Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Третій Майдан наступає! Чи готові країна і влада до спроби перевороту 1773
2 Визначення рівня досконалості педагогічного програмного забезпечення 944
3 Вимоги до комп'ютерно-орієнтованих систем навчання 1558
4 Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі 1236
5 Види цін і їхнє індивідуальне визначення 1196
6 Система цін 1403
7 Функції, виконувані цінами 1394
8 Фактори, що визначають величину ціни 1483
9 Що варто розуміти під ціною товару 1362
10 Подкрепление, гашение и наказание как методы мотивации 1483
11 Методы удовлетворения основных потребностей персонала фирмы 1110
12 Місце кадрового менеджменту в системі сучасних управлінських наук 1661
13 Деякі питання банкрутства підприємств у контексті прав та інтересів найманих працівників 1178
14 Правовий захист працівників підприємства-банкрута 4663
15 Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності 4586
16 Мирова угода 1224
17 Ліквідація 1304
18 Санація 1434
19 Розпорядження майном 1905
20 Судові процедури банкрутства 964
21 Порушення справи про банкрутство 1830
22 Ліквідатор 943
23 Керуючий санацією 1471
24 Розпорядник майна 1137
25 Арбітражний керуючий 1134
26 Кредитор і боржник 1859
27 Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство 824
28 Законодавство про процедуру неплатоспроможності (банкрутства) України й інших країн 2227
29 Фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект 953
30 Принципи інституту неплатоспроможності (банкрутства) 2499
31 Правове регулювання інституту банкрутства 960
32 Методи правового врегулювання відносин банкрутства 1691
33 Банкрутство і податки 842
34 Предмет правового регулювання в процедурі банкрутства 1763
35 Банкрутство як останній аргумент 807
36 Запобігання неплатоспроможності (банкрутству) 1553
37 Інститут неплатоспроможності в правовому, економічному та соціальному вимірах 888
38 Поняття про неплатоспроможність і банкрутство 2813
39 Показники оцінки фінансового стану страховика 4471
40 Оцінка платоспроможності страхової організації 5293
41 Поняття фінансового стану страховика. Фінансова надійність страховика та чинники що її забезпечують 2800
42 Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика та її зміст 2454
43 Оподаткування страховиків податком на прибуток 2829
44 Система оподаткування страхових організацій в Україні 2131
45 Розподіл прибутку страховика 3150
46 Порядок визначення прибутку від страхової діяльності 4317
47 Сутність прибутку страхової організації та його складові 2595
48 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють страхування життя 1783
49 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють загальне страхування 1420
50 Принципи розміщення коштів страхових резервів 1895
51 Необхідність державного регулювання розміщення коштів страхових резервів та його зміст 1909
52 Резерви належних виплат страхових сум 1272
53 Порядок розрахунку резервів довгострокових зобов'язань 1634
54 Поняття резервів зі страхування життя та їх склад 2343
55 Інші види технічних резервів та методи їх формування 1597
56 Резерви збитків та методи їх формування 2351
57 Резерви премій та методи їх формування 6084
58 Поняття страхових технічних резервів із загального страхування та їх склад 2121
59 Інші надходження страховиків від операційної діяльності 2735
60 Страхові премії як головне джерело надходжень страхової організації від операційної діяльності 4186
61 Грошові надходження страховиків 4273
62 Фінансові ресурси страховика. Специфіка формування капіталу страхової компанії 7511
63 Сутність фінансів страхових організацій та необхідність їх державного регулювання 5130
64 Страхова компанія як суб'єкт підприємницької діяльності і специфічна фінансова установа 4600
65 Форми заощадження домашніх господарств 1875
66 Механізм утворення заощадження домашніх господарств 1005
67 Сутність та роль заощаджень в економіці 4850
68 Бідність як прояв соціальної політики 1139
69 Нові зміни у пенсійному забезпечені 1089
70 Закордоний досвід застосування оплати праці найманих працівників 1645
71 Створення підприємства 986
72 Поняття підприємства 866
73 Іноземне підприємство 2486
74 Спільне підприємство 925
75 Приватне підприємство 1424
76 Колективне підприємство 1638
77 Державне підприємство 906
78 Особливості земельних і сільськогосподарських відносин 795
79 Провадження у справах про банкрутство 1322
80 Підстави для застосування банкрутства 1222
81 Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства 1739
82 Негосударственное страхование 961
83 Анализ системы координации финансово-экономических процессов на промышленных предприятиях 1329
84 Координація бізнес - процесів на підприємстві 1474
85 Место и роль экономической стратегии в управлении предприятием индустрии гостеприимства и туризма 1363
86 Аналіз ефективності діяльності компанії (підприємства) 1352
87 Методи та прийоми як інструменти фінансового аналізу 1990
88 Координация – наиболее перспективный метод построения системы государственной власти в Российской Федерации 1453
89 Координація бізнес процесів на промисловому підприємстві 1032
90 Механізми координації 3067
91 Типи координації 1523
92 Функції координації 813
93 Аналіз задач координації на промисловому підприємстві 975
94 Періоди розвитку теорії координації 873
95 Поняття координації 2504
96 Узагальнена схема стратегічного вибору інформації 936
97 Поняття стратегічної інформації 2057
98 Основные аспекты формирования комплексного управления машиностроительным предприятием 1007
99 Запровадження кластерних підходів в діяльність закладів системи підвищення кваліфікації кадрів органів публічної влади 831
100 Формування територіально-виробничого кластеру в АПК регіону 2422
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 26