Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Третій Майдан наступає! Чи готові країна і влада до спроби перевороту 1804
2 Визначення рівня досконалості педагогічного програмного забезпечення 981
3 Вимоги до комп'ютерно-орієнтованих систем навчання 1701
4 Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі 1289
5 Види цін і їхнє індивідуальне визначення 1218
6 Система цін 1436
7 Функції, виконувані цінами 1425
8 Фактори, що визначають величину ціни 1515
9 Що варто розуміти під ціною товару 1392
10 Подкрепление, гашение и наказание как методы мотивации 1513
11 Методы удовлетворения основных потребностей персонала фирмы 1134
12 Місце кадрового менеджменту в системі сучасних управлінських наук 1685
13 Деякі питання банкрутства підприємств у контексті прав та інтересів найманих працівників 1199
14 Правовий захист працівників підприємства-банкрута 4750
15 Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності 4721
16 Мирова угода 1251
17 Ліквідація 1341
18 Санація 1469
19 Розпорядження майном 1932
20 Судові процедури банкрутства 989
21 Порушення справи про банкрутство 1856
22 Ліквідатор 971
23 Керуючий санацією 1503
24 Розпорядник майна 1164
25 Арбітражний керуючий 1159
26 Кредитор і боржник 1891
27 Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство 843
28 Законодавство про процедуру неплатоспроможності (банкрутства) України й інших країн 2300
29 Фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект 987
30 Принципи інституту неплатоспроможності (банкрутства) 2578
31 Правове регулювання інституту банкрутства 990
32 Методи правового врегулювання відносин банкрутства 1728
33 Банкрутство і податки 860
34 Предмет правового регулювання в процедурі банкрутства 1802
35 Банкрутство як останній аргумент 831
36 Запобігання неплатоспроможності (банкрутству) 1579
37 Інститут неплатоспроможності в правовому, економічному та соціальному вимірах 915
38 Поняття про неплатоспроможність і банкрутство 2853
39 Показники оцінки фінансового стану страховика 4556
40 Оцінка платоспроможності страхової організації 5338
41 Поняття фінансового стану страховика. Фінансова надійність страховика та чинники що її забезпечують 2849
42 Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика та її зміст 2492
43 Оподаткування страховиків податком на прибуток 2871
44 Система оподаткування страхових організацій в Україні 2156
45 Розподіл прибутку страховика 3214
46 Порядок визначення прибутку від страхової діяльності 4358
47 Сутність прибутку страхової організації та його складові 2660
48 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють страхування життя 1814
49 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють загальне страхування 1510
50 Принципи розміщення коштів страхових резервів 1933
51 Необхідність державного регулювання розміщення коштів страхових резервів та його зміст 1955
52 Резерви належних виплат страхових сум 1316
53 Порядок розрахунку резервів довгострокових зобов'язань 1676
54 Поняття резервів зі страхування життя та їх склад 2399
55 Інші види технічних резервів та методи їх формування 1621
56 Резерви збитків та методи їх формування 2395
57 Резерви премій та методи їх формування 6145
58 Поняття страхових технічних резервів із загального страхування та їх склад 2195
59 Інші надходження страховиків від операційної діяльності 2785
60 Страхові премії як головне джерело надходжень страхової організації від операційної діяльності 4336
61 Грошові надходження страховиків 4405
62 Фінансові ресурси страховика. Специфіка формування капіталу страхової компанії 7655
63 Сутність фінансів страхових організацій та необхідність їх державного регулювання 5202
64 Страхова компанія як суб'єкт підприємницької діяльності і специфічна фінансова установа 4658
65 Форми заощадження домашніх господарств 1902
66 Механізм утворення заощадження домашніх господарств 1028
67 Сутність та роль заощаджень в економіці 4897
68 Бідність як прояв соціальної політики 1171
69 Нові зміни у пенсійному забезпечені 1115
70 Закордоний досвід застосування оплати праці найманих працівників 1675
71 Створення підприємства 1013
72 Поняття підприємства 889
73 Іноземне підприємство 2536
74 Спільне підприємство 954
75 Приватне підприємство 1494
76 Колективне підприємство 1661
77 Державне підприємство 937
78 Особливості земельних і сільськогосподарських відносин 814
79 Провадження у справах про банкрутство 1359
80 Підстави для застосування банкрутства 1249
81 Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства 1769
82 Негосударственное страхование 988
83 Анализ системы координации финансово-экономических процессов на промышленных предприятиях 1370
84 Координація бізнес - процесів на підприємстві 1501
85 Место и роль экономической стратегии в управлении предприятием индустрии гостеприимства и туризма 1394
86 Аналіз ефективності діяльності компанії (підприємства) 1379
87 Методи та прийоми як інструменти фінансового аналізу 2036
88 Координация – наиболее перспективный метод построения системы государственной власти в Российской Федерации 1477
89 Координація бізнес процесів на промисловому підприємстві 1059
90 Механізми координації 3155
91 Типи координації 1557
92 Функції координації 834
93 Аналіз задач координації на промисловому підприємстві 1001
94 Періоди розвитку теорії координації 897
95 Поняття координації 2553
96 Узагальнена схема стратегічного вибору інформації 959
97 Поняття стратегічної інформації 2107
98 Основные аспекты формирования комплексного управления машиностроительным предприятием 1035
99 Запровадження кластерних підходів в діяльність закладів системи підвищення кваліфікації кадрів органів публічної влади 857
100 Формування територіально-виробничого кластеру в АПК регіону 2459
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 26