Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Третій Майдан наступає! Чи готові країна і влада до спроби перевороту 1234
2 Визначення рівня досконалості педагогічного програмного забезпечення 601
3 Вимоги до комп'ютерно-орієнтованих систем навчання 960
4 Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі 819
5 Види цін і їхнє індивідуальне визначення 871
6 Система цін 931
7 Функції, виконувані цінами 923
8 Фактори, що визначають величину ціни 1008
9 Що варто розуміти під ціною товару 896
10 Подкрепление, гашение и наказание как методы мотивации 1047
11 Методы удовлетворения основных потребностей персонала фирмы 877
12 Місце кадрового менеджменту в системі сучасних управлінських наук 1313
13 Деякі питання банкрутства підприємств у контексті прав та інтересів найманих працівників 927
14 Правовий захист працівників підприємства-банкрута 3527
15 Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності 2765
16 Мирова угода 841
17 Ліквідація 878
18 Санація 949
19 Розпорядження майном 1440
20 Судові процедури банкрутства 708
21 Порушення справи про банкрутство 1410
22 Ліквідатор 712
23 Керуючий санацією 1110
24 Розпорядник майна 796
25 Арбітражний керуючий 883
26 Кредитор і боржник 1505
27 Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство 608
28 Законодавство про процедуру неплатоспроможності (банкрутства) України й інших країн 1747
29 Фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект 666
30 Принципи інституту неплатоспроможності (банкрутства) 1892
31 Правове регулювання інституту банкрутства 708
32 Методи правового врегулювання відносин банкрутства 1231
33 Банкрутство і податки 623
34 Предмет правового регулювання в процедурі банкрутства 1314
35 Банкрутство як останній аргумент 574
36 Запобігання неплатоспроможності (банкрутству) 1068
37 Інститут неплатоспроможності в правовому, економічному та соціальному вимірах 602
38 Поняття про неплатоспроможність і банкрутство 2292
39 Показники оцінки фінансового стану страховика 3511
40 Оцінка платоспроможності страхової організації 4101
41 Поняття фінансового стану страховика. Фінансова надійність страховика та чинники що її забезпечують 2073
42 Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика та її зміст 1993
43 Оподаткування страховиків податком на прибуток 2040
44 Система оподаткування страхових організацій в Україні 1710
45 Розподіл прибутку страховика 2252
46 Порядок визначення прибутку від страхової діяльності 3328
47 Сутність прибутку страхової організації та його складові 1988
48 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють страхування життя 1309
49 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють загальне страхування 952
50 Принципи розміщення коштів страхових резервів 1421
51 Необхідність державного регулювання розміщення коштів страхових резервів та його зміст 1433
52 Резерви належних виплат страхових сум 909
53 Порядок розрахунку резервів довгострокових зобов'язань 1066
54 Поняття резервів зі страхування життя та їх склад 1716
55 Інші види технічних резервів та методи їх формування 1096
56 Резерви збитків та методи їх формування 1553
57 Резерви премій та методи їх формування 4571
58 Поняття страхових технічних резервів із загального страхування та їх склад 1619
59 Інші надходження страховиків від операційної діяльності 2017
60 Страхові премії як головне джерело надходжень страхової організації від операційної діяльності 2951
61 Грошові надходження страховиків 2988
62 Фінансові ресурси страховика. Специфіка формування капіталу страхової компанії 5304
63 Сутність фінансів страхових організацій та необхідність їх державного регулювання 3615
64 Страхова компанія як суб'єкт підприємницької діяльності і специфічна фінансова установа 3470
65 Форми заощадження домашніх господарств 1424
66 Механізм утворення заощадження домашніх господарств 726
67 Сутність та роль заощаджень в економіці 3779
68 Бідність як прояв соціальної політики 865
69 Нові зміни у пенсійному забезпечені 699
70 Закордоний досвід застосування оплати праці найманих працівників 1043
71 Створення підприємства 661
72 Поняття підприємства 623
73 Іноземне підприємство 1786
74 Спільне підприємство 657
75 Приватне підприємство 805
76 Колективне підприємство 1084
77 Державне підприємство 587
78 Особливості земельних і сільськогосподарських відносин 559
79 Провадження у справах про банкрутство 901
80 Підстави для застосування банкрутства 929
81 Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства 1281
82 Негосударственное страхование 669
83 Анализ системы координации финансово-экономических процессов на промышленных предприятиях 928
84 Координація бізнес - процесів на підприємстві 1139
85 Место и роль экономической стратегии в управлении предприятием индустрии гостеприимства и туризма 1087
86 Аналіз ефективності діяльності компанії (підприємства) 1063
87 Методи та прийоми як інструменти фінансового аналізу 1466
88 Координация – наиболее перспективный метод построения системы государственной власти в Российской Федерации 1000
89 Координація бізнес процесів на промисловому підприємстві 753
90 Механізми координації 1955
91 Типи координації 1073
92 Функції координації 583
93 Аналіз задач координації на промисловому підприємстві 628
94 Періоди розвитку теорії координації 575
95 Поняття координації 1993
96 Узагальнена схема стратегічного вибору інформації 696
97 Поняття стратегічної інформації 1415
98 Основные аспекты формирования комплексного управления машиностроительным предприятием 752
99 Запровадження кластерних підходів в діяльність закладів системи підвищення кваліфікації кадрів органів публічної влади 611
100 Формування територіально-виробничого кластеру в АПК регіону 1823
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 26