Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Поняття правового статусу людини. Громадянство України як один із інститутів конституційного права 3123
2 Конституція України, її структура, юридичні властивості та функції 638
3 Поняття, предмет, метод, система і джерела конституційного права 592
4 Правова поведінка та юридична відповідальність 613
5 Правовідносини 588
6 Джерела (форми) права 596
7 Система права та система законодавства 702
8 Норма права 567
9 Поняття, ознаки та сутність права 301
10 Соціальна та правова держава 320
11 Система державних органів 229
12 Механізм держави 213
13 Поняття, ознаки та сутність держави 237
14 Характерні ознаки права 206
15 Основні теорії виникнення держави і права 216
16 Закономірності виникнення держави і права 212
17 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАСОБАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА) 190
18 Оцінка можливостей щодо реалізації ефективного водозабезпечення населення та об’єктів інфраструктури населених пунктів України 195
19 Зарубіжний досвід державного управління у сфері водозабезпечення міст 186
20 Правові засади державного управління у сфері водозабезпечення 199
21 Державне управління водозабезпеченням населених пунктів:аналіз літературно-джерельної бази 185
22 Вдосконалення державного управління у сфері водозабезпечення міського населення та об’єктів інфраструктури на прикладі міста Херсон 176
23 Практична робота №6. Електронна демократія як форма електронного урядування 186
24 Практична робота №5. Надання державних послуг та взаємодія G2C, G2B, G2G 196
25 Практична робота №4. Нормативно-правове забезпечення електронного урядування 228
26 Практична робота №3. Сутність, актуальність, мотивація запровадження та функціонування е-урядування 249
27 Практична робота №2. Інформатизація державного управління як засіб запровадження електронного урядування 246
28 Практична робота №1. Інформаційне суспільство та е-урядування 198
29 ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 220
30 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЕЛЕКТРОННОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА 198
31 НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА РЕГУЛЮВАННЯ, ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 183
32 Механізм державно-приватного партнерства як одна із форм сучасного підходу до вдосконалення системи водозабезпечення м. Херсон 175
33 Державна політика щодо вдосконалення системи водозабезпечення населення та об’єктів інфраструктури м.Херсон 206
34 Оцінка можливостей щодо реалізації ефективного водозабезпечення населення та об’єктів інфраструктури населених пунктів України 192
35 Зарубіжний досвід державного управління у сфері водозабезпечення міст (або міcького населення) 182
36 Правові засади державного управління у сфері водозабезпечення 194
37 Державне управління водозабезпеченням населених пунктів: аналіз літературно-джерельної бази 203
38 КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «МЕТОДОЛГІЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 181
39 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Організація місцевого самоврядування» на тему: «Організація міжмуніципальної співпраці» 194
40 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Організація діяльності державного службовця» на тему: "Поняття «посадова особа», «кадрова політика» і «державна кадрова політика"» 210
41 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Державна служба» на тему: "Поняття стажування, етичного кодексу. Стратегія реформування системи державної служби в Україні. Поняття, мета, завдання й принципи управління державною службою як системою" 223
42 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Правове забезпечення державного регулювання» на тему: «Правові акти державного управління: поняття та ознаки» 197
43 АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА з дисципліни «Соціальна та гуманітарна політика» на тему: "Щодо пріоритетних напрямів вдосконалення вітчизняної сфери охорони здоров’я" 194
44 Третій Майдан наступає! Чи готові країна і влада до спроби перевороту 2118
45 Визначення рівня досконалості педагогічного програмного забезпечення 1314
46 Вимоги до комп'ютерно-орієнтованих систем навчання 2397
47 Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі 1608
48 Види цін і їхнє індивідуальне визначення 1524
49 Система цін 1748
50 Функції, виконувані цінами 1759
51 Фактори, що визначають величину ціни 1888
52 Що варто розуміти під ціною товару 1696
53 Подкрепление, гашение и наказание как методы мотивации 1805
54 Методы удовлетворения основных потребностей персонала фирмы 1397
55 Місце кадрового менеджменту в системі сучасних управлінських наук 2028
56 Деякі питання банкрутства підприємств у контексті прав та інтересів найманих працівників 1468
57 Правовий захист працівників підприємства-банкрута 5142
58 Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності 5275
59 Мирова угода 1552
60 Ліквідація 1656
61 Санація 1765
62 Розпорядження майном 2247
63 Судові процедури банкрутства 1296
64 Порушення справи про банкрутство 2138
65 Ліквідатор 1251
66 Керуючий санацією 1786
67 Розпорядник майна 1457
68 Арбітражний керуючий 1534
69 Кредитор і боржник 2194
70 Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство 1101
71 Законодавство про процедуру неплатоспроможності (банкрутства) України й інших країн 2617
72 Фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект 1255
73 Принципи інституту неплатоспроможності (банкрутства) 3001
74 Правове регулювання інституту банкрутства 1338
75 Методи правового врегулювання відносин банкрутства 2030
76 Банкрутство і податки 1109
77 Предмет правового регулювання в процедурі банкрутства 2090
78 Банкрутство як останній аргумент 1086
79 Запобігання неплатоспроможності (банкрутству) 1882
80 Інститут неплатоспроможності в правовому, економічному та соціальному вимірах 1185
81 Поняття про неплатоспроможність і банкрутство 3250
82 Показники оцінки фінансового стану страховика 5300
83 Оцінка платоспроможності страхової організації 5780
84 Поняття фінансового стану страховика. Фінансова надійність страховика та чинники що її забезпечують 3633
85 Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика та її зміст 2897
86 Оподаткування страховиків податком на прибуток 3252
87 Система оподаткування страхових організацій в Україні 2468
88 Розподіл прибутку страховика 3915
89 Порядок визначення прибутку від страхової діяльності 4935
90 Сутність прибутку страхової організації та його складові 3366
91 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють страхування життя 2146
92 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють загальне страхування 1922
93 Принципи розміщення коштів страхових резервів 2944
94 Необхідність державного регулювання розміщення коштів страхових резервів та його зміст 2323
95 Резерви належних виплат страхових сум 1730
96 Порядок розрахунку резервів довгострокових зобов'язань 2094
97 Поняття резервів зі страхування життя та їх склад 3043
98 Інші види технічних резервів та методи їх формування 1905
99 Резерви збитків та методи їх формування 2767
100 Резерви премій та методи їх формування 6749
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 27