Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Поняття правового статусу людини. Громадянство України як один із інститутів конституційного права 17090
2 Конституція України, її структура, юридичні властивості та функції 1259
3 Поняття, предмет, метод, система і джерела конституційного права 1035
4 Правова поведінка та юридична відповідальність 1016
5 Правовідносини 730
6 Джерела (форми) права 746
7 Система права та система законодавства 833
8 Норма права 677
9 Поняття, ознаки та сутність права 413
10 Соціальна та правова держава 427
11 Система державних органів 300
12 Механізм держави 281
13 Поняття, ознаки та сутність держави 308
14 Характерні ознаки права 275
15 Основні теорії виникнення держави і права 285
16 Закономірності виникнення держави і права 283
17 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАСОБАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА) 258
18 Оцінка можливостей щодо реалізації ефективного водозабезпечення населення та об’єктів інфраструктури населених пунктів України 263
19 Зарубіжний досвід державного управління у сфері водозабезпечення міст 255
20 Правові засади державного управління у сфері водозабезпечення 279
21 Державне управління водозабезпеченням населених пунктів:аналіз літературно-джерельної бази 258
22 Вдосконалення державного управління у сфері водозабезпечення міського населення та об’єктів інфраструктури на прикладі міста Херсон 242
23 Практична робота №6. Електронна демократія як форма електронного урядування 258
24 Практична робота №5. Надання державних послуг та взаємодія G2C, G2B, G2G 267
25 Практична робота №4. Нормативно-правове забезпечення електронного урядування 308
26 Практична робота №3. Сутність, актуальність, мотивація запровадження та функціонування е-урядування 320
27 Практична робота №2. Інформатизація державного управління як засіб запровадження електронного урядування 324
28 Практична робота №1. Інформаційне суспільство та е-урядування 273
29 ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 289
30 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЕЛЕКТРОННОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА 273
31 НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА РЕГУЛЮВАННЯ, ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 256
32 Механізм державно-приватного партнерства як одна із форм сучасного підходу до вдосконалення системи водозабезпечення м. Херсон 240
33 Державна політика щодо вдосконалення системи водозабезпечення населення та об’єктів інфраструктури м.Херсон 284
34 Оцінка можливостей щодо реалізації ефективного водозабезпечення населення та об’єктів інфраструктури населених пунктів України 260
35 Зарубіжний досвід державного управління у сфері водозабезпечення міст (або міcького населення) 249
36 Правові засади державного управління у сфері водозабезпечення 267
37 Державне управління водозабезпеченням населених пунктів: аналіз літературно-джерельної бази 277
38 КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «МЕТОДОЛГІЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 251
39 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Організація місцевого самоврядування» на тему: «Організація міжмуніципальної співпраці» 262
40 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Організація діяльності державного службовця» на тему: "Поняття «посадова особа», «кадрова політика» і «державна кадрова політика"» 287
41 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Державна служба» на тему: "Поняття стажування, етичного кодексу. Стратегія реформування системи державної служби в Україні. Поняття, мета, завдання й принципи управління державною службою як системою" 295
42 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Правове забезпечення державного регулювання» на тему: «Правові акти державного управління: поняття та ознаки» 269
43 АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА з дисципліни «Соціальна та гуманітарна політика» на тему: "Щодо пріоритетних напрямів вдосконалення вітчизняної сфери охорони здоров’я" 265
44 Третій Майдан наступає! Чи готові країна і влада до спроби перевороту 2197
45 Визначення рівня досконалості педагогічного програмного забезпечення 1386
46 Вимоги до комп'ютерно-орієнтованих систем навчання 2478
47 Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі 1681
48 Види цін і їхнє індивідуальне визначення 1596
49 Система цін 1819
50 Функції, виконувані цінами 1838
51 Фактори, що визначають величину ціни 1961
52 Що варто розуміти під ціною товару 1776
53 Подкрепление, гашение и наказание как методы мотивации 1889
54 Методы удовлетворения основных потребностей персонала фирмы 1479
55 Місце кадрового менеджменту в системі сучасних управлінських наук 2123
56 Деякі питання банкрутства підприємств у контексті прав та інтересів найманих працівників 1537
57 Правовий захист працівників підприємства-банкрута 5226
58 Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності 5366
59 Мирова угода 1626
60 Ліквідація 1730
61 Санація 1834
62 Розпорядження майном 2343
63 Судові процедури банкрутства 1364
64 Порушення справи про банкрутство 2210
65 Ліквідатор 1312
66 Керуючий санацією 1858
67 Розпорядник майна 1539
68 Арбітражний керуючий 1607
69 Кредитор і боржник 2271
70 Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство 1170
71 Законодавство про процедуру неплатоспроможності (банкрутства) України й інших країн 2686
72 Фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект 1321
73 Принципи інституту неплатоспроможності (банкрутства) 3077
74 Правове регулювання інституту банкрутства 1403
75 Методи правового врегулювання відносин банкрутства 2104
76 Банкрутство і податки 1176
77 Предмет правового регулювання в процедурі банкрутства 2161
78 Банкрутство як останній аргумент 1152
79 Запобігання неплатоспроможності (банкрутству) 1952
80 Інститут неплатоспроможності в правовому, економічному та соціальному вимірах 1251
81 Поняття про неплатоспроможність і банкрутство 3330
82 Показники оцінки фінансового стану страховика 5404
83 Оцінка платоспроможності страхової організації 5874
84 Поняття фінансового стану страховика. Фінансова надійність страховика та чинники що її забезпечують 3756
85 Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика та її зміст 2992
86 Оподаткування страховиків податком на прибуток 3329
87 Система оподаткування страхових організацій в Україні 2537
88 Розподіл прибутку страховика 4054
89 Порядок визначення прибутку від страхової діяльності 5044
90 Сутність прибутку страхової організації та його складові 3461
91 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють страхування життя 2229
92 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють загальне страхування 2013
93 Принципи розміщення коштів страхових резервів 3110
94 Необхідність державного регулювання розміщення коштів страхових резервів та його зміст 2406
95 Резерви належних виплат страхових сум 1807
96 Порядок розрахунку резервів довгострокових зобов'язань 2174
97 Поняття резервів зі страхування життя та їх склад 3132
98 Інші види технічних резервів та методи їх формування 1980
99 Резерви збитків та методи їх формування 2838
100 Резерви премій та методи їх формування 6867
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 27