Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Третій Майдан наступає! Чи готові країна і влада до спроби перевороту 1895
2 Визначення рівня досконалості педагогічного програмного забезпечення 1064
3 Вимоги до комп'ютерно-орієнтованих систем навчання 1906
4 Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі 1375
5 Види цін і їхнє індивідуальне визначення 1285
6 Система цін 1518
7 Функції, виконувані цінами 1507
8 Фактори, що визначають величину ціни 1598
9 Що варто розуміти під ціною товару 1463
10 Подкрепление, гашение и наказание как методы мотивации 1597
11 Методы удовлетворения основных потребностей персонала фирмы 1190
12 Місце кадрового менеджменту в системі сучасних управлінських наук 1763
13 Деякі питання банкрутства підприємств у контексті прав та інтересів найманих працівників 1262
14 Правовий захист працівників підприємства-банкрута 4871
15 Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності 4953
16 Мирова угода 1319
17 Ліквідація 1413
18 Санація 1547
19 Розпорядження майном 2000
20 Судові процедури банкрутства 1056
21 Порушення справи про банкрутство 1928
22 Ліквідатор 1034
23 Керуючий санацією 1564
24 Розпорядник майна 1226
25 Арбітражний керуючий 1255
26 Кредитор і боржник 1964
27 Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство 899
28 Законодавство про процедуру неплатоспроможності (банкрутства) України й інших країн 2380
29 Фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект 1053
30 Принципи інституту неплатоспроможності (банкрутства) 2700
31 Правове регулювання інституту банкрутства 1076
32 Методи правового врегулювання відносин банкрутства 1794
33 Банкрутство і податки 916
34 Предмет правового регулювання в процедурі банкрутства 1874
35 Банкрутство як останній аргумент 882
36 Запобігання неплатоспроможності (банкрутству) 1646
37 Інститут неплатоспроможності в правовому, економічному та соціальному вимірах 974
38 Поняття про неплатоспроможність і банкрутство 2942
39 Показники оцінки фінансового стану страховика 4755
40 Оцінка платоспроможності страхової організації 5445
41 Поняття фінансового стану страховика. Фінансова надійність страховика та чинники що її забезпечують 3043
42 Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика та її зміст 2601
43 Оподаткування страховиків податком на прибуток 2967
44 Система оподаткування страхових організацій в Україні 2234
45 Розподіл прибутку страховика 3387
46 Порядок визначення прибутку від страхової діяльності 4484
47 Сутність прибутку страхової організації та його складові 2814
48 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють страхування життя 1887
49 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють загальне страхування 1648
50 Принципи розміщення коштів страхових резервів 2375
51 Необхідність державного регулювання розміщення коштів страхових резервів та його зміст 2065
52 Резерви належних виплат страхових сум 1428
53 Порядок розрахунку резервів довгострокових зобов'язань 1766
54 Поняття резервів зі страхування життя та їх склад 2523
55 Інші види технічних резервів та методи їх формування 1683
56 Резерви збитків та методи їх формування 2506
57 Резерви премій та методи їх формування 6297
58 Поняття страхових технічних резервів із загального страхування та їх склад 2332
59 Інші надходження страховиків від операційної діяльності 2957
60 Страхові премії як головне джерело надходжень страхової організації від операційної діяльності 4557
61 Грошові надходження страховиків 4651
62 Фінансові ресурси страховика. Специфіка формування капіталу страхової компанії 7938
63 Сутність фінансів страхових організацій та необхідність їх державного регулювання 5412
64 Страхова компанія як суб'єкт підприємницької діяльності і специфічна фінансова установа 4899
65 Форми заощадження домашніх господарств 1970
66 Механізм утворення заощадження домашніх господарств 1117
67 Сутність та роль заощаджень в економіці 5085
68 Бідність як прояв соціальної політики 1232
69 Нові зміни у пенсійному забезпечені 1168
70 Закордоний досвід застосування оплати праці найманих працівників 1737
71 Створення підприємства 1078
72 Поняття підприємства 953
73 Іноземне підприємство 2679
74 Спільне підприємство 1028
75 Приватне підприємство 1593
76 Колективне підприємство 1736
77 Державне підприємство 994
78 Особливості земельних і сільськогосподарських відносин 869
79 Провадження у справах про банкрутство 1432
80 Підстави для застосування банкрутства 1314
81 Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства 1836
82 Негосударственное страхование 1038
83 Анализ системы координации финансово-экономических процессов на промышленных предприятиях 1451
84 Координація бізнес - процесів на підприємстві 1569
85 Место и роль экономической стратегии в управлении предприятием индустрии гостеприимства и туризма 1454
86 Аналіз ефективності діяльності компанії (підприємства) 1456
87 Методи та прийоми як інструменти фінансового аналізу 2149
88 Координация – наиболее перспективный метод построения системы государственной власти в Российской Федерации 1552
89 Координація бізнес процесів на промисловому підприємстві 1122
90 Механізми координації 3338
91 Типи координації 1623
92 Функції координації 888
93 Аналіз задач координації на промисловому підприємстві 1057
94 Періоди розвитку теорії координації 950
95 Поняття координації 2662
96 Узагальнена схема стратегічного вибору інформації 1040
97 Поняття стратегічної інформації 2226
98 Основные аспекты формирования комплексного управления машиностроительным предприятием 1093
99 Запровадження кластерних підходів в діяльність закладів системи підвищення кваліфікації кадрів органів публічної влади 927
100 Формування територіально-виробничого кластеру в АПК регіону 2544
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 26