнтованих систем навчання 1786
4 Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі 1323
5 Види цін і їхнє індивідуальне визначення 1243
6 Система цін 1465
7 Функції, виконувані цінами 1453
8 Фактори, що визначають величину ціни 1544
9 Що варто розуміти під ціною товару 1415
10 Подкрепление, гашение и наказание как методы мотивации 1541
11 Методы удовлетворения основных потребностей персонала фирмы 1154
12 Місце кадрового менеджменту в системі сучасних управлінських наук 1711
13 Деякі питання банкрутства підприємств у контексті прав та інтересів найманих працівників 1219
14 Правовий захист працівників підприємства-банкрута 4796
15 Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності 4825
16 Мирова угода 1277
17 Ліквідація 1365
18 Санація 1495
19 Розпорядження майном 1957
20 Судові процедури банкрутства 1014
21 Порушення справи про банкрутство 1882
22 Ліквідатор 995
23 Керуючий санацією 1524
24 Розпорядник майна 1186
25 Арбітражний керуючий 1192
26 Кредитор і боржник 1917
27 Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство 865
28 Законодавство про процедуру неплатоспроможності (банкрутства) України й інших країн 2323
29 Фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект 1012
30 Принципи інституту неплатоспроможності (банкрутства) 2621
31 Правове регулювання інституту банкрутства 1018
32 Методи правового врегулювання відносин банкрутства 1750
33 Банкрутство і податки 884
34 Предмет правового регулювання в процедурі банкрутства 1827
35 Банкрутство як останній аргумент 853
36 Запобігання неплатоспроможності (банкрутству) 1600
37 Інститут неплатоспроможності в правовому, економічному та соціальному вимірах 935
38 Поняття про неплатоспроможність і банкрутство 2874
39 Показники оцінки фінансового стану страховика 4614
40 Оцінка платоспроможності страхової організації 5371
41 Поняття фінансового стану страховика. Фінансова надійність страховика та чинники що її забезпечують 2897
42 Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика та її зміст 2525
43 Оподаткування страховиків податком на прибуток 2895
44 Система оподаткування страхових організацій в Україні 2180
45 Розподіл прибутку страховика 3259
46 Порядок визначення прибутку від страхової діяльності 4386
47 Сутність прибутку страхової організації та його складові 2718
48 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють страхування життя 1837
49 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють загальне страхування 1583
50 Принципи розміщення коштів страхових резервів 2292
51 Необхідність державного регулювання розміщення коштів страхових резервів та його зміст 1991
52 Резерви належних виплат страхових сум 1352
53 Порядок розрахунку резервів довгострокових зобов'язань 1706
54 Поняття резервів зі страхування життя та їх склад 2445
55 Інші види технічних резервів та методи їх формування 1643
56 Резерви збитків та методи їх формування 2426
57 Резерви премій та методи їх формування 6191
58 Поняття страхових технічних резервів із загального страхування та їх склад 2259
59 Інші надходження страховиків від операційної діяльності 2827
60 Страхові премії як головне джерело надходжень страхової організації від операційної діяльності 4437
61 Грошові надходження страховиків 4523
62 Фінансові ресурси страховика. Специфіка формування капіталу страхової компанії 7750
63 Сутність фінансів страхових організацій та необхідність їх державного регулювання 5256
64 Страхова компанія як суб'єкт підприємницької діяльності і специфічна фінансова установа 4717
65 Форми заощадження домашніх господарств 1924
66 Механізм утворення заощадження домашніх господарств 1049
67 Сутність та роль заощаджень в економіці 4937
68 Бідність як прояв соціальної політики 1193
69 Нові зміни у пенсійному забезпечені 1136
70 Закордоний досвід застосування оплати праці найманих працівників 1696
71 Створення підприємства 1039
72 Поняття підприємства 913
73 Іноземне підприємство 2565
74 Спільне підприємство 979
75 Приватне підприємство 1540
76 Колективне підприємство 1681
77 Державне підприємство 957
78 Особливості земельних і сільськогосподарських відносин 836
79 Провадження у справах про банкрутство 1382
80 Підстави для застосування банкрутства 1273
81 Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства 1794
82 Негосударственное страхование 1008
83 Анализ системы координации финансово-экономических процессов на промышленных предприятиях 1394
84 Координація бізнес - процесів на підприємстві 1525
85 Место и роль экономической стратегии в управлении предприятием индустрии гостеприимства и туризма 1416
86 Аналіз ефективності діяльності компанії (підприємства) 1403
87 Методи та прийоми як інструменти фінансового аналізу 2077
88 Координация – наиболее перспективный метод построения системы государственной власти в Российской Федерации 1501
89 Координація бізнес процесів на промисловому підприємстві 1087
90 Механізми координації 3215
91 Типи координації 1581
92 Функції координації 857
93 Аналіз задач координації на промисловому підприємстві 1023
94 Періоди розвитку теорії координації 918
95 Поняття координації 2584
96 Узагальнена схема стратегічного вибору інформації 990
97 Поняття стратегічної інформації 2146
98 Основные аспекты формирования комплексного управления машиностроительным предприятием 1053
99 Запровадження кластерних підходів в діяльність закладів системи підвищення кваліфікації кадрів органів публічної влади 877
100 Формування територіально-виробничого кластеру в АПК регіону 2480
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 26