Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Третій Майдан наступає! Чи готові країна і влада до спроби перевороту 1559
2 Визначення рівня досконалості педагогічного програмного забезпечення 780
3 Вимоги до комп'ютерно-орієнтованих систем навчання 1251
4 Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі 1035
5 Види цін і їхнє індивідуальне визначення 1033
6 Система цін 1187
7 Функції, виконувані цінами 1168
8 Фактори, що визначають величину ціни 1263
9 Що варто розуміти під ціною товару 1133
10 Подкрепление, гашение и наказание как методы мотивации 1289
11 Методы удовлетворения основных потребностей персонала фирмы 1005
12 Місце кадрового менеджменту в системі сучасних управлінських наук 1504
13 Деякі питання банкрутства підприємств у контексті прав та інтересів найманих працівників 1053
14 Правовий захист працівників підприємства-банкрута 4245
15 Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності 3921
16 Мирова угода 1041
17 Ліквідація 1111
18 Санація 1216
19 Розпорядження майном 1697
20 Судові процедури банкрутства 837
21 Порушення справи про банкрутство 1653
22 Ліквідатор 815
23 Керуючий санацією 1315
24 Розпорядник майна 965
25 Арбітражний керуючий 1015
26 Кредитор і боржник 1707
27 Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство 714
28 Законодавство про процедуру неплатоспроможності (банкрутства) України й інших країн 2052
29 Фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект 811
30 Принципи інституту неплатоспроможності (банкрутства) 2231
31 Правове регулювання інституту банкрутства 843
32 Методи правового врегулювання відносин банкрутства 1515
33 Банкрутство і податки 734
34 Предмет правового регулювання в процедурі банкрутства 1558
35 Банкрутство як останній аргумент 682
36 Запобігання неплатоспроможності (банкрутству) 1344
37 Інститут неплатоспроможності в правовому, економічному та соціальному вимірах 749
38 Поняття про неплатоспроможність і банкрутство 2605
39 Показники оцінки фінансового стану страховика 3998
40 Оцінка платоспроможності страхової організації 4969
41 Поняття фінансового стану страховика. Фінансова надійність страховика та чинники що її забезпечують 2466
42 Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика та її зміст 2268
43 Оподаткування страховиків податком на прибуток 2545
44 Система оподаткування страхових організацій в Україні 1982
45 Розподіл прибутку страховика 2799
46 Порядок визначення прибутку від страхової діяльності 4002
47 Сутність прибутку страхової організації та його складові 2404
48 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють страхування життя 1590
49 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють загальне страхування 1213
50 Принципи розміщення коштів страхових резервів 1684
51 Необхідність державного регулювання розміщення коштів страхових резервів та його зміст 1693
52 Резерви належних виплат страхових сум 1076
53 Порядок розрахунку резервів довгострокових зобов'язань 1373
54 Поняття резервів зі страхування життя та їх склад 2076
55 Інші види технічних резервів та методи їх формування 1378
56 Резерви збитків та методи їх формування 2042
57 Резерви премій та методи їх формування 5564
58 Поняття страхових технічних резервів із загального страхування та їх склад 1878
59 Інші надходження страховиків від операційної діяльності 2359
60 Страхові премії як головне джерело надходжень страхової організації від операційної діяльності 3629
61 Грошові надходження страховиків 3710
62 Фінансові ресурси страховика. Специфіка формування капіталу страхової компанії 6738
63 Сутність фінансів страхових організацій та необхідність їх державного регулювання 4655
64 Страхова компанія як суб'єкт підприємницької діяльності і специфічна фінансова установа 4175
65 Форми заощадження домашніх господарств 1703
66 Механізм утворення заощадження домашніх господарств 869
67 Сутність та роль заощаджень в економіці 4487
68 Бідність як прояв соціальної політики 1012
69 Нові зміни у пенсійному забезпечені 884
70 Закордоний досвід застосування оплати праці найманих працівників 1426
71 Створення підприємства 869
72 Поняття підприємства 746
73 Іноземне підприємство 2166
74 Спільне підприємство 783
75 Приватне підприємство 1096
76 Колективне підприємство 1436
77 Державне підприємство 745
78 Особливості земельних і сільськогосподарських відносин 681
79 Провадження у справах про банкрутство 1140
80 Підстави для застосування банкрутства 1090
81 Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства 1558
82 Негосударственное страхование 822
83 Анализ системы координации финансово-экономических процессов на промышленных предприятиях 1146
84 Координація бізнес - процесів на підприємстві 1314
85 Место и роль экономической стратегии в управлении предприятием индустрии гостеприимства и туризма 1248
86 Аналіз ефективності діяльності компанії (підприємства) 1218
87 Методи та прийоми як інструменти фінансового аналізу 1776
88 Координация – наиболее перспективный метод построения системы государственной власти в Российской Федерации 1174
89 Координація бізнес процесів на промисловому підприємстві 885
90 Механізми координації 2562
91 Типи координації 1332
92 Функції координації 692
93 Аналіз задач координації на промисловому підприємстві 796
94 Періоди розвитку теорії координації 718
95 Поняття координації 2266
96 Узагальнена схема стратегічного вибору інформації 804
97 Поняття стратегічної інформації 1784
98 Основные аспекты формирования комплексного управления машиностроительным предприятием 880
99 Запровадження кластерних підходів в діяльність закладів системи підвищення кваліфікації кадрів органів публічної влади 708
100 Формування територіально-виробничого кластеру в АПК регіону 2153
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 26