Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Третій Майдан наступає! Чи готові країна і влада до спроби перевороту 1753
2 Визначення рівня досконалості педагогічного програмного забезпечення 928
3 Вимоги до комп'ютерно-орієнтованих систем навчання 1527
4 Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі 1207
5 Види цін і їхнє індивідуальне визначення 1183
6 Система цін 1381
7 Функції, виконувані цінами 1381
8 Фактори, що визначають величину ціни 1467
9 Що варто розуміти під ціною товару 1350
10 Подкрепление, гашение и наказание как методы мотивации 1461
11 Методы удовлетворения основных потребностей персонала фирмы 1098
12 Місце кадрового менеджменту в системі сучасних управлінських наук 1636
13 Деякі питання банкрутства підприємств у контексті прав та інтересів найманих працівників 1165
14 Правовий захист працівників підприємства-банкрута 4624
15 Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності 4529
16 Мирова угода 1208
17 Ліквідація 1289
18 Санація 1416
19 Розпорядження майном 1889
20 Судові процедури банкрутства 949
21 Порушення справи про банкрутство 1816
22 Ліквідатор 926
23 Керуючий санацією 1448
24 Розпорядник майна 1120
25 Арбітражний керуючий 1116
26 Кредитор і боржник 1843
27 Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство 813
28 Законодавство про процедуру неплатоспроможності (банкрутства) України й інших країн 2209
29 Фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект 939
30 Принципи інституту неплатоспроможності (банкрутства) 2465
31 Правове регулювання інституту банкрутства 946
32 Методи правового врегулювання відносин банкрутства 1678
33 Банкрутство і податки 829
34 Предмет правового регулювання в процедурі банкрутства 1741
35 Банкрутство як останній аргумент 793
36 Запобігання неплатоспроможності (банкрутству) 1537
37 Інститут неплатоспроможності в правовому, економічному та соціальному вимірах 879
38 Поняття про неплатоспроможність і банкрутство 2797
39 Показники оцінки фінансового стану страховика 4424
40 Оцінка платоспроможності страхової організації 5264
41 Поняття фінансового стану страховика. Фінансова надійність страховика та чинники що її забезпечують 2746
42 Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика та її зміст 2429
43 Оподаткування страховиків податком на прибуток 2777
44 Система оподаткування страхових організацій в Україні 2112
45 Розподіл прибутку страховика 3100
46 Порядок визначення прибутку від страхової діяльності 4285
47 Сутність прибутку страхової організації та його складові 2565
48 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють страхування життя 1760
49 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють загальне страхування 1402
50 Принципи розміщення коштів страхових резервів 1873
51 Необхідність державного регулювання розміщення коштів страхових резервів та його зміст 1892
52 Резерви належних виплат страхових сум 1251
53 Порядок розрахунку резервів довгострокових зобов'язань 1615
54 Поняття резервів зі страхування життя та їх склад 2315
55 Інші види технічних резервів та методи їх формування 1584
56 Резерви збитків та методи їх формування 2322
57 Резерви премій та методи їх формування 6043
58 Поняття страхових технічних резервів із загального страхування та їх склад 2092
59 Інші надходження страховиків від операційної діяльності 2706
60 Страхові премії як головне джерело надходжень страхової організації від операційної діяльності 4084
61 Грошові надходження страховиків 4233
62 Фінансові ресурси страховика. Специфіка формування капіталу страхової компанії 7435
63 Сутність фінансів страхових організацій та необхідність їх державного регулювання 5073
64 Страхова компанія як суб'єкт підприємницької діяльності і специфічна фінансова установа 4562
65 Форми заощадження домашніх господарств 1862
66 Механізм утворення заощадження домашніх господарств 993
67 Сутність та роль заощаджень в економіці 4822
68 Бідність як прояв соціальної політики 1125
69 Нові зміни у пенсійному забезпечені 1075
70 Закордоний досвід застосування оплати праці найманих працівників 1629
71 Створення підприємства 972
72 Поняття підприємства 853
73 Іноземне підприємство 2464
74 Спільне підприємство 909
75 Приватне підприємство 1392
76 Колективне підприємство 1619
77 Державне підприємство 892
78 Особливості земельних і сільськогосподарських відносин 784
79 Провадження у справах про банкрутство 1308
80 Підстави для застосування банкрутства 1207
81 Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства 1727
82 Негосударственное страхование 949
83 Анализ системы координации финансово-экономических процессов на промышленных предприятиях 1313
84 Координація бізнес - процесів на підприємстві 1461
85 Место и роль экономической стратегии в управлении предприятием индустрии гостеприимства и туризма 1350
86 Аналіз ефективності діяльності компанії (підприємства) 1338
87 Методи та прийоми як інструменти фінансового аналізу 1964
88 Координация – наиболее перспективный метод построения системы государственной власти в Российской Федерации 1436
89 Координація бізнес процесів на промисловому підприємстві 1019
90 Механізми координації 3014
91 Типи координації 1502
92 Функції координації 802
93 Аналіз задач координації на промисловому підприємстві 965
94 Періоди розвитку теорії координації 863
95 Поняття координації 2477
96 Узагальнена схема стратегічного вибору інформації 922
97 Поняття стратегічної інформації 2038
98 Основные аспекты формирования комплексного управления машиностроительным предприятием 996
99 Запровадження кластерних підходів в діяльність закладів системи підвищення кваліфікації кадрів органів публічної влади 817
100 Формування територіально-виробничого кластеру в АПК регіону 2397
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 26