Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Материалы для работы

Рефераты, курсовые и дипломы
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Поняття правового статусу людини. Громадянство України як один із інститутів конституційного права 1272
2 Конституція України, її структура, юридичні властивості та функції 490
3 Поняття, предмет, метод, система і джерела конституційного права 474
4 Правова поведінка та юридична відповідальність 492
5 Правовідносини 463
6 Джерела (форми) права 490
7 Система права та система законодавства 580
8 Норма права 468
9 Поняття, ознаки та сутність права 243
10 Соціальна та правова держава 253
11 Система державних органів 186
12 Механізм держави 170
13 Поняття, ознаки та сутність держави 189
14 Характерні ознаки права 168
15 Основні теорії виникнення держави і права 170
16 Закономірності виникнення держави і права 167
17 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАСОБАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА) 147
18 Оцінка можливостей щодо реалізації ефективного водозабезпечення населення та об’єктів інфраструктури населених пунктів України 157
19 Зарубіжний досвід державного управління у сфері водозабезпечення міст 144
20 Правові засади державного управління у сфері водозабезпечення 156
21 Державне управління водозабезпеченням населених пунктів:аналіз літературно-джерельної бази 142
22 Вдосконалення державного управління у сфері водозабезпечення міського населення та об’єктів інфраструктури на прикладі міста Херсон 138
23 Практична робота №6. Електронна демократія як форма електронного урядування 146
24 Практична робота №5. Надання державних послуг та взаємодія G2C, G2B, G2G 152
25 Практична робота №4. Нормативно-правове забезпечення електронного урядування 170
26 Практична робота №3. Сутність, актуальність, мотивація запровадження та функціонування е-урядування 204
27 Практична робота №2. Інформатизація державного управління як засіб запровадження електронного урядування 195
28 Практична робота №1. Інформаційне суспільство та е-урядування 155
29 ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 170
30 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЕЛЕКТРОННОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА 155
31 НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА РЕГУЛЮВАННЯ, ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 147
32 Механізм державно-приватного партнерства як одна із форм сучасного підходу до вдосконалення системи водозабезпечення м. Херсон 135
33 Державна політика щодо вдосконалення системи водозабезпечення населення та об’єктів інфраструктури м.Херсон 161
34 Оцінка можливостей щодо реалізації ефективного водозабезпечення населення та об’єктів інфраструктури населених пунктів України 153
35 Зарубіжний досвід державного управління у сфері водозабезпечення міст (або міcького населення) 150
36 Правові засади державного управління у сфері водозабезпечення 150
37 Державне управління водозабезпеченням населених пунктів: аналіз літературно-джерельної бази 159
38 КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «МЕТОДОЛГІЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 144
39 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Організація місцевого самоврядування» на тему: «Організація міжмуніципальної співпраці» 153
40 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Організація діяльності державного службовця» на тему: "Поняття «посадова особа», «кадрова політика» і «державна кадрова політика"» 166
41 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Державна служба» на тему: "Поняття стажування, етичного кодексу. Стратегія реформування системи державної служби в Україні. Поняття, мета, завдання й принципи управління державною службою як системою" 162
42 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Правове забезпечення державного регулювання» на тему: «Правові акти державного управління: поняття та ознаки» 156
43 АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА з дисципліни «Соціальна та гуманітарна політика» на тему: "Щодо пріоритетних напрямів вдосконалення вітчизняної сфери охорони здоров’я" 153
44 Третій Майдан наступає! Чи готові країна і влада до спроби перевороту 2065
45 Визначення рівня досконалості педагогічного програмного забезпечення 1272
46 Вимоги до комп'ютерно-орієнтованих систем навчання 2306
47 Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі 1564
48 Види цін і їхнє індивідуальне визначення 1483
49 Система цін 1702
50 Функції, виконувані цінами 1713
51 Фактори, що визначають величину ціни 1836
52 Що варто розуміти під ціною товару 1644
53 Подкрепление, гашение и наказание как методы мотивации 1767
54 Методы удовлетворения основных потребностей персонала фирмы 1358
55 Місце кадрового менеджменту в системі сучасних управлінських наук 1978
56 Деякі питання банкрутства підприємств у контексті прав та інтересів найманих працівників 1429
57 Правовий захист працівників підприємства-банкрута 5098
58 Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності 5194
59 Мирова угода 1509
60 Ліквідація 1609
61 Санація 1720
62 Розпорядження майном 2190
63 Судові процедури банкрутства 1256
64 Порушення справи про банкрутство 2092
65 Ліквідатор 1207
66 Керуючий санацією 1745
67 Розпорядник майна 1408
68 Арбітражний керуючий 1484
69 Кредитор і боржник 2152
70 Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство 1065
71 Законодавство про процедуру неплатоспроможності (банкрутства) України й інших країн 2570
72 Фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект 1216
73 Принципи інституту неплатоспроможності (банкрутства) 2945
74 Правове регулювання інституту банкрутства 1293
75 Методи правового врегулювання відносин банкрутства 1987
76 Банкрутство і податки 1072
77 Предмет правового регулювання в процедурі банкрутства 2046
78 Банкрутство як останній аргумент 1044
79 Запобігання неплатоспроможності (банкрутству) 1840
80 Інститут неплатоспроможності в правовому, економічному та соціальному вимірах 1152
81 Поняття про неплатоспроможність і банкрутство 3181
82 Показники оцінки фінансового стану страховика 5187
83 Оцінка платоспроможності страхової організації 5699
84 Поняття фінансового стану страховика. Фінансова надійність страховика та чинники що її забезпечують 3517
85 Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика та її зміст 2839
86 Оподаткування страховиків податком на прибуток 3191
87 Система оподаткування страхових організацій в Україні 2424
88 Розподіл прибутку страховика 3819
89 Порядок визначення прибутку від страхової діяльності 4829
90 Сутність прибутку страхової організації та його складові 3290
91 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють страхування життя 2090
92 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють загальне страхування 1866
93 Принципи розміщення коштів страхових резервів 2832
94 Необхідність державного регулювання розміщення коштів страхових резервів та його зміст 2272
95 Резерви належних виплат страхових сум 1674
96 Порядок розрахунку резервів довгострокових зобов'язань 2035
97 Поняття резервів зі страхування життя та їх склад 2965
98 Інші види технічних резервів та методи їх формування 1845
99 Резерви збитків та методи їх формування 2717
100 Резерви премій та методи їх формування 6629
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 27