Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Третій Майдан наступає! Чи готові країна і влада до спроби перевороту 1668
2 Визначення рівня досконалості педагогічного програмного забезпечення 863
3 Вимоги до комп'ютерно-орієнтованих систем навчання 1400
4 Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі 1127
5 Види цін і їхнє індивідуальне визначення 1115
6 Система цін 1311
7 Функції, виконувані цінами 1290
8 Фактори, що визначають величину ціни 1389
9 Що варто розуміти під ціною товару 1245
10 Подкрепление, гашение и наказание как методы мотивации 1393
11 Методы удовлетворения основных потребностей персонала фирмы 1056
12 Місце кадрового менеджменту в системі сучасних управлінських наук 1572
13 Деякі питання банкрутства підприємств у контексті прав та інтересів найманих працівників 1109
14 Правовий захист працівників підприємства-банкрута 4455
15 Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності 4217
16 Мирова угода 1139
17 Ліквідація 1223
18 Санація 1340
19 Розпорядження майном 1819
20 Судові процедури банкрутства 897
21 Порушення справи про банкрутство 1752
22 Ліквідатор 872
23 Керуючий санацією 1388
24 Розпорядник майна 1059
25 Арбітражний керуючий 1070
26 Кредитор і боржник 1787
27 Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство 772
28 Законодавство про процедуру неплатоспроможності (банкрутства) України й інших країн 2150
29 Фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект 894
30 Принципи інституту неплатоспроможності (банкрутства) 2350
31 Правове регулювання інституту банкрутства 898
32 Методи правового врегулювання відносин банкрутства 1614
33 Банкрутство і податки 786
34 Предмет правового регулювання в процедурі банкрутства 1661
35 Банкрутство як останній аргумент 747
36 Запобігання неплатоспроможності (банкрутству) 1471
37 Інститут неплатоспроможності в правовому, економічному та соціальному вимірах 830
38 Поняття про неплатоспроможність і банкрутство 2723
39 Показники оцінки фінансового стану страховика 4245
40 Оцінка платоспроможності страхової організації 5154
41 Поняття фінансового стану страховика. Фінансова надійність страховика та чинники що її забезпечують 2636
42 Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика та її зміст 2352
43 Оподаткування страховиків податком на прибуток 2691
44 Система оподаткування страхових організацій в Україні 2046
45 Розподіл прибутку страховика 2981
46 Порядок визначення прибутку від страхової діяльності 4193
47 Сутність прибутку страхової організації та його складові 2506
48 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють страхування життя 1692
49 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють загальне страхування 1338
50 Принципи розміщення коштів страхових резервів 1810
51 Необхідність державного регулювання розміщення коштів страхових резервів та його зміст 1811
52 Резерви належних виплат страхових сум 1167
53 Порядок розрахунку резервів довгострокових зобов'язань 1515
54 Поняття резервів зі страхування життя та їх склад 2216
55 Інші види технічних резервів та методи їх формування 1506
56 Резерви збитків та методи їх формування 2210
57 Резерви премій та методи їх формування 5867
58 Поняття страхових технічних резервів із загального страхування та їх склад 1995
59 Інші надходження страховиків від операційної діяльності 2554
60 Страхові премії як головне джерело надходжень страхової організації від операційної діяльності 3797
61 Грошові надходження страховиків 3997
62 Фінансові ресурси страховика. Специфіка формування капіталу страхової компанії 7115
63 Сутність фінансів страхових організацій та необхідність їх державного регулювання 4886
64 Страхова компанія як суб'єкт підприємницької діяльності і специфічна фінансова установа 4385
65 Форми заощадження домашніх господарств 1784
66 Механізм утворення заощадження домашніх господарств 940
67 Сутність та роль заощаджень в економіці 4676
68 Бідність як прояв соціальної політики 1073
69 Нові зміни у пенсійному забезпечені 1002
70 Закордоний досвід застосування оплати праці найманих працівників 1566
71 Створення підприємства 926
72 Поняття підприємства 803
73 Іноземне підприємство 2335
74 Спільне підприємство 848
75 Приватне підприємство 1275
76 Колективне підприємство 1548
77 Державне підприємство 835
78 Особливості земельних і сільськогосподарських відносин 739
79 Провадження у справах про банкрутство 1253
80 Підстави для застосування банкрутства 1153
81 Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства 1659
82 Негосударственное страхование 904
83 Анализ системы координации финансово-экономических процессов на промышленных предприятиях 1262
84 Координація бізнес - процесів на підприємстві 1388
85 Место и роль экономической стратегии в управлении предприятием индустрии гостеприимства и туризма 1301
86 Аналіз ефективності діяльності компанії (підприємства) 1274
87 Методи та прийоми як інструменти фінансового аналізу 1891
88 Координация – наиболее перспективный метод построения системы государственной власти в Российской Федерации 1269
89 Координація бізнес процесів на промисловому підприємстві 940
90 Механізми координації 2773
91 Типи координації 1428
92 Функції координації 757
93 Аналіз задач координації на промисловому підприємстві 903
94 Періоди розвитку теорії координації 808
95 Поняття координації 2389
96 Узагальнена схема стратегічного вибору інформації 871
97 Поняття стратегічної інформації 1936
98 Основные аспекты формирования комплексного управления машиностроительным предприятием 934
99 Запровадження кластерних підходів в діяльність закладів системи підвищення кваліфікації кадрів органів публічної влади 767
100 Формування територіально-виробничого кластеру в АПК регіону 2304
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 26