Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Третій Майдан наступає! Чи готові країна і влада до спроби перевороту 1634
2 Визначення рівня досконалості педагогічного програмного забезпечення 833
3 Вимоги до комп'ютерно-орієнтованих систем навчання 1347
4 Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі 1094
5 Види цін і їхнє індивідуальне визначення 1083
6 Система цін 1274
7 Функції, виконувані цінами 1255
8 Фактори, що визначають величину ціни 1358
9 Що варто розуміти під ціною товару 1199
10 Подкрепление, гашение и наказание как методы мотивации 1366
11 Методы удовлетворения основных потребностей персонала фирмы 1041
12 Місце кадрового менеджменту в системі сучасних управлінських наук 1552
13 Деякі питання банкрутства підприємств у контексті прав та інтересів найманих працівників 1093
14 Правовий захист працівників підприємства-банкрута 4390
15 Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності 4163
16 Мирова угода 1120
17 Ліквідація 1195
18 Санація 1304
19 Розпорядження майном 1789
20 Судові процедури банкрутства 881
21 Порушення справи про банкрутство 1731
22 Ліквідатор 860
23 Керуючий санацією 1368
24 Розпорядник майна 1031
25 Арбітражний керуючий 1056
26 Кредитор і боржник 1764
27 Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство 759
28 Законодавство про процедуру неплатоспроможності (банкрутства) України й інших країн 2131
29 Фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект 877
30 Принципи інституту неплатоспроможності (банкрутства) 2326
31 Правове регулювання інституту банкрутства 887
32 Методи правового врегулювання відносин банкрутства 1597
33 Банкрутство і податки 774
34 Предмет правового регулювання в процедурі банкрутства 1626
35 Банкрутство як останній аргумент 731
36 Запобігання неплатоспроможності (банкрутству) 1446
37 Інститут неплатоспроможності в правовому, економічному та соціальному вимірах 814
38 Поняття про неплатоспроможність і банкрутство 2698
39 Показники оцінки фінансового стану страховика 4179
40 Оцінка платоспроможності страхової організації 5115
41 Поняття фінансового стану страховика. Фінансова надійність страховика та чинники що її забезпечують 2605
42 Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика та її зміст 2325
43 Оподаткування страховиків податком на прибуток 2658
44 Система оподаткування страхових організацій в Україні 2030
45 Розподіл прибутку страховика 2961
46 Порядок визначення прибутку від страхової діяльності 4153
47 Сутність прибутку страхової організації та його складові 2487
48 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють страхування життя 1668
49 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють загальне страхування 1312
50 Принципи розміщення коштів страхових резервів 1783
51 Необхідність державного регулювання розміщення коштів страхових резервів та його зміст 1788
52 Резерви належних виплат страхових сум 1146
53 Порядок розрахунку резервів довгострокових зобов'язань 1479
54 Поняття резервів зі страхування життя та їх склад 2198
55 Інші види технічних резервів та методи їх формування 1478
56 Резерви збитків та методи їх формування 2179
57 Резерви премій та методи їх формування 5811
58 Поняття страхових технічних резервів із загального страхування та їх склад 1974
59 Інші надходження страховиків від операційної діяльності 2503
60 Страхові премії як головне джерело надходжень страхової організації від операційної діяльності 3757
61 Грошові надходження страховиків 3925
62 Фінансові ресурси страховика. Специфіка формування капіталу страхової компанії 7002
63 Сутність фінансів страхових організацій та необхідність їх державного регулювання 4850
64 Страхова компанія як суб'єкт підприємницької діяльності і специфічна фінансова установа 4339
65 Форми заощадження домашніх господарств 1764
66 Механізм утворення заощадження домашніх господарств 914
67 Сутність та роль заощаджень в економіці 4643
68 Бідність як прояв соціальної політики 1057
69 Нові зміни у пенсійному забезпечені 967
70 Закордоний досвід застосування оплати праці найманих працівників 1529
71 Створення підприємства 912
72 Поняття підприємства 790
73 Іноземне підприємство 2302
74 Спільне підприємство 835
75 Приватне підприємство 1229
76 Колективне підприємство 1526
77 Державне підприємство 817
78 Особливості земельних і сільськогосподарських відносин 727
79 Провадження у справах про банкрутство 1228
80 Підстави для застосування банкрутства 1137
81 Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства 1639
82 Негосударственное страхование 886
83 Анализ системы координации финансово-экономических процессов на промышленных предприятиях 1238
84 Координація бізнес - процесів на підприємстві 1367
85 Место и роль экономической стратегии в управлении предприятием индустрии гостеприимства и туризма 1285
86 Аналіз ефективності діяльності компанії (підприємства) 1260
87 Методи та прийоми як інструменти фінансового аналізу 1870
88 Координация – наиболее перспективный метод построения системы государственной власти в Российской Федерации 1230
89 Координація бізнес процесів на промисловому підприємстві 926
90 Механізми координації 2746
91 Типи координації 1404
92 Функції координації 741
93 Аналіз задач координації на промисловому підприємстві 870
94 Періоди розвитку теорії координації 791
95 Поняття координації 2358
96 Узагальнена схема стратегічного вибору інформації 851
97 Поняття стратегічної інформації 1907
98 Основные аспекты формирования комплексного управления машиностроительным предприятием 923
99 Запровадження кластерних підходів в діяльність закладів системи підвищення кваліфікації кадрів органів публічної влади 752
100 Формування територіально-виробничого кластеру в АПК регіону 2261
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 26